Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

Thu, 28 Jun 2018 19:32:52 +0700

Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

Tác giả: Trương Đồng Đồng Học

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1206

Tóm Tắt nội dung truyện

Bắt đầu một hệ thống, trang bị toàn bộ nhờ rút.
Binh chủng gói quà, lương thực gói quà, nhân khẩu gói quà, anh hùng gói quà, kiến trúc gói quà, đặc thù gói quà.
Capet: Thiếu cái gì ta rút cái gì, thẻ của ta có chút đồ vật.

5 Chương mới cập nhật truyện Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

Danh sách chương Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51sợ hãi chiến thuật28/06/2018
52Chương 52Khai chiến28/06/2018
53Chương 53Thảm liệt chém giết28/06/2018
54Chương 54chết thảm28/06/2018
55Chương 55Vaegirs thần xạ thủ28/06/2018
56Chương 56Trở lại lãnh địa28/06/2018
57Chương 57Rút thưởng nghịch thiên anh hùng28/06/2018
58Chương 58Người áo đen28/06/2018
59Chương 59Lãnh địa tình trạng28/06/2018
60Chương 60Xuất chinh28/06/2018
61Chương 61Hẻm núi cửa ải bí mật28/06/2018
62Chương 62Nội tình28/06/2018
63Chương 63Tuần sát lãnh địa28/06/2018
64Chương 64Thiên đại bí mật28/06/2018
65Chương 65Đồ ăn28/06/2018
66Chương 66Kỵ sĩ bàn tròn kế hoạch28/06/2018
67Chương 67Nguy hiểm tiến đến28/06/2018
68Chương 68Đoạn đầu đài28/06/2018
69Chương 69Thái giám28/06/2018
70Chương 70Thái dương kỵ sĩ28/06/2018
71Chương 71Nhiệm vụ hoàn thành28/06/2018
72Chương 72Quang chi pháp tắc28/06/2018
73Chương 73A. . . Không muốn. . . ...28/06/2018
74Chương 74Cẩu đầu nhân hái ruộng nước28/06/2018
75Chương 75Cẩu đầu nhân đồ ăn28/06/2018
76Chương 76Chói mắt ánh nắng28/06/2018
77Chương 77Đáng sợ Gawain28/06/2018
78Chương 78Cẩu đầu nhân đại bại28/06/2018
79Chương 79Thương đội thủ lĩnh đến28/06/2018
80Chương 80Đại quân trở về28/06/2018
81Chương 81Màu trắng tinh thạch28/06/2018
82Chương 82Bán thân nhân Shrek28/06/2018
83Chương 83Yến hội cùng thăng cấp28/06/2018
84Chương 84Tăng lên trên diện rộng lãnh địa ...28/06/2018
85Chương 85Siêu cấp đại rút thưởng28/06/2018
86Chương 86Kỵ sĩ đoàn tác dụng28/06/2018
87Chương 87Kiến tạo28/06/2018
88Chương 88Âm ảnh vu sư28/06/2018
89Chương 89Lãnh địa thực lực tình trạng28/06/2018
90Chương 90Vàng trọng yếu28/06/2018
91Chương 91Không tưởng tượng được hảo vận28/06/2018
92Chương 92An bài cùng rút thưởng28/06/2018
93Chương 93Mỹ vị đồ ăn28/06/2018
94Chương 94Xuất phát28/06/2018
95Chương 95Gian trá Cẩu đầu nhân lão sư ...28/06/2018
96Chương 96Lên thuyền28/06/2018
97Chương 97Trong khoang thuyền Nhân loại28/06/2018
98Chương 98Long sư bí sử29/06/2018
99Chương 99Capet kế hoạch29/06/2018
100Chương 100Tỉnh lại dị trạng29/06/2018