Kiếm Vũ Đồng Tu

Fri, 12 Oct 2018 08:17:55 +0700

Kiếm Vũ Đồng Tu

Tác giả: Tiên Tước

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 624

Kiếm Vũ Đồng Tu Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại Thiên Thế Giới. . . Có Kiếm tu nuôi kiếm ở khí phủ, bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Có Võ tu khai khiếu đúc Kim thân, Lực Bạt Sơn Hề Khí Cái Thế. Chỉ có ta Diễm, bễ nghễ Sơn Hà, kiếm võ đồng tu!

5 Chương mới cập nhật truyện Kiếm Vũ Đồng Tu

Danh sách chương Kiếm Vũ Đồng Tu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 0Mở Đầu12/10/2018
2Chương 1Võ tổ trọng sinh12/10/2018
3Chương 2Sơ lộ phong mang12/10/2018
4Chương 3Giết Chu Mịch12/10/2018
5Chương 4Lấy một địch bốn (thượng)12/10/2018
6Chương 5Lấy một địch bốn (hạ)12/10/2018
7Chương 6Tới cửa tìm cớ12/10/2018
8Chương 7Chiến đấu thiên phú12/10/2018
9Chương 8Một đôi đũa trúc12/10/2018
10Chương 9Kiếm linh lực lượng12/10/2018
11Chương 10Uống trà12/10/2018
12Chương 11Lên núi12/10/2018
13Chương 12Kiếm nhai12/10/2018
14Chương 13Thất tinh12/10/2018
15Chương 14Minh chuông12/10/2018
16Chương 15Quy tắc mới12/10/2018
17Chương 16Thanh hương như kiếm12/10/2018
18Chương 17Chênh lệch gấp sáu lần12/10/2018
19Chương 18Luyện thể12/10/2018
20Chương 19Tứ phẩm12/10/2018
21Chương 20Rút thăm12/10/2018
22Chương 21Đưa trà12/10/2018
23Chương 22Xuất chiến12/10/2018
24Chương 23Một kiếm kinh sợ Sơn Vũ12/10/2018
25Chương 24Tay sờ phân12/10/2018
26Chương 25Một kiếm quán trường hồng12/10/2018
27Chương 26Bỗng nhiên nổi tiếng12/10/2018
28Chương 27Kiếm tu , võ tu12/10/2018
29Chương 28Trường Lạc12/10/2018
30Chương 29Trong kiếm12/10/2018
31Chương 30Lựa chọn12/10/2018
32Chương 31Yếu thế12/10/2018
33Chương 32Cường giả cuộc chiến (thượng)12/10/2018
34Chương 33Cường giả cuộc chiến (trung)12/10/2018
35Chương 34Cường giả cuộc chiến (hạ)12/10/2018
36Chương 35Cường giả cuộc chiến (cuối cùng)12/10/2018
37Chương 36Phong cảnh khác nhau12/10/2018
38Chương 37Danh sách xuân săn chốt định12/10/2018
39Chương 38Tốt nhất thẻ12/10/2018
40Chương 39Khiêu chiến12/10/2018
41Chương 40Có người đêm tối mộng xuân thu ...12/10/2018
42Chương 41Có người từ thân về quê cũ ...12/10/2018
43Chương 42Vô Tướng Phá Không Quyền12/10/2018
44Chương 43Người thắng làm vua12/10/2018
45Chương 44Đối chiến Cốc Tuyết Thanh12/10/2018
46Chương 45Cái gọi là thiên tài12/10/2018
47Chương 46Đối chiến Trần Thanh Hà12/10/2018
48Chương 47Bốn tầng chi uy12/10/2018
49Chương 48Phù Dao đối Thanh Xà (thượng)12/10/2018
50Chương 49Phù Dao đối Thanh Xà (hạ)12/10/2018