Lăng Thiên Chiến Thần

Tue, 12 Jun 2018 20:01:05 +0700

Lăng Thiên Chiến Thần

Tác giả: Vạn Mộc Tranh Vanh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1131

Lăng Thiên Chiến Thần Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lăng thiên đại lục, Tinh Thần đều có Chiến Linh, thiên tài nhận chủ, Võ đạo thức tỉnh. Cường giả nhất niệm, thiên địa biến sắc, kẻ yếu như kiến, máu vẩy thương khung! Còn có truyền thuyết, Lăng Thiên chi thượng, có long bay lượn. Thượng cổ Võ Đế Trang Tử, cửu chuyển Niết Bàn sau ngộ đồ long kỹ năng, Ngự Long là ngựa, chúa tể thiên địa, là vì Lăng Thiên Chiến Thần.
"Thiên hạ thương sinh xem ta là địch lại như thế nào "
Diệp Phong nắm chặt trường thương, nhìn hằm hằm trên trời cao: "Ngày đó ta là Huyền Đế, dám đạp phá thương thiên đại địa!"
Truyện đã viết được 4 triệu chữ rồi đảm bảo đọc phê lòi, ngày 30 - 50c tùy tình hình
❦ Cảnh giới:
✵ Luyện Khí cảnh
✵ Ngưng Khí cảnh
✵ Chân Vũ cảnh
✵ Thần Vũ cảnh
✵ Vũ Vương cảnh
✵ ...

5 Chương mới cập nhật truyện Lăng Thiên Chiến Thần

Danh sách chương Lăng Thiên Chiến Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: diệp phong12/06/2018
2Chương 2Chương 2: xảo trá12/06/2018
3Chương 3Chương 3: thần long chiến linh12/06/2018
4Chương 4Chương 4: ân đoạn nghĩa tuyệt ...12/06/2018
5Chương 5Chương 5: lượng ngân thương pháp12/06/2018
6Chương 6Chương 6: yêu đan chi tranh12/06/2018
7Chương 7Chương 7: chu mộ bạch12/06/2018
8Chương 8Chương 8: đêm tối ám sát12/06/2018
9Chương 9Chương 9: thực lực cường hãn12/06/2018
10Chương 10Chương 10: sám hối12/06/2018
11Chương 11Chương 11: chiêu sinh khảo hạch12/06/2018
12Chương 12Chương 12: vòng thứ hai12/06/2018
13Chương 13Chương 13: chu mộ bạch thiên phú ...12/06/2018
14Chương 14Chương 14: niết bàn chi hỏa12/06/2018
15Chương 15Chương 15: trường thương như long12/06/2018
16Chương 16Chương 16: bản thân cút đi12/06/2018
17Chương 17Chương 17: kỹ kinh tứ tọa12/06/2018
18Chương 18Chương 18: ai từ hôn ai ? ...12/06/2018
19Chương 19Chương 19: thần tướng mộ thiên tề ...12/06/2018
20Chương 20Chương 20: tư thái cường thế12/06/2018
21Chương 21Chương 21: uyển nhi14/06/2018
22Chương 22Chương 22: luyện thể lục trọng14/06/2018
23Chương 23Chương 23: nhập thiên huyền đường14/06/2018
24Chương 24Chương 24: xung đột14/06/2018
25Chương 25Chương 25: đổi trắng thay đen14/06/2018
26Chương 26Chương 26: cuồng ngạo lời nói14/06/2018
27Chương 27Chương 27: tần yên nhiên14/06/2018
28Chương 28Chương 28: dâm tặc14/06/2018
29Chương 29Chương 29: ba chiêu14/06/2018
30Chương 30Chương 30: lạch trời thác nước14/06/2018
31Chương 31Chương 31: kỳ ngộ cùng nguy cơ ...14/06/2018
32Chương 32Chương 32: thứ năm đài cao14/06/2018
33Chương 33Chương 33: hèn hạ14/06/2018
34Chương 34Chương 34: ngươi thất bại14/06/2018
35Chương 35Chương 35: thương chi thế14/06/2018
36Chương 36Chương 36: sinh tử chiến14/06/2018
37Chương 37Chương 37: một thương phong hầu!14/06/2018
38Chương 38Chương 38: thiên huyền cốc14/06/2018
39Chương 39Chương 39: tầm nhìn hạn hẹp14/06/2018
40Chương 40Chương 40: nhập cốc14/06/2018
41Chương 41Chương 41: hãm hại14/06/2018
42Chương 42Chương 42: ngươi giết không được ta ...14/06/2018
43Chương 43Chương 43: đồng hành14/06/2018
44Chương 44Chương 44: ngu xuẩn nữ nhân14/06/2018
45Chương 45Chương 45: một đầu tiện mệnh14/06/2018
46Chương 46Chương 46: một thương miểu sát ...14/06/2018
47Chương 47Chương 47: thực lực cường hãn14/06/2018
48Chương 48Chương 48: thiên huyền cổ thụ14/06/2018
49Chương 49Chương 49: thiên huyền quả14/06/2018
50Chương 50Chương 50: tranh đoạt14/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng