Mệnh Vận Chi Nhãn

Thu, 24 May 2018 15:12:35 +0700

Mệnh Vận Chi Nhãn

Tác giả: Tư Sản Bạo Tăng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2220

Mệnh Vận Chi Nhãn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Linh tử phong bạo trước giờ, Vương Sở đã thức tỉnh Mệnh Vận Chi Nhãn, thấy được 11 năm sau, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, nước mất nhà tan, vô số anh hùng vẫn lạc, chính mình cuối cùng nhất chết thảm vận mệnh.
Vì cải biến nước mất nhà tan, chính mình hẳn phải chết vận mệnh, Vương Sở đã bắt đầu chính mình đánh vỡ vận mệnh
lữ trình.
Đã bản hoàn tất 《 Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô Địch 》《 Thần Tạp 》《 Thần Ma Hệ Thống 》《 Thần Ma Vô Song 》《 Cơ Giới Thần Hoàng 》

5 Chương mới cập nhật truyện Mệnh Vận Chi Nhãn

Danh sách chương Mệnh Vận Chi Nhãn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Khống tâm nữ quỷ09/06/2018
52Chương 52Đại Nhật đốt quỷ09/06/2018
53Chương 53Chiến Soái! Tiến giai Chiến Soái!11/06/2018
54Chương 54Yêu triều11/06/2018
55Chương 55Đao trảm bầy yêu11/06/2018
56Chương 56Danh chấn Đại Viêm11/06/2018
57Chương 57Yêu ma loạn vũ11/06/2018
58Chương 58Khuyển Vương Dương Báo Quốc11/06/2018
59Chương 59Hồ Mộng Dao13/06/2018
60Chương 60Thập Vạn Đại Sơn13/06/2018
61Chương 61Cửu Vĩ Yêu Vương14/06/2018
62Chương 62Khẩu chiến bầy yêu14/06/2018
63Chương 63Khiêu chiến14/06/2018
64Chương 64Trấn giết Bạch Khuyển đại tướng16/06/2018
65Chương 65Cửu Nguyên sơn Bí Cảnh16/06/2018
66Chương 66Càn La Đạo Tử16/06/2018
67Chương 67Kịch chiến17/06/2018
68Chương 68Trấn giết Càn La Đạo Tử17/06/2018
69Chương 69Thiên Yêu thảo18/06/2018
70Chương 70Nhân Hoàng Ngự Bảo Kinh18/06/2018
71Chương 71Trấn giết Hoàng Khuyển đại tướng18/06/2018
72Chương 72Ký kết minh ước18/06/2018
73Chương 73Danh chấn thiên hạ19/06/2018
74Chương 74Kim Quang Toa19/06/2018
75Chương 75Phục kích22/06/2018
76Chương 76Trấn giết La Sinh đạo trưởng lão ...22/06/2018
77Chương 77Hung uy cái thế23/06/2018
78Chương 78Huyết Yêu phái chưởng môn vẫn lạc ...23/06/2018
79Chương 79Liền giết Thánh Tử23/06/2018
80Chương 80Chiến Thần phía dưới đệ nhất nhân ...23/06/2018
81Chương 81Chiến Thần! Tiến giai Chiến Thần!25/06/2018
82Chương 82Tụ hội25/06/2018
83Chương 83Khiêu chiến25/06/2018
84Chương 84Miểu sát Uông Kiếm Nhân25/06/2018
85Chương 85Tựu là ưa thích đại cảnh giới ...27/06/2018
86Chương 86Đuổi giết Chiến Thần27/06/2018
87Chương 87Dư ba27/06/2018
88Chương 88Oanh động03/07/2018
89Chương 89Thông gia03/07/2018
90Chương 90Thí luyện03/07/2018
91Chương 91Hoa nở năm múi03/07/2018
92Chương 92Lôi Đình Chi Nhãn03/07/2018
93Chương 93Lẻn vào03/07/2018
94Chương 94Hổ vào bầy dê03/07/2018
95Chương 95Ẩn núp03/07/2018
96Chương 96Bầy yêu hội tụ03/07/2018
97Chương 97Chém giết Kiếm Thánh hạt giống03/07/2018
98Chương 98Liền giết03/07/2018
99Chương 99Lại giết Chiến Thần06/07/2018
100Chương 100Không kiêng nể gì cả06/07/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng