Long Vương Truyền Thuyết

Wed, 23 Mar 2016 11:31:38 +0700

Long Vương Truyền Thuyết

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 65067

Long Vương Truyền Thuyết Review Rating: 8.44 out of 10 based on 49 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Long Vương Truyền Thuyết Convert của tác giả Đường Gia Tam Thiếu Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Nương theo lấy Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, Đấu La Đại Lục bên trên nhân loại chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục.

Hồn Thú cũng theo nhân loại Hồn Sư săn
giết vô độ hướng đi diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị cường đại Hồn Sư, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là!

5 Chương mới cập nhật truyện Long Vương Truyền Thuyết

Danh sách chương Long Vương Truyền Thuyết

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương Phần đệmChương Phần đệm23/03/2016
2Chương 1Thức tỉnh nhật23/03/2016
3Chương 2Võ hồn thức tỉnh23/03/2016
4Chương 3Tiểu vũ lân nhà23/03/2016
5Chương 4Nhập học23/03/2016
6Chương 5Na23/03/2016
7Chương 6Dẫn nàng về nhà23/03/2016
8Chương 7Lưu lại làm muội muội ta ba ...23/03/2016
9Chương 8Học rèn đúc?23/03/2016
10Chương 9Thiên phú dị bẩm23/03/2016
11Chương 10Sau đó ta bảo vệ ngươi23/03/2016
12Chương 11Kỳ dị khôi phục23/03/2016
13Chương 123 năm sau23/03/2016
14Chương 130 rèn thép vônfram chuy23/03/2016
15Chương 14Rốt cục tích góp đủ tiền23/03/2016
16Chương 15Level 1023/03/2016
17Chương 16Tinh không biển rộng23/03/2016
18Chương 17Lực lượng tinh thần kiểm tra23/03/2016
19Chương 18Tùy cơ lấy ra23/03/2016
20Chương 19Hồn Linh23/03/2016
21Chương 20Dung hợp23/03/2016
22Chương 21Level 11 hồn sư23/03/2016
23Chương 22Lão sư cũng là hồn sư?23/03/2016
24Chương 23Biến dị võ hồn?23/03/2016
25Chương 24Na đi rồi23/03/2016
26Chương 25 Nghìn Rèn23/03/2016
27Chương 26 Nghìn cân chi lực23/03/2016
28Chương 27 Chăm chú rèn23/03/2016
29Chương 28 Nghìn Rèn Trầm Ngân23/03/2016
30Chương 29Cảm ngộ thăng hoa23/03/2016
31Chương 30Huyết tế 0 rèn23/03/2016
32Chương 31Cực phẩm đặc hiệu23/03/2016
33Chương 32 Trữ vật Trầm Ngân Hoàn23/03/2016
34Chương 33Vừa vào Đông Hải23/03/2016
35Chương 34 Báo danh23/03/2016
36Chương 35 Bạn cùng phòng23/03/2016
37Chương 36Đánh nhau23/03/2016
38Chương 37Xử phạt23/03/2016
39Chương 38Đền tiền?23/03/2016
40Chương 39Ăn cơm ngươi cũng không được23/03/2016
41Chương 40Sầm nhạc23/03/2016
42Chương 41Rèn đúc đẳng cấp kiểm tra23/03/2016
43Chương 42 Bát tinh Thánh tượng23/03/2016
44Chương 43 Nhị cấp23/03/2016
45Chương 44ngươi là khoe khoang a23/03/2016
46Chương 45Kém cỏi nhất lớp23/03/2016
47Chương 46 Lãnh ngạo nam thần23/03/2016
48Chương 47 Đông Hải công viên cuộc chiến23/03/2016
49Chương 48 Kim lân23/03/2016
50Chương 49 Tìm không thấy Kim Lân23/03/2016

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng