Lăng Tiêu Chi Thượng

Tue, 16 Jan 2018 11:17:06 +0700

Lăng Tiêu Chi Thượng

Tác giả: Quan Kỳ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3939

Lăng Tiêu Chi Thượng Review Rating: 9.67 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vương Hùng thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, lại một lần nữa nắm giữ nhân gian quyền bính, mang theo thiên quân vạn mã, phát đại sát cơ, cướp lại Tiên giới cựu địa, chinh phạt tứ phương thần tiên, vật đổi sao dời, long trời lở đất!

5 Chương mới cập nhật truyện Lăng Tiêu Chi Thượng

Danh sách chương Lăng Tiêu Chi Thượng

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Ta mời thiên nhãn bắn thiên lang ...16/01/2018
2Chương 02Vương Hùng16/01/2018
3Chương 03Thức tỉnh kiếp trước trí nhớ16/01/2018
4Chương 04Khổn Tiên Thằng16/01/2018
5Chương 05Tiên pháp cửu khúc16/01/2018
6Chương 06Kỳ dị mùi thơm16/01/2018
7Chương 07Hổ đan16/01/2018
8Chương 08Hút máu tà khí16/01/2018
9Chương 09Độc phụ càn rỡ!16/01/2018
10Chương 10Lang vương Tro Tàn16/01/2018
11Chương 11Phong cốc16/01/2018
12Chương 12Lăng trì16/01/2018
13Chương 13Tiểu Định Phong Châu16/01/2018
14Chương 14Quán tính16/01/2018
15Chương 15Gió ngừng thổi16/01/2018
16Chương 16Hổ hồn hung mãnh16/01/2018
17Chương 17Phụ thân nhắn lại16/01/2018
18Chương 18Tu vi tăng tiến16/01/2018
19Chương 19Doanh Thắng phiền muộn16/01/2018
20Chương 20Ai là bên thắng?16/01/2018
21Chương 21Vương Hùng trở về16/01/2018
22Chương 22So nhiều người?16/01/2018
23Chương 23Một nén nhang sau16/01/2018
24Chương 24Vương Hùng vs Doanh Thắng16/01/2018
25Chương 25Thái Cực Âm Dương đồ16/01/2018
26Chương 26Gieo gió gặt bão16/01/2018
27Chương 27Một câu lui vạn quân16/01/2018
28Chương 28Ra phong16/01/2018
29Chương 29Lý thần tiên16/01/2018
30Chương 30Tà ác Lý thần tiên16/01/2018
31Chương 31Lui tiên nhân16/01/2018
32Chương 32Phong ba tái khởi16/01/2018
33Chương 33Vì con báo thù16/01/2018
34Chương 34Chu Thiên Âm hỗ trợ16/01/2018
35Chương 35Thư bỏ vợ?16/01/2018
36Chương 36Bát vương bất diệt tuyệt không thêm ...16/01/2018
37Chương 37Loạn trong giặc ngoài16/01/2018
38Chương 38Vương Hùng lập kế hoạch16/01/2018
39Chương 39Vương Thiên Sách16/01/2018
40Chương 40Tập trung Vương phủ17/01/2018
41Chương 41Xích Luyện xâm phạm17/01/2018
42Chương 42Ai là ăn trộm?17/01/2018
43Chương 43Ăn trộm bại lộ17/01/2018
44Chương 44Minh diệt Huy ra17/01/2018
45Chương 45Vương Thiên Huy đền tội17/01/2018
46Chương 46Giằng co Vương Thiên Sách17/01/2018
47Chương 47Ta không phải nhằm vào ai17/01/2018
48Chương 48Giết!17/01/2018
49Chương 49Ta cần ngươi làm gì?17/01/2018
50Chương 50Đông Phương vương Vương Hùng!17/01/2018