Mệnh Vận Chi Nhãn

Thu, 24 May 2018 15:12:35 +0700

Mệnh Vận Chi Nhãn

Tác giả: Tư Sản Bạo Tăng

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2037

Mệnh Vận Chi Nhãn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Linh tử phong bạo trước giờ, Vương Sở đã thức tỉnh Mệnh Vận Chi Nhãn, thấy được 11 năm sau, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, nước mất nhà tan, vô số anh hùng vẫn lạc, chính mình cuối cùng nhất chết thảm vận mệnh.
Vì cải biến nước mất nhà tan, chính mình hẳn phải chết vận mệnh, Vương Sở đã bắt đầu chính mình đánh vỡ vận mệnh
lữ trình.
Đã bản hoàn tất 《 Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô Địch 》《 Thần Tạp 》《 Thần Ma Hệ Thống 》《 Thần Ma Vô Song 》《 Cơ Giới Thần Hoàng 》

5 Chương mới cập nhật truyện Mệnh Vận Chi Nhãn

Danh sách chương Mệnh Vận Chi Nhãn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Chém giết Mộ Trường Sinh29/07/2018
202Chương 202Đệ nhất nhân29/07/2018
203Chương 203Thận chi tinh huyết29/07/2018
204Chương 204Huyễn Thần bảo thạch29/07/2018
205Chương 205Tiến giai Chân Nguyên cảnh29/07/2018
206Chương 206Trấn giết Nguyên Luân cảnh cường giả ...29/07/2018
207Chương 207Ta gọi Thiên Hạ Vô Địch29/07/2018
208Chương 208Địa tinh dị biến29/07/2018
209Chương 209Đại Viêm chi nguy29/07/2018
210Chương 210Vương Sở trở về29/07/2018
211Chương 211Cứu mỹ nhân29/07/2018
212Chương 212Ám Ma vương tử29/07/2018
213Chương 213Chém giết Ám Ma Vương Tử29/07/2018
214Chương 214Cự Thù Quỷ Thánh29/07/2018
215Chương 215Luyện hóa Cự Thù Quỷ Thánh phân ...29/07/2018
216Chương 216Đại thắng29/07/2018
217Chương 217Thiên Hồn Phân Thân Thuật29/07/2018
218Chương 218Đạn hạt nhân diệt thiết kỵ01/08/2018
219Chương 219Phong lộ01/08/2018
220Chương 220Ngưng tụ Chí Tôn Ấn01/08/2018
221Chương 221Thiên kiêu Bạch Dao01/08/2018
222Chương 222Bắt giữ01/08/2018
223Chương 223Thiết kế01/08/2018
224Chương 224Một mẻ hốt gọn01/08/2018
225Chương 225Tiền chuộc01/08/2018
226Chương 226Ngưng tụ mười Linh ấn01/08/2018
227Chương 227Màu đen tàn phiến01/08/2018
228Chương 228Tà Quỷ Thần Giáo01/08/2018
229Chương 229Quỷ thành01/08/2018
230Chương 230Luyện hóa Tà Thần pho tượng01/08/2018
231Chương 231Nổi giận Tà Quỷ Thần01/08/2018
232Chương 232Sâm La thiết kỵ hàng lâm địa ...01/08/2018
233Chương 233Toàn diệt Sâm La thiết kỵ04/08/2018
234Chương 234Thất Thải Ngộ Đạo Hà04/08/2018
235Chương 235Trấn giết Côn Ma tộc Thần Tử ...04/08/2018
236Chương 236Thiên Vân Thánh Tử04/08/2018
237Chương 237Chém giết Thiên Vân Thánh Tử04/08/2018
238Chương 238Bán ra04/08/2018
239Chương 239Thiên kiếp04/08/2018
240Chương 240Tiến giai Nguyên Luân cảnh04/08/2018
241Chương 241Cửu Cực Ma Viêm04/08/2018
242Chương 242Khiêu khích Thánh Nhân04/08/2018
243Chương 243Nghênh chiến04/08/2018
244Chương 244Thánh Nhân ra tay04/08/2018
245Chương 245Quét ngang04/08/2018
246Chương 246Cấm kị quái vật04/08/2018
247Chương 247Thôn phệ cấm kị quái vật04/08/2018
248Chương 248Cự Thù Quỷ Thánh bại trốn05/08/2018
249Chương 249Ngụy trang Thánh Nhân05/08/2018
250Chương 250Cướp sạch Cự Thù Quỷ Tộc bảo ...05/08/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử