Luyện Khí Chân Tiên

Fri, 08 Dec 2017 17:44:25 +0700

Luyện Khí Chân Tiên

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8268

Luyện Khí Chân Tiên Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Khí tiên chi đạo, luyện Càn Khôn, dung Nhật Nguyệt, tu Âm Dương, thoát sinh tử, chính là tạo hóa đại đạo vậy. Vạn tiên khó đạt đến, là vì Chân Tiên.

Từ Du, chú thuật phong thân thể, không thể tu luyện, rồi lại ngẫu nhiên được khí tiên chi đạo, lấy phàm nhân thân thể, nghiền ép vạn giới, chấn nhiếp chư thiên.

5 Chương mới cập nhật truyện Luyện Khí Chân Tiên

Danh sách chương Luyện Khí Chân Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Khô Mộc cốc11/12/2017
102Chương 102Xui xẻo Hắc Hùng11/12/2017
103Chương 103Cách không giải vật11/12/2017
104Chương 104Thập Tam Nương xin giúp đỡ11/12/2017
105Chương 105Cứu được hai người11/12/2017
106Chương 106Một chuyện muốn nhờ11/12/2017
107Chương 107Huyết mạch chú ấn12/12/2017
108Chương 108Tao ngộ tập sát12/12/2017
109Chương 109Lôi Đình bạo đạn12/12/2017
110Chương 110Kiểm tra Thi khôi12/12/2017
111Chương 111Ai muốn giết Từ Du12/12/2017
112Chương 112Tức giận Liễu Thiên Đô12/12/2017
113Chương 113Cổ quái tinh thiết12/12/2017
114Chương 114Luyện khí dị tượng12/12/2017
115Chương 115Từ Du tức giận12/12/2017
116Chương 116Giai nhân lo lắng12/12/2017
117Chương 117Cương Thi thiết giáp12/12/2017
118Chương 118Lạc Thần sơn12/12/2017
119Chương 119Thi hỏa ra cương thi lên12/12/2017
120Chương 120Tiếp tục luyện khí12/12/2017
121Chương 121Phát hiện đường lui12/12/2017
122Chương 122Tam công tử dã tâm12/12/2017
123Chương 123Tứ công tử12/12/2017
124Chương 124Dạ Cửu mất tích12/12/2017
125Chương 125Mộc Linh lý12/12/2017
126Chương 126Thi khôi nói chuyện12/12/2017
127Chương 127Huyết Nguyệt tộc kế hoạch12/12/2017
128Chương 128Bộ tộc đại hội12/12/2017
129Chương 129Tộc trưởng di huấn12/12/2017
130Chương 130Đầu thứ hai hồ vĩ12/12/2017
131Chương 131Huyết Vũ phong thể13/12/2017
132Chương 132Từ Du đến13/12/2017
133Chương 133Bất khả tư nghị Từ Du13/12/2017
134Chương 134Từ Du ám chiêu13/12/2017
135Chương 135Yêu vương13/12/2017
136Chương 136Một chiêu giết chết13/12/2017
137Chương 137Thiên hạ không có không tiêu tan ...13/12/2017
138Chương 138Cửu Vĩ quy nhất chỉ vì quân ...13/12/2017
139Chương 139Xưa đâu bằng nay Từ Du13/12/2017
140Chương 140Tìm được Từ Du13/12/2017
141Chương 141Sơn cốc sát lục13/12/2017
142Chương 142Nhiệm vụ hoàn thành13/12/2017
143Chương 143Dự Ngôn lão nhân13/12/2017
144Chương 144Thân thể nguyền rủa13/12/2017
145Chương 145Hắc thị13/12/2017
146Chương 146Nóng nảy13/12/2017
147Chương 147Hàn đại sư13/12/2017
148Chương 148Gặp lại quái nhân13/12/2017
149Chương 149Bị lừa được13/12/2017
150Chương 150Thọ nguyên tinh hoa13/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử