Lôi Đình Chi Chủ

Fri, 27 Jul 2018 07:21:32 +0700

Lôi Đình Chi Chủ

Tác giả: Tiêu Thư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1770

Lôi Đình Chi Chủ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta là Lôi Đình Chi Chủ! Mang theo một phương không trọn vẹn Lôi Ấn chuyển thế trùng sinh tại võ học hưng thịnh thế giới, tay cầm Lôi Ấn, Thiên Địa Chí Tôn!

5 Chương mới cập nhật truyện Lôi Đình Chi Chủ

Danh sách chương Lôi Đình Chi Chủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Sơ luyện02/08/2018
102Chương 102Tăng tiến04/08/2018
103Chương 103Ám sát04/08/2018
104Chương 104Ban thưởng đan04/08/2018
105Chương 105Tiễn đưa đan05/08/2018
106Chương 106Hoài nghi05/08/2018
107Chương 107Cường tráng lôi05/08/2018
108Chương 108Hung thủ05/08/2018
109Chương 109Thẩm vấn05/08/2018
110Chương 110Truyền lời05/08/2018
111Chương 111Vương phủ05/08/2018
112Chương 112Áp chế05/08/2018
113Chương 113Tầm long05/08/2018
114Chương 114Tăng vọt07/08/2018
115Chương 115Nắm tình07/08/2018
116Chương 116Ngàn cân07/08/2018
117Chương 117Đường ra08/08/2018
118Chương 118Săn giết08/08/2018
119Chương 119Ly khai08/08/2018
120Chương 120Long Ngọc08/08/2018
121Chương 121Ba quyền08/08/2018
122Chương 122Vây quét08/08/2018
123Chương 123Lại giết09/08/2018
124Chương 124Mặt nạ09/08/2018
125Chương 125Lại tặng09/08/2018
126Chương 126Tây giang10/08/2018
127Chương 127Tấn cảnh10/08/2018
128Chương 128Đuổi giết10/08/2018
129Chương 129Sưu hồn10/08/2018
130Chương 130Nhị long10/08/2018
131Chương 131Đánh chết10/08/2018
132Chương 132Nhập cốc10/08/2018
133Chương 133Hạc Minh10/08/2018
134Chương 134Tam Long10/08/2018
135Chương 135Tiềm Uyên11/08/2018
136Chương 136Đổng Oánh11/08/2018
137Chương 137Dòm đế11/08/2018
138Chương 138Dịch dung23/08/2018
139Chương 139Truyền công23/08/2018
140Chương 140Tám đao23/08/2018
141Chương 141Sinh loạn23/08/2018
142Chương 142Chặn đường23/08/2018
143Chương 143Nhìn thấu23/08/2018
144Chương 144Thiên Nguyên23/08/2018
145Chương 145Cướp ngục23/08/2018
146Chương 146Ám sát23/08/2018
147Chương 147Giết sạch23/08/2018
148Chương 148Tấn cảnh23/08/2018
149Chương 149Triền đấu23/08/2018
150Chương 150Thiên Vũ23/08/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng