Kiếm Nghịch Thiên Khung

Tác giả: EK Chocolate

Chương 46: Truy bình ghi chép

Chương 46: Truy bình ghi chép

Đương trận pháp trên tấm bia, Chanh sắc khu vực tách ra hào quang, cái này ý nghĩa, Tiềm Long Kiếm Trận bên trong đệ tử, đã xông đến tầng thứ tư, mặt đối diện với Thanh sắc phi kiếm công kích.

Lúc này, trận pháp trên tấm bia biểu hiện nhân số, còn sót lại mười một người.

Tầng thứ tư Chanh sắc phi kiếm, công kích uy lực tương đương với cấp một cảnh giới võ giả ra tay.

Ngưng Nguyên cảnh thất trọng mặt lâm, là Ngưng Nguyên cảnh bát trọng cấp độ công kích.

Ngưng Nguyên cảnh bát trọng mặt lâm, là Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng cấp độ công kích.

Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng mặt lâm, là Hóa Huyết cảnh nhất trọng cấp độ công kích.

Có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả, số lượng hạng gì rất thưa thớt, tại Chanh sắc phi kiếm công kích đến, còn lại mười một người, lại bắt đầu liên tiếp bị loại bỏ ra Tiềm Long Kiếm Trận.

Thứ hai chuôi Chanh sắc phi kiếm xuất hiện, Tiềm Long Kiếm Trận, chỉ còn lại có năm người.

Thứ ba chuôi Chanh sắc phi kiếm xuất hiện, Tiềm Long Kiếm Trận, chỉ còn lại có hai người.

Sở hữu bị loại bỏ ra Tiềm Long Kiếm Trận đệ tử, đều đang tìm kiếm lấy Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương thân ảnh, nhưng đều không tìm được.

Điều này nói rõ. . . Tiềm Long Kiếm Trận trong còn lại hai người, đúng lúc là Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương.

Mỗi một tầng kiếm trận, tiếp tục thời gian là 10 phút, ngay từ đầu sẽ xuất hiện một thanh phi kiếm công kích, sau đó ba phút, sáu phút, chín phút hội tất cả xuất hiện một thanh phi kiếm công kích.

Hiện tại, Tiềm Long Kiếm Trận trong Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương tất cả mặt gặp ba thanh Chanh sắc phi kiếm công kích, bọn hắn còn cần chèo chống bốn phút, mới có thể chống được tầng thứ năm.

Tất cả Phong đệ tử, thậm chí là trưởng bối các trưởng lão, đều nguyên một đám tinh thần ngưng tụ, chú ý trận pháp bia biến hóa.

Dương Tú, Quý Thiếu Dương. . . Ai có thể tại tầng thứ tư kiên trì được càng lâu?

Có thể xông đến Tiềm Long Kiếm Trận tầng thứ tư, đã là Cực phẩm thiên tài tiềm lực, tương lai tất thành Tố Hồn cảnh Cao giai võ giả, thậm chí. . . Có hi vọng trùng kích Tụ Linh cảnh.

Mà tầng thứ năm, là Thiên phẩm thiên tài tiềm lực, tương lai tất thành Tụ Linh cường giả tồn tại, Cổ Kiếm Tông lập tông đến nay, có thể xông đến tầng thứ năm, chỉ có rải rác mấy người.

Gần trăm năm nay, càng là chỉ có thiếu tông chủ Cổ Nhuệ Phong một người, xông đến qua tầng thứ năm.

Không có người cho rằng Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương có thể cùng Cổ Nhuệ Phong đánh đồng, cho nên. . . Tầng thứ tư, tựu là lưỡng cực hạn của con người, khác biệt duy nhất là xem ai kiên trì được càng lâu.

Mỗi một tầng tiếp tục thời gian là 10 phút, kiên trì thời gian càng lâu, tiềm lực càng cao.

Người ở phía ngoài, hiển nhiên tưởng tượng không đến, ở vào Tiềm Long Kiếm Trận bên trong hai người tình huống.

Dương Tú cầm trong tay trường kiếm, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho ba thanh Chanh sắc phi kiếm theo cái gì góc độ công tới, thế công đến cỡ nào lăng lệ ác liệt, Dương Tú chỉ là tùy ý vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, liền nhẹ nhõm ngăn lại.

Dương Tú tại Ngưng Nguyên cảnh lục trọng lúc, chiến lực toàn bộ triển khai tựu chém giết qua Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng Quý Lân.

Hiện tại Dương Tú là Ngưng Nguyên cảnh bát trọng tu vi, mặc dù không có chiến lực toàn bộ triển khai, nhưng thực lực so về Ngưng Nguyên cảnh lục trọng lúc chiến lực toàn bộ triển khai cũng phải cường đại hơn nhiều, Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng cấp độ thực lực, Dương Tú dễ dàng liền có thể ứng phó.

Về phần Quý Thiếu Dương, tình huống không hề cùng dạng, tại ba thanh Chanh sắc phi kiếm công kích đến, thập phần chật vật.

Quý Thiếu Dương là Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng tu vi, mặt lâm ba thanh Chanh sắc phi kiếm, uy lực tương đương với Hóa Huyết cảnh nhất trọng cấp độ.

Này bằng với, Quý Thiếu Dương đồng thời mặt lâm ba vị Hóa Huyết cảnh nhất trọng liên thủ công kích.

Quý Thiếu Dương có thể vượt cấp chiến Hóa Huyết cảnh nhất trọng, khả đồng lúc đối mặt ba cái, sao có thể chống lại được.

Tại ba thanh Chanh sắc phi kiếm công kích đến, Quý Thiếu Dương tả xung hữu đột, ngăn cản đồng thời không ngừng né tránh, dùng hết mọi biện pháp, kéo dài thời gian.

Dưới loại tình huống này, người tiềm lực đích thật là có thể được bức đi ra, Quý Thiếu Dương tuy nhiên chật vật, nhưng luôn hiểm lại càng hiểm né qua phi kiếm công kích.

Bất quá, đương Tiềm Long Kiếm Trận tầng thứ tư thời gian để đến được đệ chín phút, thứ tư chuôi Chanh sắc phi kiếm xuất hiện, Quý Thiếu Dương triệt để lâm vào hiểm cảnh.

Phốc ——

Đồng thời có bốn chuôi Chanh sắc phi kiếm công kích, Quý Thiếu Dương như thế nào né tránh đều tránh không được, trên người trúng một kiếm.

Phốc ——

Rất nhanh, lại trúng kiếm thứ hai!

“Kiên trì! Kiên trì!”

“Chỉ cần có thể kiên trì một phút đồng hồ, ta là có thể xông đến tầng thứ năm, truy bình thiếu tông chủ ghi chép!”

Quý Thiếu Dương trong nội tâm tại hò hét.

Bốn chuôi Chanh sắc phi kiếm, vượt qua hắn có thể chống lại cực hạn, Quý Thiếu Dương liên tục trúng kiếm.

Quý Thiếu Dương duy nhất có thể làm, tựu là tận khả năng tránh đi chỗ hiểm công kích, chỉ cần không chết, tựu cũng không đào thải ra khỏi trận.

Chỉ cần có thể sống qua cái này một phút đồng hồ, dù là tại màu xanh da trời dưới phi kiếm bị miểu sát, đó cũng là xông đã đến tầng thứ năm, cái này cùng tầng thứ tư tiềm lực, hoàn toàn là hai cái đương lần.

Tầng thứ năm tiềm lực, tương lai tất thành Tụ Linh cường giả, gần trăm năm nay, chỉ có thiếu tông chủ Cổ Nhuệ Phong một người đạt tới, hạng gì vinh quang?

Đương Quý Thiếu Dương liên tục trúng kiếm, đau khổ dày vò thời điểm, Dương Tú nhưng lại dễ dàng ứng đối lấy bốn chuôi Chanh sắc phi kiếm công kích.

Bốn chuôi Chanh sắc phi kiếm đồng thời công hướng Dương Tú, liền đem Dương Tú bức lui một bước đều làm không được.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua!

Tiềm Long Kiếm Trận bên ngoài, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt chuyên chú.

Trận pháp trên tấm bia, có thời gian biểu hiện, mỗi một tầng đều có 10 phút đếm ngược lúc, khoảng cách tiến vào tầng thứ năm, chỉ còn lại có cuối cùng mười giây đồng hồ rồi, Dương Tú, Quý Thiếu Dương còn không có đi ra.

Trong mọi người tâm, đều bị kích động, chỉ cần cố gắng nhịn qua 10 giây, là có thể tiến vào tầng thứ năm, đạt tới thiếu tông chủ Cổ Nhuệ Phong đã từng lập nên ghi chép, cái này. . . Khả năng sao?

Mười, chín, tám, bảy. . .

Mỗi người tim đập đều tại gia tốc, như có một người có thể xông đến tầng thứ năm, cái kia chính là truy bình thiếu tông chủ Cổ Nhuệ Phong ghi chép, đủ để danh chấn toàn bộ Cổ Kiếm Tông.

Như hai người đều có thể xông đến tầng thứ năm, cái kia càng là kỳ tích.

Khi thời gian biểu hiện đến cuối cùng một giây, trận pháp trên tấm bia, Chanh sắc khu vực tránh bỗng nhúc nhích, cái này ý nghĩa, có người đào thải ra khỏi trận.

Trong lòng mọi người đều khe khẽ thở dài, vậy mà tại cuối cùng một giây đồng hồ không có có thể kiên trì ở, thật sự là đáng tiếc.

Ngay sau đó, trận pháp trên tấm bia, cao hơn tầng màu xanh da trời khu vực, trong lúc bất chợt bị thắp sáng, tách ra hào quang.

Vô luận là đệ tử, hay vẫn là chấp sự, hoặc là trưởng bối trưởng lão, giờ khắc này trong nội tâm đồng thời xiết chặt, đồng tử đồng thời một trương, chăm chú nhìn thẳng trận pháp bia.

Màu xanh da trời khu vực bị điểm sáng, cái này ý nghĩa, có người xâm nhập tầng thứ năm!

Tiềm Long Kiếm Trận ở bên trong, chỉ còn lại có Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương hai người.

Hiện tại, có người tại tầng thứ tư cuối cùng một giây bị loại bỏ, có người sống quá cuối cùng một giây, xâm nhập tầng thứ năm!

Đến tột cùng là ai bị loại bỏ? Là ai xâm nhập tầng thứ năm, truy bình thiếu tông chủ Cổ Nhuệ Phong ghi chép?

Trận pháp bia bên ngoài, một đạo quang mang lập loè, một đạo thân ảnh xuất hiện.

Ánh mắt của mọi người, bá thoáng một phát liền tập trung tại đây đạo thân ảnh bên trên.

Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người hít sâu một hơi, lộ ra rung động chi sắc.

Đào thải ra khỏi đến người, là Quý Thiếu Dương.

Nói cách khác, xâm nhập Tiềm Long Kiếm Trận tầng thứ năm, truy bình thiếu tông chủ Cổ Nhuệ Phong ghi chép người. . . Là Dương Tú!

Kết quả này, bao nhiêu có chút làm cho người ra ngoài ý định, nhưng. . . Lại đang hợp tình lý.

Dương Tú dù sao cũng là Kiếm đạo viên mãn thiên phú, luận thiên phú so Quý Thiếu Dương cao hơn một cái cấp bậc, tiềm lực càng lớn, theo lý thường nên.

Bởi vậy có thể thấy được. . . Dương Tú tại Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng tu vi đình trệ ba năm, cũng không có ảnh hưởng đến cái kia kinh người thiên phú.

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =