Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

Thu, 28 Jun 2018 19:32:52 +0700

Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

Tác giả: Trương Đồng Đồng Học

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 240

Tóm Tắt nội dung truyện

Bắt đầu một hệ thống, trang bị toàn bộ nhờ rút.
Binh chủng gói quà, lương thực gói quà, nhân khẩu gói quà, anh hùng gói quà, kiến trúc gói quà, đặc thù gói quà.
Capet: Thiếu cái gì ta rút cái gì, thẻ của ta có chút đồ vật.

5 Chương mới cập nhật truyện Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

Danh sách chương Lĩnh Chủ Đích Tạp Phiến Hữu Điểm Đông Tây ( Thẻ của lãnh chúa có chút đồ vật )

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Fario - Caesar07/07/2018
152Chương 152lần hai mở ra vinh dự rút ...08/07/2018
153Chương 153Cấp 5 binh chủng!08/07/2018
154Chương 154Trên đường gặp phải nguy hiểm10/07/2018
155Chương 155Lũ người man công kích10/07/2018
156Chương 156Crixus vs Man Vương Tryndamere10/07/2018
157Chương 157Chiến đấu gay cấn10/07/2018
158Chương 158Đều phải chết! !10/07/2018
159Chương 159Ngọt vẫn là mặn?11/07/2018
160Chương 160Thử nhân bộ lạc11/07/2018
161Chương 161Naslin, 4 đại vương giả tề tụ! ...12/07/2018
162Chương 162Cẩu đầu nhân X thật là thơm ...12/07/2018
163Chương 163Lại hiện nhiệm vụ chi nhánh14/07/2018
164Chương 164Xác nhận qua ánh mắt. . . ...14/07/2018
165Chương 165Ngẫu nhiên gặp Man tộc chi vương! ...14/07/2018
166Chương 166Swadian trọng kỵ binh nhóm công kích ...15/07/2018
167Chương 167Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành15/07/2018
168Chương 168Trước chiến tranh ấp ủ15/07/2018
169Chương 169Naslin 10 đại vương giả xếp hạng ...15/07/2018
170Chương 170Lại là 1 cái nhiệm vụ chi ...16/07/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng