Kiếm Vũ Đồng Tu

Fri, 12 Oct 2018 08:17:55 +0700

Kiếm Vũ Đồng Tu

Tác giả: Tiên Tước

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 234

Kiếm Vũ Đồng Tu Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại Thiên Thế Giới. . . Có Kiếm tu nuôi kiếm ở khí phủ, bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Có Võ tu khai khiếu đúc Kim thân, Lực Bạt Sơn Hề Khí Cái Thế. Chỉ có ta Diễm, bễ nghễ Sơn Hà, kiếm võ đồng tu!

5 Chương mới cập nhật truyện Kiếm Vũ Đồng Tu

Danh sách chương Kiếm Vũ Đồng Tu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 50Bạch Băng thỉnh cầu12/10/2018
52Chương 51Trận chiến cuối cùng12/10/2018
53Chương 52Một kiếm đánh gãy sông lớn12/10/2018
54Chương 53Dự báo12/10/2018
55Chương 54Kiếm khí lục (thượng)12/10/2018
56Chương 55Kiếm khí lục (hạ)12/10/2018
57Chương 56Trèo lên tháp (thượng)12/10/2018
58Chương 57Trèo lên tháp (trung)12/10/2018
59Chương 58Trèo lên tháp (hạ)12/10/2018
60Chương 59Phù Dao12/10/2018
61Chương 60Nữ tử kiếm tiên12/10/2018
62Chương 61Bách Sơn xuân liệp (1)12/10/2018
63Chương 62Bách Sơn xuân liệp (2)12/10/2018
64Chương 63Bách Sơn xuân liệp (3)12/10/2018
65Chương 64Bách Sơn xuân liệp (4)12/10/2018
66Chương 65Bách Sơn xuân liệp (5)13/10/2018
67Chương 66Bách Sơn xuân liệp (6)13/10/2018
68Chương 67Bách Sơn xuân liệp (7)13/10/2018
69Chương 68Bách Sơn xuân liệp (8)13/10/2018
70Chương 69Bách Sơn xuân liệp (9)13/10/2018
71Chương 70Bách Sơn xuân liệp (10)13/10/2018
72Chương 71Bách Sơn xuân liệp (11)15/10/2018
73Chương 72Bách Sơn xuân liệp (12)15/10/2018
74Chương 73Bách Sơn xuân liệp (13)15/10/2018
75Chương 74Bách Sơn xuân liệp (14)15/10/2018
76Chương 75Bách Sơn xuân liệp (15)15/10/2018
77Chương 76Bách Sơn xuân liệp (16)15/10/2018
78Chương 77Bách Sơn xuân liệp (17)15/10/2018
79Chương 78Bách Sơn xuân liệp (18)15/10/2018
80Chương 79Bách Sơn xuân liệp (19)15/10/2018
81Chương 80Bách Sơn xuân liệp (20)15/10/2018
82Chương 81Bách Sơn xuân liệp (21)16/10/2018
83Chương 82Bách Sơn xuân liệp (22)16/10/2018
84Chương 83Bách Sơn xuân liệp (23)17/10/2018
85Chương 84Bách Sơn xuân liệp (24)17/10/2018
86Chương 85Bách Sơn xuân liệp (25)17/10/2018
87Chương 86Bách Sơn xuân liệp (26)17/10/2018
88Chương 87Bách Sơn xuân liệp (27)17/10/2018
89Chương 88Bách Sơn xuân liệp (28)17/10/2018
90Chương 89Bách Sơn xuân liệp (29)17/10/2018
91Chương 90Bách Sơn xuân liệp (30)17/10/2018
92Chương 91Bách Sơn xuân liệp (31)17/10/2018
93Chương 92Bách Sơn xuân liệp (32)17/10/2018
94Chương 93Bách Sơn xuân liệp (33)17/10/2018
95Chương 94Bách Sơn xuân liệp (34)18/10/2018
96Chương 95Bách Sơn xuân liệp (35)18/10/2018
97Chương 96Bách Sơn xuân liệp (36)18/10/2018
98Chương 97Bách Sơn xuân liệp (37)18/10/2018
99Chương 98Bách Sơn xuân liệp (38)18/10/2018
100Chương 99Bách Sơn xuân liệp (39)18/10/2018