Lão Nạp Yếu Hoàn Tục

Fri, 28 Jul 2017 22:15:09 +0700

Lão Nạp Yếu Hoàn Tục

Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Converted by: Lazy Pig

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 12024

Lão Nạp Yếu Hoàn Tục Review Rating: 6.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đông Bắc xa xôi vùng núi Nhất Chỉ sơn bên trên có một tòa miếu nhỏ, tên là Nhất Chỉ miếu. Miếu thờ không lớn, lại vô cùng thần kỳ.

Miếu bên trong có gạo, mười dặm phiêu hương.

Miếu bên trong có nước, ngọt vô cùng, thắng qua quỳnh tương.

Miếu bên trong có phật, tâm thành tất linh.

Miếu không lớn, lại cái gì cần có đều có; miếu không lớn, hương hỏa
chi tràn đầy, nhưng vượt xa tất cả chùa chiền; miếu không lớn, lại dẫn tới trung ngoại vô số thổ hào thức đêm xếp hàng. . .

Miếu bên trong có cái đầu trọc dương quang đẹp trai hòa thượng, mỗi ngày la hét: Ta muốn hoàn tục, tìm không tính xinh đẹp muội tử, sinh cái tiểu tử béo, an an ổn ổn sinh hoạt!

5 Chương mới cập nhật truyện Lão Nạp Yếu Hoàn Tục

Danh sách chương Lão Nạp Yếu Hoàn Tục

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Hòa thượng nghèo28/07/2017
2Chương 02Chương 02: Phật Tổ hệ thống28/07/2017
3Chương 3Chương 3: Thiên Nhãn28/07/2017
4Chương 04Chương 04: Khám phá thiên cơ không ...28/07/2017
5Chương 05Chương 05: Một chiếc giày28/07/2017
6Chương 06Chương 06: 1 sợi dây28/07/2017
7Chương 7Chương 7: Trong núi có sói28/07/2017
8Chương 08Chương 08: Liên tục rút thưởng28/07/2017
9Chương 09Chương 09: Đại sư cùng sói28/07/2017
10Chương 10Chương 10: Đại sư cùng các ngươi ...28/07/2017
11Chương 11Chương 11: Có tiền!28/07/2017
12Chương 12Chương 12: Tinh Mễ28/07/2017
13Chương 13Chương 13: Lại có khách tới28/07/2017
14Chương 14Chương 14: Thơm quá a28/07/2017
15Chương 15Chương 15: 1 bản nghiêm chỉnh nói ...28/07/2017
16Chương 16Chương 16: Hối hận a28/07/2017
17Chương 17Chương 17: Hệ thống là cái hố ...28/07/2017
18Chương 18Chương 18: Thắp hương bái Phật28/07/2017
19Chương 19Chương 19: Tâm thành thì linh28/07/2017
20Chương 20Chương 20: 2 vạch! 2 vạch!28/07/2017
21Chương 21Chương 21: Đều tới28/07/2017
22Chương 22Chương 22: Phật vạc tới tay!28/07/2017
23Chương 23Chương 23: Nghèo rớt mồng tơi a ...28/07/2017
24Chương 24Chương 24: Tốt vạc hảo thủy!28/07/2017
25Chương 25Chương 25: Nhiệm vụ 3 tuyên bố ...28/07/2017
26Chương 26Chương 26: Lại có khách tới28/07/2017
27Chương 27Chương 27: Vào miếu28/07/2017
28Chương 28Chương 28: 1 chưởng28/07/2017
29Chương 29Chương 29: Miếu nhỏ khách lấn28/07/2017
30Chương 30Chương 30: Sói gánh nước28/07/2017
31Chương 31Chương 31: Sói cùng hòa thượng28/07/2017
32Chương 32Chương 32: 1 người 1 bát28/07/2017
33Chương 33Chương 33: 1 chén nước chi tranh ...28/07/2017
34Chương 34Chương 34: Mấy cái khổ lực28/07/2017
35Chương 35Chương 35: Lòng tham28/07/2017
36Chương 36Chương 36: Phương Chính trả thù phương ...28/07/2017
37Chương 37Chương 37: Tin phục 【 thượng ...28/07/2017
38Chương 38Chương 38: Tin phục 【 hạ ...28/07/2017
39Chương 39Chương 39: Đến chậm công đức28/07/2017
40Chương 40Chương 40: Rút thưởng!28/07/2017
41Chương 41Chương 41: Ngân Lang28/07/2017
42Chương 42Chương 42: Tiểu Hoàn đan28/07/2017
43Chương 43Chương 43: Chuyển phát nhanh muốn điên ...28/07/2017
44Chương 44Chương 44: Tội phạm giết người28/07/2017
45Chương 45Chương 45: Khai quang phù28/07/2017
46Chương 46Chương 46: Chấn kinh: Phương trượng cùng ...28/07/2017
47Chương 47Chương 47: Không học thức thật đáng ...28/07/2017
48Chương 48Chương 48: Chủ trì đại lắc lư ...28/07/2017
49Chương 49Chương 49: 1 cái chữ đưa tới ...28/07/2017
50Chương 50Chương 50: Đại sư cùng tội phạm ...28/07/2017

Truyện Đô Thị Đề Cử