Minh Nhật Chi Phối Giả

Tue, 15 May 2018 14:34:10 +0700

Minh Nhật Chi Phối Giả

Tác giả: Dương Bình An

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 957

Minh Nhật Chi Phối Giả Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Phương Tử Vũ thu được một thần kỳ tương lai notebook. . . Máy tính.
Thông qua chiếc máy tính này, Phương Tử Vũ không chỉ có thể đoán trước tương lai đoạn ngắn, còn có thể mua sắm tồn tại ở tương lai vật phẩm.
Từ đây, Phương Tử Vũ tại thông hướng con đường tương lai bên trên càng gần một bước.
=====
Nhìn giới thiệu có vẻ yy nhưng không....
Tác giả có
não. Nhân vật phụ không ngu. Tả diễn biến tâm lý sát với thực tế.
Đáng đọc.

5 Chương mới cập nhật truyện Minh Nhật Chi Phối Giả

Danh sách chương Minh Nhật Chi Phối Giả

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Lương bá16/05/2018
202Chương 202Bắt đầu16/05/2018
203Chương 203Người tốt không có hảo báo, phía ...16/05/2018
204Chương 204Giới đổ ba16/05/2018
205Chương 205Chính nghĩa tổng16/05/2018
206Chương 206Trở lại tòa nhà bỏ hoang16/05/2018
207Chương 207Thần thánh phương nào16/05/2018
208Chương 208Có ai đọc truyện cmt cái nào ...16/05/2018
209Chương 209Cấp thấp đối thủ16/05/2018
210Chương 210Trong mâu thuẫn tìm cơ hội ...16/05/2018
211Chương 211Nên trả nợ16/05/2018
212Chương 212Mục tiêu khóa chặt16/05/2018
213Chương 213Không bằng về nhà uống sữa16/05/2018
214Chương 214Trò chơi bắt đầu16/05/2018
215Chương 215Thỏ khôn có ba hang16/05/2018
216Chương 216Ngắm bắn16/05/2018
217Chương 217Trời tối xin nhắm mắt16/05/2018
218Chương 218Lợi tức tùy tiện tính16/05/2018
219Chương 219Phương thức đoạt tiền chính xác16/05/2018
220Chương 220Trời đã sáng16/05/2018
221Chương 221Phong hiểm đầu tư16/05/2018
222Chương 222Bình thành diệu nhân nhiều16/05/2018
223Chương 223Gặp gia trưởng?16/05/2018
224Chương 224Giang Lan thả bóng bay16/05/2018
225Chương 225Đã lâu không gặp16/05/2018
226Chương 226Gian lận không tính thắng16/05/2018
227Chương 227Ra giá không cách nào cự tuyệt ...16/05/2018
228Chương 228Trời sinh diễn viên16/05/2018
229Chương 229Giấc mộng chỉ có thể dùng "Ngọa ...16/05/2018
230Chương 230Nữ trang đại lão lên sân16/05/2018
231Chương 231Đọc tâm16/05/2018
232Chương 232Khiến ‘Ta’ trở thành ngươi16/05/2018
233Chương 233Nhiệm vụ thiết yếu16/05/2018
234Chương 234Phi nhân loại16/05/2018
235Chương 235Bát diện hán kiếm trảm yêu tà ...16/05/2018
236Chương 236Siêu tình nhị xử thành lập16/05/2018
237Chương 237Chuyện cũ mai táng dưới lòng đất ...16/05/2018
238Chương 238Tình huống đặc biệt sử dụng cách ...16/05/2018
239Chương 239Làm theo16/05/2018
240Chương 240Có một số việc không thể không ...16/05/2018
241Chương 241Minh nhật chi phối giả16/05/2018
242Chương 242Cuộc chiến tranh đoạt tương lai16/05/2018
243Chương 243Đường dài đằng đẵng16/05/2018
244Chương 1Tích —— tích tích16/05/2018
245Chương 2Bạch long16/05/2018
246Chương 3Ánh sáng đi trong bóng tối16/05/2018
247Chương 4Trò chơi cải biến nhân sinh16/05/2018
248Chương 5Vạn vạn không nghĩ tới ta cũng ...16/05/2018
249Chương 6Gạt người16/05/2018
250Chương 7Tư tưởng vũ khí mạnh hơn viên ...16/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử