Mệnh Vận Chi Nhãn

Thu, 24 May 2018 15:12:35 +0700

Mệnh Vận Chi Nhãn

Tác giả: Tư Sản Bạo Tăng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2214

Mệnh Vận Chi Nhãn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Linh tử phong bạo trước giờ, Vương Sở đã thức tỉnh Mệnh Vận Chi Nhãn, thấy được 11 năm sau, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, nước mất nhà tan, vô số anh hùng vẫn lạc, chính mình cuối cùng nhất chết thảm vận mệnh.
Vì cải biến nước mất nhà tan, chính mình hẳn phải chết vận mệnh, Vương Sở đã bắt đầu chính mình đánh vỡ vận mệnh
lữ trình.
Đã bản hoàn tất 《 Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô Địch 》《 Thần Tạp 》《 Thần Ma Hệ Thống 》《 Thần Ma Vô Song 》《 Cơ Giới Thần Hoàng 》

5 Chương mới cập nhật truyện Mệnh Vận Chi Nhãn

Danh sách chương Mệnh Vận Chi Nhãn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Tức giận17/07/2018
152Chương 152Linh Hoa Động Thiên17/07/2018
153Chương 153Đại khai sát giới17/07/2018
154Chương 154Quét ngang17/07/2018
155Chương 155Giao Long Thái Tử17/07/2018
156Chương 156Đồ giao17/07/2018
157Chương 157Mở ra thứ chín thần tàng18/07/2018
158Chương 158Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận18/07/2018
159Chương 159Trấn giết Hổ Viêm Thiên18/07/2018
160Chương 160Cùng Kỳ Thái Tử18/07/2018
161Chương 161Trấn giết Không Hà Huyền Trí18/07/2018
162Chương 162Tuyệt thế Thiên Ma Nữ18/07/2018
163Chương 163Trấn giết Cùng Kỳ Thái Tử20/07/2018
164Chương 164Tuyệt Thiên Địa Thông Nghi20/07/2018
165Chương 165Thức tỉnh loại thứ tư đồng thuật ...20/07/2018
166Chương 166Phá Trận Chi Nhãn20/07/2018
167Chương 167Tinh Thần Tôi Thể trì20/07/2018
168Chương 168Một ngàn trọng Tứ Tượng Chân Linh ...20/07/2018
169Chương 169Bỏ niêm phong Khuynh Thành Nữ Đế ...20/07/2018
170Chương 170Bái sư20/07/2018
171Chương 171Thứ năm đồng thuật bí pháp Đạo ...20/07/2018
172Chương 172Chấn kinh thiên hạ20/07/2018
173Chương 173Nguyên cảnh cường giả hàng lâm22/07/2018
174Chương 174Trấn giết Nguyên cảnh cường giả22/07/2018
175Chương 175Trấn giết Thanh Quỷ Thái Tử22/07/2018
176Chương 176Mở ra thứ mười thần tàng22/07/2018
177Chương 177Bất Tử Yêu Hoàng tộc22/07/2018
178Chương 178Vương Sở truyền pháp22/07/2018
179Chương 179Mục Chinh22/07/2018
180Chương 180Chiến Mục Chinh22/07/2018
181Chương 181Luyện chết Mục Chinh22/07/2018
182Chương 182Giả chết22/07/2018
183Chương 183Cửu Lê Sênh29/07/2018
184Chương 184Trấn giết Bát Xuyên Ninh Sơn29/07/2018
185Chương 185Kinh động29/07/2018
186Chương 186Tam đại bí bảo luyện chế pháp ...29/07/2018
187Chương 187Giao dịch hội29/07/2018
188Chương 188Trấn áp Bát Sơn Hoành Không29/07/2018
189Chương 189Đúng phương pháp29/07/2018
190Chương 190Nguyên cảnh, tiến giai Nguyên cảnh!29/07/2018
191Chương 191Liệt Dương Thần Đao tiến hóa29/07/2018
192Chương 192Thi đấu29/07/2018
193Chương 193Miểu sát Hắc Vân Cốt29/07/2018
194Chương 194Đại sư huynh29/07/2018
195Chương 195Tiến giai Ngưng Nguyên cảnh29/07/2018
196Chương 196Miểu sát Mộ Tuyệt Trần29/07/2018
197Chương 197Trước ngạo mạn sau cung kính29/07/2018
198Chương 198Bạn tộc mà ra29/07/2018
199Chương 199Linh Bảo Thánh Nữ29/07/2018
200Chương 200Khiếp sợ29/07/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng