Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Thu, 28 Sep 2017 13:12:27 +0700

Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Tác giả: Lương tâm vị noãn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Convert: RYU

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2277

Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư Review Rating: 7.50 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vực sâu.

Đây là mảnh đất này danh tự.

Vô hạn phương diện vực sâu không đáy.

Nơi này là vô cùng vô tận, làm cho người hít thở không thông kinh khủng chi địa.

Nơi này là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm chi địa.

Nơi này là không có chút nào đạo đức luân lý, không bao giờ ngừng nghỉ sát lục chi địa.

Nơi này là chưa từng
hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản bội, giết chóc, hủy diệt tà ác chi địa.

Vực sâu.

Tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma gia viên, cũng là, Trần Phong phải chăng có thể tại cái này tận thế sinh tồn lớn nhất bảo hộ.

Thân ở tận thế, Trần Phong năng lực chính là câu thông vực sâu, bằng vào lực lượng hoặc là một chút đặc thù tế phẩm, có thể từ trong vực sâu triệu hoán ác ma để bản thân sử dụng.

Hắn là. . .

Vực sâu triệu hoán sư.

5 Chương mới cập nhật truyện Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Danh sách chương Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Chương 151: Bận rộn thời gian03/10/2017
152Chương 152Chương 152: Miêu nữ sĩ03/10/2017
153Chương 153Chương 153: Động viên05/10/2017
154Chương 154Chương 154: Tín ngưỡng phong thần05/10/2017
155Chương 155Chương 155: Cuồng tín đồ05/10/2017
156Chương 156Chương 156: Khách phương xa tới05/10/2017
157Chương 157Chương 157: Lôi Ngục Long sư06/10/2017
158Chương 158Chương 158: Chó giữ nhà06/10/2017
159Chương 159Chương 159: Cường thủ hào đoạt06/10/2017
160Chương 160Chương 160: Không có chứng cứ08/10/2017
161Chương 161Chương 161: Trong doanh kiến thức08/10/2017
162Chương 162Chương 162: Cân nhắc chi đạo08/10/2017
163Chương 163Chương 163: Lợi ích trên hết10/10/2017
164Chương 164Chương 164: Các phương vân động10/10/2017
165Chương 165Chương 165: Quỷ dị dấu răng10/10/2017
166Chương 166Chương 166: Thực nhân ma10/10/2017
167Chương 167Chương 167: Dẫn cá mắc câu11/10/2017
168Chương 168Chương 168: Nhu thuật11/10/2017
169Chương 169Chương 169: Ban thưởng11/10/2017
170Chương 170Chương 170: Cải tạo vong linh11/10/2017
171Chương 171Chương 171: Sau cùng kiêu ngạo12/10/2017
172Chương 172Chương 172: Tỏ tình12/10/2017
173Chương 173Chương 173: Lãnh khốc Trần Phong12/10/2017
174Chương 174Chương 174: Đường đi13/10/2017
175Chương 175Chương 175: Kinh khủng trùng vương!13/10/2017
176Chương 176Chương 176: Thần nghiệt13/10/2017
177Chương 177Chương 177: Quyết đấu đỉnh cao14/10/2017
178Chương 178Chương 178: Cùng đồ mạt lộ14/10/2017
179Chương 179Chương 179: Tử vong triệu hoán16/10/2017
180Chương 180Chương 180: Tà Thần chú ý16/10/2017
181Chương 181Chương 181: Quỷ dị chúc phúc16/10/2017
182Chương 182Chương 182: Rose bố cục16/10/2017
183Chương 183Chương 183: Tân tấn mục sư17/10/2017
184Chương 184Chương 184: 7 tông tội17/10/2017
185Chương 185Chương 185: Hướng về phía trước nhìn ...17/10/2017
186Chương 186Chương 186: Sinh mệnh ý nghĩa18/10/2017
187Chương 187Chương 187: Mới lên đường18/10/2017
188Chương 188Chương 188: Cao điệu kiểm duyệt19/10/2017
189Chương 189Chương 189: Lá rụng về cội19/10/2017
190Chương 190Chương 190: Hiến tế thí nghiệm (một) ...19/10/2017
191Chương 191Chương 191: Hiến tế thí nghiệm (hai) ...19/10/2017
192Chương 192Chương 192: Hiến tế thí nghiệm (ba) ...20/10/2017
193Chương 193Chương 193: Liệt ma quật khởi20/10/2017
194Chương 194Chương 194: Vực sâu huyết chiến (một) ...21/10/2017
195Chương 195Chương 195: Vực sâu huyết chiến (hai) ...21/10/2017
196Chương 196Chương 196: Vực sâu huyết chiến (ba) ...23/10/2017
197Chương 197Chương 197: Vực sâu huyết chiến (bốn) ...23/10/2017
198Chương 198Chương 198: Xâm lược23/10/2017
199Chương 199Chương 199: Thị huyết ác ma23/10/2017
200Chương 200Chương 200: Chiến tranh tàn khốc23/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng