Luyện Khí Chân Tiên

Fri, 08 Dec 2017 17:44:25 +0700

Luyện Khí Chân Tiên

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 10437

Luyện Khí Chân Tiên Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Khí tiên chi đạo, luyện Càn Khôn, dung Nhật Nguyệt, tu Âm Dương, thoát sinh tử, chính là tạo hóa đại đạo vậy. Vạn tiên khó đạt đến, là vì Chân Tiên.

Từ Du, chú thuật phong thân thể, không thể tu luyện, rồi lại ngẫu nhiên được khí tiên chi đạo, lấy phàm nhân thân thể, nghiền ép vạn giới, chấn nhiếp chư thiên.

5 Chương mới cập nhật truyện Luyện Khí Chân Tiên

Danh sách chương Luyện Khí Chân Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tổ tiên bài vị có thần thông ...08/12/2017
2Chương 2Phá miếu hoàn kiếm08/12/2017
3Chương 3Kiếm này có vấn đề08/12/2017
4Chương 4Từ Thiết Thành yêu cầu08/12/2017
5Chương 5Hàn Kiếm môn08/12/2017
6Chương 6Luyện Khí phong08/12/2017
7Chương 7Tranh giành lô08/12/2017
8Chương 8Từ Du tìm cách08/12/2017
9Chương 9Khai lò luyện khí08/12/2017
10Chương 10Có người bới lông tìm vết08/12/2017
11Chương 11Đều trợn tròn mắt08/12/2017
12Chương 12Kiếm bảng08/12/2017
13Chương 13Đại khoáng hầm08/12/2017
14Chương 14Thiết quan tài08/12/2017
15Chương 15Tổn hại thiết giới08/12/2017
16Chương 16Tuyệt cảnh cầu sinh09/12/2017
17Chương 17Thi Vương quan09/12/2017
18Chương 18Không dùng hỏa cũng có thể luyện ...09/12/2017
19Chương 19Sư tỷ nguyện vọng09/12/2017
20Chương 20Khí Tổ ấn09/12/2017
21Chương 21Kiếm các phi kiếm09/12/2017
22Chương 22Chính là xem thường09/12/2017
23Chương 23Tiêu Đạt lời khuyên, cảnh báo09/12/2017
24Chương 24Áp bản thân thắng09/12/2017
25Chương 25Vu hãm09/12/2017
26Chương 26Tự chui đầu vào rọ09/12/2017
27Chương 27Tiểu miêu09/12/2017
28Chương 28Mời ngươi luyện khí09/12/2017
29Chương 29Rất nổi tiếng09/12/2017
30Chương 30Bán đi Thất Tinh pháp kiếm09/12/2017
31Chương 31Ta có thể chữa trị09/12/2017
32Chương 32Phong Thiên Tàn kiếm09/12/2017
33Chương 33Chỉ Kiếm Thần thương09/12/2017
34Chương 34Tông môn nhiệm vụ09/12/2017
35Chương 35Từ Du rất trượng nghĩa09/12/2017
36Chương 36Phân giới hà09/12/2017
37Chương 37Lang Yêu đao vệ09/12/2017
38Chương 38Cung Tiểu Khiết09/12/2017
39Chương 39Yêu Tộc chú ấn09/12/2017
40Chương 40Tông môn ra tay09/12/2017
41Chương 41Trốn09/12/2017
42Chương 42Từ Du tại nơi nào09/12/2017
43Chương 43Lại là tìm đến Từ Du09/12/2017
44Chương 44Chém giết Lang Yêu09/12/2017
45Chương 45Người nào tính toán người nào09/12/2017
46Chương 46Để cho bọn họ đánh09/12/2017
47Chương 47Giết lại Vương Thực09/12/2017
48Chương 48Tỏa Thiên Linh chú09/12/2017
49Chương 49Phế nhân?09/12/2017
50Chương 50Tông môn hội báo thù cho ngươi ...09/12/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử