Lục Tích Chi Tham Lang

Mon, 14 May 2018 09:46:39 +0700

Lục Tích Chi Tham Lang

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 498

Lục Tích Chi Tham Lang Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thần thạch vỡ vụn, vô số mảnh vỡ tản mát thế giới, Linh khí tán loạn khiến cho tu chân tiêu vong.
Bình tĩnh đô thị dưới, thần thạch mảnh vỡ năng lượng kích phát, một bộ phận người sửa đổi gen, mở ra thức tỉnh.
Trời sinh si ngốc thiếu niên, ngoài ý muốn bị bắt đi tiến hành "Einstein" thí nghiệm, hấp thu Tham Lang thần thạch năng lượng, từ đó
tự thiếu niên này thuế biến, lang hành đô thị.
"Coi hắn là đồ đần người, mới thật sự là đồ đần." Một cái gánh vác lấy Tham Lang vận mệnh đồ đần cuộc sống hạnh phúc như vậy bắt đầu.

5 Chương mới cập nhật truyện Lục Tích Chi Tham Lang

Danh sách chương Lục Tích Chi Tham Lang

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Zeus số 1!15/05/2018
52Chương 52Khó bề phân biệt!16/05/2018
53Chương 53Cực hạn dụ hoặc!16/05/2018
54Chương 542 nữ tranh chấp16/05/2018
55Chương 55Anh vườn đồ nướng!17/05/2018
56Chương 56Thần cấp trù nghệ!17/05/2018
57Chương 57Dẫn quân vào cuộc!19/05/2018
58Chương 58Sĩ biệt tam nhật19/05/2018
59Chương 59Toàn quân bị diệt!19/05/2018
60Chương 60Hương tiêu ngọc vẫn!20/05/2018
61Chương 61Thân mật cùng nhau!20/05/2018
62Chương 62Dư luận nguy cơ!20/05/2018
63Chương 63Bọ ngựa hoàng tước!20/05/2018
64Chương 64Phía sau màn hắc thủ!20/05/2018
65Chương 65Vô cùng sống động!20/05/2018
66Chương 66Quân Lan lễ mừng!22/05/2018
67Chương 67Tại chỗ cầu hôn!28/05/2018
68Chương 68Trước mặt mọi người tuyên chiến!28/05/2018
69Chương 69Thang thị Bát cực!28/05/2018
70Chương 70Tự rước lấy nhục!28/05/2018
71Chương 71Nửa đêm kinh tình!28/05/2018
72Chương 72Lâm Tích mất tích!28/05/2018
73Chương 73Thất bại thảm hại28/05/2018
74Chương 74Nhân sinh bên thắng!28/05/2018
75Chương 75Mị ảnh sơ hiện!28/05/2018
76Chương 76Tham Lang phát uy!28/05/2018
77Chương 77Thật giả thiên kiêu!28/05/2018
78Chương 78Lưỡng bại câu thương!28/05/2018
79Chương 79Chung cực B Boss!28/05/2018
80Chương 80Ai là con mồi?30/05/2018
81Chương 81Tịch diệt chi uy!30/05/2018