Lăng Thiên Chiến Tôn

Sat, 29 Aug 2015 02:53:11 +0700

Lăng Thiên Chiến Tôn

Tác giả: Phong Khinh Dương

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 127099

Lăng Thiên Chiến Tôn Review Rating: 7.15 out of 10 based on 63 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lăng Thiên Chiến Tôn, người nước Hoa. Từng tại Hoa quốc xuất sắc nhất Lang Nha đặc biệt loại bộ đội tác chiến phục dịch, phục dịch thời kỳ, lập công vô số.

Hắn đã tham gia thế giới cấp bộ đội đặc chủng so thử, thắng được từng binh sĩ năng lực tác chiến đệ nhất cá nhân vinh dự, được công nhận vì 'Binh Vương chi Vương' !

Về sau, tại
một lần liên quốc SSS cấp nhiệm vụ trung, bởi vì hắn cá nhân một điểm nhỏ khuyết điểm, dẫn đến một vị chiến hữu hi sinh.

5 Chương mới cập nhật truyện Lăng Thiên Chiến Tôn

Danh sách chương Lăng Thiên Chiến Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Binh Vương 'Lăng Thiên '29/08/2015
2Chương 2Viễn Cổ Cự Tượng chi lực29/08/2015
3Chương 3《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》 ...29/08/2015
4Chương 4Băng quyền như núi29/08/2015
5Chương 5Thiên tài Võ Giả29/08/2015
6Chương 6Minh Văn chi thuật29/08/2015
7Chương 7Cường thế xuất thủ29/08/2015
8Chương 8Thiếu nữ 'Khả Nhi '29/08/2015
9Chương 9《 Hàn Băng Thần Kiếm Quyết 》 ...29/08/2015
10Chương 10Đánh cuộc!29/08/2015
11Chương 11Một lần một nghìn lượng29/08/2015
12Chương 12Tình thế xoay chuyển29/08/2015
13Chương 13Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ...29/08/2015
14Chương 14Tử Vẫn Thiết29/08/2015
15Chương 15Thất phẩm Luyện Dược Sư?29/08/2015
16Chương 16Hưng sư vấn tội29/08/2015
17Chương 17Sau ba tháng, lấy mạng của ngươi! ...29/08/2015
18Chương 18Đột phá29/08/2015
19Chương 19Điêu ngoa tiểu thư29/08/2015
20Chương 20Tiêu huyết một kiếm29/08/2015
21Chương 21Ta là Đoạn Lăng Thiên!29/08/2015
22Chương 22Lôi Hỏa Đan29/08/2015
23Chương 23Thối Thể cảnh Ngũ trọng!29/08/2015
24Chương 24Tử Vẫn nhuyễn kiếm29/08/2015
25Chương 25Tiểu Bàn Tử29/08/2015
26Chương 26Lôi Hỏa Minh Văn29/08/2015
27Chương 27Khó lòng giãi bày29/08/2015
28Chương 28Nửa tháng sau29/08/2015
29Chương 29Tâm ý đã quyết29/08/2015
30Chương 30Hết sức căng thẳng29/08/2015
31Chương 31Giết ngươi, chỉ cần một kiếm!29/08/2015
32Chương 32Lý Khôn chi tử29/08/2015
33Chương 33Đoàn Lăng Hưng29/08/2015
34Chương 34Khát máu sát ý29/08/2015
35Chương 35Bát phẩm Luyện Dược Sư29/08/2015
36Chương 36Bổn tộc29/08/2015
37Chương 37Cực Quang thành29/08/2015
38Chương 38Hổ Khiếu Quyền? Băng Quyền?29/08/2015
39Chương 39Nông thôn người29/08/2015
40Chương 40《 Đại Na Di 》29/08/2015
41Chương 41Lý Thi Thi29/08/2015
42Chương 42Yêu nghiệt29/08/2015
43Chương 43Lâm Kỳ29/08/2015
44Chương 44Kịch chiến29/08/2015
45Chương 45《 Kiếm Ảnh Tùy Hành 》29/08/2015
46Chương 46Mê Vụ sâm lâm29/08/2015
47Chương 47Lý Trung29/08/2015
48Chương 48Ngư ông thủ lợi29/08/2015
49Chương 49Hai mươi vạn lượng29/08/2015
50Chương 50Liều mạng!29/08/2015