Long Phù

Sat, 16 Jan 2016 09:44:11 +0700

Long Phù

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 36593

Long Phù Review Rating: 8.90 out of 10 based on 10 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại Vĩnh vương triều Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, diệt trăm nước lấy thống thiên hạ, phế dâm tự lấy phong Chư Thần, uy danh hiển hách, bách chiến bách thắng. Thiên Chi Kiêu Nữ Lâu Bái Nguyệt, đến Hoàng đế ưu ái, quyền nghiêng triều chính.

Nghèo túng hoàng tử Cổ Trần Sa, ngẫu nhiên đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, tập được Thượng Cổ tuyệt học "Thiên Tử
Phong Thần Thuật", âm thầm ẩn tàng. Vong quốc thái sư Văn Hồng, tập "Vạn Tinh Phi Tiên Thuật", quấy loạn thiên hạ, ý đồ phục quốc, tuyệt thế Yêu Vương Lệ Vạn Long dã tâm bừng bừng, thống lĩnh thiên sơn vạn thủy chi yêu ma... . . .

Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên, ai là Chân Long, ai lại là mãng xà? Hoặc là Thiên Địa chúng sinh, đều có thể thành rồng, truyền thuyết Long Phù lại một lần nữa xuất hiện?

5 Chương mới cập nhật truyện Long Phù

Danh sách chương Long Phù

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Đại Vĩnh vương triều16/01/2016
2Chương 02Như thế nào Thiên Tử?16/01/2016
3Chương 03Hùng Lang đại lực16/01/2016
4Chương 04Miệng vàng lời ngọc16/01/2016
5Chương 05Đại mãng chi lực16/01/2016
6Chương 06Hổ Lang Đan16/01/2016
7Chương 07Thiên Tử Phong Thần16/01/2016
8Chương 08Nhật Nguyệt đồng huy16/01/2016
9Chương 09Kênh đào16/01/2016
10Chương 10Đại trí giả ngu16/01/2016
11Chương 11Sinh tử cửu chuyển16/01/2016
12Chương 12Lôi Điện16/01/2016
13Chương 13Long Kiếm Đảo16/01/2016
14Chương 14Đạo Cảnh nữ tử16/01/2016
15Chương 15Môn khách16/01/2016
16Chương 16Nhật Nguyệt Biến16/01/2016
17Chương 17Cự Linh Thần huyết thống16/01/2016
18Chương 18Trần quốc công16/01/2016
19Chương 19Bách Kiếp Kim Đan16/01/2016
20Chương 20Hiển lộ hết thần thông16/01/2016
21Chương 21Phiên Giang Đảo Hải16/01/2016
22Chương 22Tà Thần hiến tế16/01/2016
23Chương 23Bái Nguyệt đoạt giải nhất16/01/2016
24Chương 24Chỉnh đốn phủ đệ16/01/2016
25Chương 25Vô Cực Thiên Thư16/01/2016
26Chương 26Hóa thành tế đàn16/01/2016
27Chương 27Hoàng gia thư khố16/01/2016
28Chương 28Ngồi chung một thuyền16/01/2016
29Chương 29Qua lại trao đổi16/01/2016
30Chương 30Gặp phải tập kích16/01/2016
31Chương 31Hắc Sát Biên Bức16/01/2016
32Chương 32Đẩy lùi Ma đầu16/01/2016
33Chương 33Cự Thạch Hầu16/01/2016
34Chương 34Tam hoàng tử16/01/2016
35Chương 35Như trẫm đích thân tới16/01/2016
36Chương 36Long Cốt kiếm16/01/2016
37Chương 37Nhật Nguyệt Sát17/01/2016
38Chương 38Các phe phản ứng17/01/2016
39Chương 39Hiến Triều di dân17/01/2016
40Chương 40: Thâm nhập hang hổ18/01/2016
41Chương 41Hàng Ma Chi Nhận18/01/2016
42Chương 42Thần miếu nhà kho26/01/2016
43Chương 43Cướp hết sạch26/01/2016
44Chương 44Cao thủ chân chính26/01/2016
45Chương 45Xây dựng thành viên nòng cốt26/01/2016
46Chương 46Thiên Long Tụ Linh Kỳ26/01/2016
47Chương 47Lực địch ngàn quân26/01/2016
48Chương 48Võ công tiến nhanh26/01/2016
49Chương 49Man tộc Nguyên soái26/01/2016
50Chương 50Con chuột đùa mèo26/01/2016
xsmn

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử