Lôi Đình Chi Chủ

Fri, 27 Jul 2018 07:21:32 +0700

Lôi Đình Chi Chủ

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3381

Lôi Đình Chi Chủ Review Rating: 6.80 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta là Lôi Đình Chi Chủ! Mang theo một phương không trọn vẹn Lôi Ấn chuyển thế trùng sinh tại võ học hưng thịnh thế giới, tay cầm Lôi Ấn, Thiên Địa Chí Tôn!

5 Chương mới cập nhật truyện Lôi Đình Chi Chủ

Danh sách chương Lôi Đình Chi Chủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Sấm đánh27/07/2018
2Chương 2Dị năng27/07/2018
3Chương 3Lập uy27/07/2018
4Chương 4Tìm tòi27/07/2018
5Chương 5Kỳ ngộ27/07/2018
6Chương 6Lĩnh ngộ27/07/2018
7Chương 7Công chúa27/07/2018
8Chương 8Thanh Hà27/07/2018
9Chương 9Minh nguyệt27/07/2018
10Chương 10Được đan27/07/2018
11Chương 11Cửu Long27/07/2018
12Chương 12Gặp lại27/07/2018
13Chương 13Khổ đấu27/07/2018
14Chương 14Trí thắng27/07/2018
15Chương 15Tin tức27/07/2018
16Chương 16Bí quyết27/07/2018
17Chương 17Đồng ý27/07/2018
18Chương 18Phong hiểm27/07/2018
19Chương 19Búa tạ27/07/2018
20Chương 20Thái Nhạc27/07/2018
21Chương 21Manh mối27/07/2018
22Chương 22Bế quan27/07/2018
23Chương 23Đoạt cấp27/07/2018
24Chương 24Một nửa27/07/2018
25Chương 25Lại đoạt27/07/2018
26Chương 26Châm ngòi27/07/2018
27Chương 27Huyền diệu27/07/2018
28Chương 28Xuất quan27/07/2018
29Chương 29Nhiệm vụ27/07/2018
30Chương 30Phi đao27/07/2018
31Chương 31Hấp dẫn27/07/2018
32Chương 32Trọng thương27/07/2018
33Chương 33Lại thương27/07/2018
34Chương 34Ám khí27/07/2018
35Chương 35Lưu tinh27/07/2018
36Chương 36Uy phong27/07/2018
37Chương 37Dương danh27/07/2018
38Chương 38Theo sát27/07/2018
39Chương 39Sơ phong27/07/2018
40Chương 40Ra tay27/07/2018
41Chương 41Cản phía sau27/07/2018
42Chương 42Huyền diệu27/07/2018
43Chương 43Thanh địch27/07/2018
44Chương 44Thuần Dương27/07/2018
45Chương 45Chênh lệch27/07/2018
46Chương 46Xích Long27/07/2018
47Chương 47Hảo cảm27/07/2018
48Chương 48Bị thương27/07/2018
49Chương 49Ra tay27/07/2018
50Chương 50Gánh chịu27/07/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng