Long Huyết Chiến Thần

Wed, 16 Sep 2015 10:48:58 +0700

Long Huyết Chiến Thần

Tác giả: Phong Thanh Dương

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 199044

Long Huyết Chiến Thần Review Rating: 7.23 out of 10 based on 113 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Long Thần, vốn là không còn gì khác công tử bột, nhưng bởi vì cha để lại lưu thần bí ngọc bội, nuốt Viễn Cổ Thần Long chi truyền thừa tinh huyết, lấy ngàn tỉ Long Tộc dòng máu, sở hữu mỹ nữ, ác chiến thiên hạ!

Tương truyền, Viễn Cổ thời kì Long Tế Đại Lục, là Thái Cổ Thần Long thiên hạ, cho đến ngày nay, Thần Long tuyệt diệt
hầu như không còn. Phá Long mạch, Ngưng Thần Đan, vũ động Thiên Hà ngôi sao, thân độ Luân Hồi vạn kiếp, mặc ngươi tu vi Thông Thiên triệt địa, thực lực phách tuyệt hoàn vũ, ta tự có Viễn Cổ thập đại Tổ Long tinh huyết, nuốt vũ trụ thiên địa, chưởng khống vô tận sinh linh, Long chi truyền nhân, vạn cổ trường tồn!

5 Chương mới cập nhật truyện Long Huyết Chiến Thần

Danh sách chương Long Huyết Chiến Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Địa Đan Cảnh!16/09/2015
152Chương 152Cấp hai Lôi Diễm Chiến Thể!16/09/2015
153Chương 153Linh Ma Kiếm Chỉ!16/09/2015
154Chương 154Kỳ thiên đường !16/09/2015
155Chương 155Cửu Ma Sơn!16/09/2015
156Chương 156Cổ Phách Thiên!16/09/2015
157Chương 157Sở Thiên Hùng !16/09/2015
158Chương 158Huyền Tiêu đại nhân16/09/2015
159Chương 159Doãn Mộng Dao!16/09/2015
160Chương 160Độc thú !16/09/2015
161Chương 161Hỏa luyện tinh quyền!16/09/2015
162Chương 162Tiến quân Vạn Xà Quật!16/09/2015
163Chương 163U Minh bò cạp độc!16/09/2015
164Chương 164Vạn Xà Quật!16/09/2015
165Chương 165Phúc hải ấn!16/09/2015
166Chương 166Nguy cấp thời khắc!16/09/2015
167Chương 167Ta muốn cứu ngươi16/09/2015
168Chương 168Ngươi người này thật đậu16/09/2015
169Chương 169Địa giai siêu cấp thần binh!16/09/2015
170Chương 170Đến Sinh Tử Quật!16/09/2015
171Chương 171400 ngàn thần ngọc!16/09/2015
172Chương 172Sinh Tử Ma Quật16/09/2015
173Chương 173Chiến đấu Sở Vân Hi!16/09/2015
174Chương 174Phong Quyển Tàn Vân chỉ16/09/2015
175Chương 175Gọi ta ba tiếng gia gia16/09/2015
176Chương 176Cổ Thành chiến Doãn Mộng Dao16/09/2015
177Chương 177Chiến đấu Kim Thánh Ân16/09/2015
178Chương 178Khiếp sợ toàn trường16/09/2015
179Chương 179Tấn thân nội tộc16/09/2015
180Chương 180Liễu Lam mất tích16/09/2015
181Chương 181Hợp lực chém giết!16/09/2015
182Chương 182Sấm sét phù!16/09/2015
183Chương 183Vân Vụ Tiên Tử16/09/2015
184Chương 184Bị vạch trần!16/09/2015
185Chương 185Đùng đùng đùng đùng16/09/2015
186Chương 186Nghĩa phụ16/09/2015
187Chương 187Thần bí Long ngọc động tĩnh16/09/2015
188Chương 188Thanh Long Chiến Kích tư cách chiến ...16/09/2015
189Chương 189Chân Long Cửu Thiểm16/09/2015
190Chương 190Thanh Minh hồn quả16/09/2015
191Chương 191Chân Long Cửu Thiểm hiển uy16/09/2015
192Chương 192Hắc động tuyền qua16/09/2015
193Chương 193Toái Tinh vực16/09/2015
194Chương 194Mê võ nghệ Nam Cung Thành16/09/2015
195Chương 195Thiên tài trở về16/09/2015
196Chương 196Âm Dương Thiên Hà16/09/2015
197Chương 197Đông Phương Thiên Tuyền16/09/2015
198Chương 198Tin tức tốt tin tức xấu16/09/2015
199Chương 199Giết tới Bắc Đường gia16/09/2015
200Chương 200Âm Phong Độc Ma Chưởng16/09/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng