Luyện Khí Chân Tiên

Fri, 08 Dec 2017 17:44:25 +0700

Luyện Khí Chân Tiên

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Qidian

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 8265

Luyện Khí Chân Tiên Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Khí tiên chi đạo, luyện Càn Khôn, dung Nhật Nguyệt, tu Âm Dương, thoát sinh tử, chính là tạo hóa đại đạo vậy. Vạn tiên khó đạt đến, là vì Chân Tiên.

Từ Du, chú thuật phong thân thể, không thể tu luyện, rồi lại ngẫu nhiên được khí tiên chi đạo, lấy phàm nhân thân thể, nghiền ép vạn giới, chấn nhiếp chư thiên.

5 Chương mới cập nhật truyện Luyện Khí Chân Tiên

Danh sách chương Luyện Khí Chân Tiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
251Chương 251Từ Du thảo y23/12/2017
252Chương 252Thảo y bí mật24/12/2017
253Chương 253Ma linh bạo động24/12/2017
254Chương 254Trận chiến mở màn báo cáo thắng ...25/12/2017
255Chương 255Song trọng nguy cấp25/12/2017
256Chương 256Người nào khóc còn không nhất định ...26/12/2017
257Chương 257Tốt mập lá gan26/12/2017
258Chương 258Gian ngoan mất linh27/12/2017
259Chương 259Tự chịu diệt vong28/12/2017
260Chương 260Tứ Tượng Linh Lung Tháp28/12/2017
261Chương 261Tu vi lại tăng28/12/2017
262Chương 262Xúc Long sơn29/12/2017
263Chương 263Phẫn nộ khiển trách (một)29/12/2017
264Chương 264Phẫn nộ khiển trách (hai)30/12/2017
265Chương 265Trăm năm Linh khí (một)30/12/2017
266Chương 266Trăm năm Linh khí (hai)30/12/2017
267Chương 267Trăm năm Linh khí (ba)02/01/2018
268Chương 268Tu luyện Thần Vân Thiên (năm mới ...02/01/2018
269Chương 269Rất nóng nảy02/01/2018
270Chương 270Phi Thiên ưng02/01/2018
271Chương 271Bạch Tử Tế không phải là người ...02/01/2018
272Chương 272Hạ tràng đấu pháp05/01/2018
273Chương 273Thế không thể đỡ05/01/2018
274Chương 274Huyền sơn nghe pháp05/01/2018
275Chương 275Bị động trang bức05/01/2018
276Chương 276Nổi giận Bạch Tử Tế05/01/2018
277Chương 277Tri kỷ, bằng hữu05/01/2018
278Chương 278Đuổi giết Thôn Thi Quỷ Thảo05/01/2018
279Chương 279Nhân ảnh thần bí06/01/2018
280Chương 280Thông Giới pháp môn07/01/2018
281Chương 281Tu vi đại tăng07/01/2018
282Chương 282Đạp không bắt giới07/01/2018
283Chương 283Bá Hề khiếp sợ08/01/2018
284Chương 284Hạ tông tới chơi08/01/2018
285Chương 285Lễ gặp mặt09/01/2018
286Chương 286Sư phụ đề cử09/01/2018
287Chương 287Da mặt cực kỳ dày10/01/2018
288Chương 288Bạch Tử Tế đến khiêu khích10/01/2018
289Chương 289Đây là ngươi bức ta11/01/2018
290Chương 290Nhân tuyển lạc định11/01/2018
291Chương 291Ngũ Tông tề tụ12/01/2018
292Chương 292Trẻ tuổi13/01/2018
293Chương 293Hắn không phải là Từ Du13/01/2018
294Chương 294Buổi tối đến phòng ta13/01/2018
295Chương 295Cùng hai nữ dạ đàm14/01/2018
296Chương 296Bắt đầu luận bàn14/01/2018
297Chương 297Ma Linh giới dị biến16/01/2018
298Chương 298Đều nghe Từ Du16/01/2018
299Chương 299Luyện chế Bổ Thiên thạch16/01/2018
300Chương 300Chuyện này ai cũng không cho phép ...16/01/2018
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử