Luyện Khí Chân Tiên

Fri, 08 Dec 2017 17:44:25 +0700

Luyện Khí Chân Tiên

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8262

Luyện Khí Chân Tiên Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Khí tiên chi đạo, luyện Càn Khôn, dung Nhật Nguyệt, tu Âm Dương, thoát sinh tử, chính là tạo hóa đại đạo vậy. Vạn tiên khó đạt đến, là vì Chân Tiên.

Từ Du, chú thuật phong thân thể, không thể tu luyện, rồi lại ngẫu nhiên được khí tiên chi đạo, lấy phàm nhân thân thể, nghiền ép vạn giới, chấn nhiếp chư thiên.

5 Chương mới cập nhật truyện Luyện Khí Chân Tiên

Danh sách chương Luyện Khí Chân Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Thực giết (một)14/12/2017
202Chương 202Thực giết (hai)14/12/2017
203Chương 203Nhiên pháp chi thuật14/12/2017
204Chương 204Dư Long hoàng tử14/12/2017
205Chương 205Hoàng tử tính toán14/12/2017
206Chương 206Sóng ngầm nổi lên14/12/2017
207Chương 207Chịu nhận lỗi14/12/2017
208Chương 208Chuẩn bị dọn nhà14/12/2017
209Chương 209Một trận kỳ ngộ14/12/2017
210Chương 210Tránh đi sát cơ14/12/2017
211Chương 211Giống như mẹ ngươi14/12/2017
212Chương 212Gấp mười lần cường thể14/12/2017
213Chương 213Diêm thành Thiết hành14/12/2017
214Chương 214Phẫn nộ Tam gia14/12/2017
215Chương 215Gặp lại Ngôn Thành14/12/2017
216Chương 216Đêm trăng chém giết (một)14/12/2017
217Chương 217Đêm trăng chém giết (hai)14/12/2017
218Chương 218Quỷ Thảo cùng Thôn Thi14/12/2017
219Chương 219Thông Giới pháp khí14/12/2017
220Chương 220Lộ hãm14/12/2017
221Chương 221Trốn vào thi giới14/12/2017
222Chương 222Khủng bố thi giới14/12/2017
223Chương 223Thật sự là nơi tốt14/12/2017
224Chương 224Luyện khí chính là tu hành14/12/2017
225Chương 225Đấu Thôn Thi14/12/2017
226Chương 226Cương thi có thần thông14/12/2017
227Chương 227Vạn Kiếm Triều Dũng15/12/2017
228Chương 228Chạy trối chết15/12/2017
229Chương 229Ta danh Cơ Hoằng Văn15/12/2017
230Chương 230Một trận tạo hóa15/12/2017
231Chương 231Thân Ngoại Hóa Thân chi thuật15/12/2017
232Chương 232Trước tiên đem Niệm thai vào đoán ...15/12/2017
233Chương 233Phân thân vào giới nhìn thấy Tố ...15/12/2017
234Chương 234Chỉ có luyện chế Thông Giới pháp ...15/12/2017
235Chương 235Thi giới phong bạo15/12/2017
236Chương 236Cõng phụ cầu y16/12/2017
237Chương 237Tinh Vân môn tu sĩ16/12/2017
238Chương 238Bái sư giống như trò đùa ...17/12/2017
239Chương 239Phi hạc quá Thiên Hà17/12/2017
240Chương 240Trung đẳng tông Tinh Vân môn18/12/2017
241Chương 241Kinh khủng tốc độ tu luyện18/12/2017
242Chương 242Thái Văn Kỷ19/12/2017
243Chương 243Động phủ có bảo20/12/2017
244Chương 244Phụ thân tỉnh20/12/2017
245Chương 245Liễu Vân Tấn20/12/2017
246Chương 246Tu luyện không ngày đêm20/12/2017
247Chương 247Tính toán Từ Du22/12/2017
248Chương 248Đấu Ma tràng22/12/2017
249Chương 249Hắn thực báo danh22/12/2017
250Chương 250Lý Ký23/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử