Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Thu, 28 Sep 2017 13:12:27 +0700

Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Tác giả: Lương tâm vị noãn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Convert: RYU

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2286

Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư Review Rating: 7.50 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vực sâu.

Đây là mảnh đất này danh tự.

Vô hạn phương diện vực sâu không đáy.

Nơi này là vô cùng vô tận, làm cho người hít thở không thông kinh khủng chi địa.

Nơi này là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm chi địa.

Nơi này là không có chút nào đạo đức luân lý, không bao giờ ngừng nghỉ sát lục chi địa.

Nơi này là chưa từng
hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản bội, giết chóc, hủy diệt tà ác chi địa.

Vực sâu.

Tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma gia viên, cũng là, Trần Phong phải chăng có thể tại cái này tận thế sinh tồn lớn nhất bảo hộ.

Thân ở tận thế, Trần Phong năng lực chính là câu thông vực sâu, bằng vào lực lượng hoặc là một chút đặc thù tế phẩm, có thể từ trong vực sâu triệu hoán ác ma để bản thân sử dụng.

Hắn là. . .

Vực sâu triệu hoán sư.

5 Chương mới cập nhật truyện Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Danh sách chương Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Dị đoan!28/09/2017
52Chương 52Chương 52: Trùng tổ hủy diệt28/09/2017
53Chương 53Chương 53: Tử vong linh âm28/09/2017
54Chương 54Chương 54: Mới triệu hoán!28/09/2017
55Chương 55Chương 55: Báo tang giả28/09/2017
56Chương 56Chương 56: Bất hoà28/09/2017
57Chương 57Chương 57: Hắc ám làm bạn28/09/2017
58Chương 58Chương 58: Trần Phong tín đồ28/09/2017
59Chương 59Chương 59: Thi ban giáp trùng28/09/2017
60Chương 60Chương 60: Quy củ cùng ý chí ...28/09/2017
61Chương 61Chương 61: Thủ tự tà ác28/09/2017
62Chương 62Chương 62: Thế lực phân bố28/09/2017
63Chương 63Chương 63: Biến cố28/09/2017
64Chương 64Chương 64: Thực Thi Quỷ doanh địa ...28/09/2017
65Chương 65Chương 65: Thợ săn cùng con mồi ...28/09/2017
66Chương 66Chương 66: Sợ hãi chi phối28/09/2017
67Chương 67Chương 67: Trảm thảo trừ căn28/09/2017
68Chương 68Chương 68: Trật tự28/09/2017
69Chương 69Chương 69: Giết tới phục!28/09/2017
70Chương 70Chương 70: Lễ gặp mặt28/09/2017
71Chương 71Chương 71: Hung tàn28/09/2017
72Chương 72Chương 72: Tử vong bộc phát28/09/2017
73Chương 73Chương 73: Huyễn tượng không gian28/09/2017
74Chương 74Chương 74: Hoàn toàn chưởng khống28/09/2017
75Chương 75Chương 75: Lực lượng giác ngộ28/09/2017
76Chương 76Chương 76: Vạn tượng chi mâu28/09/2017
77Chương 77Chương 77: Dựa thế28/09/2017
78Chương 78Chương 78: Sử thi chi nha28/09/2017
79Chương 79Chương 79: Cấm khu28/09/2017
80Chương 80Chương 80: Phế thổ pháp tắc28/09/2017
81Chương 81Chương 81: Bộc phát28/09/2017
82Chương 82Chương 82: Viêm Ma dị biến28/09/2017
83Chương 83Chương 83: Vĩnh bất vi nô28/09/2017
84Chương 84Chương 84: Trần Phong sủng vật28/09/2017
85Chương 85Chương 85: Quyền pháp đại sư28/09/2017
86Chương 86Chương 86: Lực lượng nguồn suối28/09/2017
87Chương 87Chương 87: Hung hăng trấn áp28/09/2017
88Chương 88Chương 88: Thôn phệ thiên địa28/09/2017
89Chương 89Chương 89: Bách Thú Thần Tướng28/09/2017
90Chương 90Chương 90: Bất chấp hậu quả28/09/2017
91Chương 91Chương 91: Hồng Phấn Khô Lâu28/09/2017
92Chương 92Chương 92: Ai ác hơn?28/09/2017
93Chương 93Chương 93: Vùng vẫy giãy chết28/09/2017
94Chương 94Chương 94: Huyễn ảnh28/09/2017
95Chương 95Chương 95: Mưu đồ28/09/2017
96Chương 96Chương 96: Linh hồn nô dịch28/09/2017
97Chương 97Chương 97: Toàn bộ hàng phục28/09/2017
98Chương 98Chương 98: Khát máu ong28/09/2017
99Chương 99Chương 99: Không tưởng được28/09/2017
100Chương 100Chương 100: Tình chủng28/09/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng