Lưu Lạc Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đạo Sĩ

Mon, 06 Apr 2015 05:44:13 +0700

Lưu Lạc Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đạo Sĩ

Tác giả: Trung Nguyên Ngũ Bách

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 13574

Lưu Lạc Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đạo Sĩ Review Rating: 6.90 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Lưu Lạc Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đạo Sĩ qua ngồi bút đầy chau chuốt và sắc nét của tác giả Trung Nguyên Ngũ Bách nhé!

Một khắc đó Lý Chí Thường cảm nhận được vạn sự vạn vật tồn tại, hắn nghe được âm thanh của núi, âm thanh của cây, âm thanh mây trời, từ trường biến hóa, địa cầu tự xoay
chuyển, thậm chí phát sinh ở trên người mình tất cả sự vật cũng có thể nhớ lại, chư pháp không tương, ngũ ẩn giai mê, thời gian phảng phất cũng vào thời khắc này mất đi ý nghĩa.

5 Chương mới cập nhật truyện Lưu Lạc Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đạo Sĩ

Danh sách chương Lưu Lạc Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đạo Sĩ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Bão Đan06/04/2015
2Chương 2Toàn Chân06/04/2015
3Chương 3Luyện Khí06/04/2015
4Chương 4Chí Bình06/04/2015
5Chương 5Cổ Mộ14/04/2015
6Chương 6Hạ sơn09/06/2017
7Chương 7Nói thoải mái09/06/2017
8Chương 8Hành thích vua 14/06/2017
9Chương 9Bắc Cái14/06/2017
10Chương 10Ác chiến14/06/2017
11Chương 11Miếu đổ nát14/06/2017
12Chương 12Khỏi bệnh14/06/2017
13Chương 13Về núi14/06/2017
14Chương 14Di khắc 14/06/2017
15Chương 15Đánh cược 14/06/2017
16Chương 16Hai năm14/06/2017
17Chương 17Trình Dao Già tâm sự14/06/2017
18Chương 18Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung14/06/2017
19Chương 19Vô tình thoải mái đa tình phiền ...14/06/2017
20Chương 20Ngồi đầy đều là đám cẩu14/06/2017
21Chương 21Tới lui tự nhiên chúng ta người ...14/06/2017
22Chương 22Có thể có thể một đòn14/06/2017
23Chương 23Một chiêu kiếm hàn quang14/06/2017
24Chương 24Anh hùng thiên hạ ai địch thủ ...14/06/2017
25Chương 25Không thua với người14/06/2017
26Chương 26Tình thâm đi nơi nào14/06/2017
27Chương 27Về vân trại chủ14/06/2017
28Chương 28Bình thường đi tới đình viện thâm ...14/06/2017
29Chương 29Hắn từ trên trời đến14/06/2017
30Chương 30Không bằng trở lại14/06/2017
31Chương 31Trần thế như lung14/06/2017
32Chương 32Nhân sinh hà xử bất tương phùng ...14/06/2017
33Chương 33Thiên hạ người phương nào có thể ...14/06/2017
34Chương 34Cùng quân đàn một khúc 14/06/2017
35Chương 35Dừng tay14/06/2017
36Chương 36Dư sự14/06/2017
37Chương 37Tạm biệt Dương Khang 14/06/2017
38Chương 38Chân kinh 14/06/2017
39Chương 39Nguyên do14/06/2017
40Chương 40Thần điêu14/06/2017
41Chương 41Cưỡi gió mà đi14/06/2017
42Chương 42Lại gặp cố nhân14/06/2017
43Chương 43Mộc kiếm là đủ14/06/2017
44Chương 44Xong chuyện phủi áo đi14/06/2017
45Chương 45Cung ta điều động14/06/2017
46Chương 46Hàng long phục hổ lực lượng14/06/2017
47Chương 47Nhất Dương chỉ14/06/2017
48Chương 48không bình thường tức là thường, thường ...14/06/2017
49Chương 49Quỳ Hoa bảo điển14/06/2017
50Chương 50Mặc cho quân tự đi14/06/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng