Kinh Tủng Lạc Viên

Fri, 09 Oct 2015 19:18:43 +0700

Kinh Tủng Lạc Viên

Tác giả: Tam Thiên Lưỡng Giác

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 19231

Kinh Tủng Lạc Viên Review Rating: 6.86 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Khi dòng xoáy thời gian cứ không ngừng cuốn phăng mọi thứ ở thực tại bay vào hố đen của quá khứ, mọi vấn đề không ngừng thay đổi, những nút thắt vì thế không ngừng đừng mở ra và hình thành thêm nữa những mối khác, nhưng duy nhất có một điều không thay đổi.

Duy bất biến giữa dòng đời vạn biết, trò chơi Game Online vẫn tại vị trong
thời đại mà mọi người gọi đó là Kinh Tủng Lạc Viên- Kinh Hãi Thiên Đường.

Vẫn là cách chơi cũ: train đánh quái, lên lv, thăng cấp, song, từ khi cái Kinh Tủng Lạc Viên ra đời, chỉ có kẻ nào chiến thắng được con quỷ sợ hãi đang điều khiển mình, mới có thể bước vào trình độ siêu cấp võ giả được!

5 Chương mới cập nhật truyện Kinh Tủng Lạc Viên

Danh sách chương Kinh Tủng Lạc Viên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 109/10/2015
2Chương 2Chương 209/10/2015
3Chương 3Chương 309/10/2015
4Chương 4Chương 409/10/2015
5Chương 5Chương 509/10/2015
6Chương 6Chương 609/10/2015
7Chương 7Chương 709/10/2015
8Chương 8Chương 809/10/2015
9Chương 9Chương 909/10/2015
10Chương 10Chương 1009/10/2015
11Chương 11Chương 1109/10/2015
12Chương 12Chương 1209/10/2015
13Chương 13Chương 1309/10/2015
14Chương 14Chương 1409/10/2015
15Chương 15Chương 1509/10/2015
16 Chương 16Chương 1609/10/2015
17Chương 17 Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( ...09/10/2015
18Chương 18 Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( ...09/10/2015
19Chương 19Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 3 ...09/10/2015
20Chương 20Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 4 ...09/10/2015
21Chương 21 Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( ...09/10/2015
22Chương 22Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 6 ...09/10/2015
23Chương 23Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 7 ...09/10/2015
24Chương 24Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 8 ...09/10/2015
25Chương 25Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 9 ...09/10/2015
26Chương 26Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 10 ...09/10/2015
27Chương 27Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 11 ...09/10/2015
28Chương 28Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( 12 ...09/10/2015
29Chương 29 Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( ...09/10/2015
30Chương 30 Quỷ Ảnh Mê Thành Thiên ( ...09/10/2015
31Chương 31Chương 3109/10/2015
32Chương 32Chương 3209/10/2015
33Chương 33Chương 3309/10/2015
34Chương 34Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 1 ...09/10/2015
35Chương 35Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 2 ...09/10/2015
36Chương 36 Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( ...09/10/2015
37 Chương 37 Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( ...09/10/2015
38Chương 38Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 5 ...09/10/2015
39Chương 39Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 6 ...09/10/2015
40Chương 40Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 7 ...09/10/2015
41Chương 41Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 8 ...09/10/2015
42Chương 42Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 9 ...09/10/2015
43Chương 43Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 10 ...09/10/2015
44Chương 44Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( 11 ...09/10/2015
45Chương 45Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên ( Hết ...09/10/2015
46Chương 46Chương 4609/10/2015
47Chương 47Tỏi Vô Song Thiên ( 1 ) ...09/10/2015
48Chương 48Tỏi Vô Song Thiên ( 2 ) ...09/10/2015
49Chương 49Tỏi Vô Song Thiên ( 3 ) ...09/10/2015
50Chương 50Tỏi Vô Song Thiên ( 4 ) ...09/10/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử