MMA Chi Vương

Fri, 30 Mar 2018 19:15:15 +0700

MMA Chi Vương

Tác giả: Hồ Du

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 657

MMA Chi Vương Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Từ quyền, chân, chỏ, đầu gối đến vật, triền nã, từ đứng thẳng thức bác kích đến không hạn chế cận chiến, quyền trên đài vĩnh viễn sẽ không thiếu tranh tranh thiết cốt, cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu ánh sáng bắn ra bốn phía đánh giết tràng diện! Đây là một cái kiệt ngạo quả đấm vui buồn câu chuyện. . .

5 Chương mới cập nhật truyện MMA Chi Vương

Danh sách chương MMA Chi Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Tinh thần chiến đấu03/04/2018
52Chương 52Hiếm thấy cân hai nơi03/04/2018
53Chương 53Lại xuất hiện lôi đình chém giết ...03/04/2018
54Chương 54Thăm lại chốn xưa03/04/2018
55Chương 55Kinh bạo lãnh môn03/04/2018
56Chương 56Như thế nào đối phó cự thú ...03/04/2018
57Chương 57Tuyệt sát thần khí bên trái đấm ...03/04/2018
58Chương 58Đoàn thể 5 người chiến05/04/2018
59Chương 59Lôi đình chi nộ05/04/2018
60Chương 60Đội bên trong đấu tuyển chọn05/04/2018
61Chương 61Cường địch05/04/2018
62Chương 62Ai cho ngươi dũng khí05/04/2018
63Chương 63Đại hoạch toàn thắng (thượng)05/04/2018
64Chương 64Đại hoạch toàn thắng (hạ)05/04/2018
65Chương 65Cao nhất biểu hiện thưởng05/04/2018
66Chương 66Lại ca khúc khải hoàn05/04/2018
67Chương 67Mũi châm đối mạch mang07/04/2018
68Chương 68Ngăn cơn sóng dữ (thượng)07/04/2018
69Chương 69Ngăn cơn sóng dữ (hạ)07/04/2018
70Chương 70Bước chân07/04/2018
71Chương 71Liền hỏi ngươi có phục hay không ...07/04/2018
72Chương 72Ta đối bại tướng dưới tay căn ...07/04/2018
73Chương 73Vỡ đản liêu háng đá07/04/2018
74Chương 74Ngươi nhìn gì07/04/2018
75Chương 75Mùa thu địch hoa07/04/2018
76Chương 76Thứ 11 lần trí mạng cắt07/04/2018
77Chương 77Trung Mỹ bác kích tranh bá chiến ...07/04/2018
78Chương 781 ra vở kịch muốn lên diễn ...07/04/2018
79Chương 79Nghe nói ngươi rất cuồng vọng07/04/2018
80Chương 80Cao hiệu chém giết cơ khí07/04/2018
81Chương 81Chuẩn bị vô tình gặp được07/04/2018
82Chương 82Bi kịch tiểu Vương đồng học07/04/2018
83Chương 83Chỉ được thắng không được bại07/04/2018
84Chương 84Khiếp sợ khắp nơi07/04/2018
85Chương 85Quần đấu sự kiện07/04/2018
86Chương 86Đọ sức07/04/2018
87Chương 87Rơi xuống thiên sát tinh07/04/2018
88Chương 88Thịnh đại cân nghi thức07/04/2018
89Chương 89Sấm chớp rền vang (thượng)07/04/2018
90Chương 90Sấm chớp rền vang (trung)07/04/2018
91Chương 91Sấm chớp rền vang (hạ)07/04/2018
92Chương 92Niên độ tổng chung kết07/04/2018
93Chương 93Mơ hồ lo âu07/04/2018
94Chương 94Bắp ngô hộp07/04/2018
95Chương 95Bọn ta cái này 1 ngày đã ...07/04/2018
96Chương 96Rút thăm phân tổ07/04/2018
97Chương 97Trả nợ đã đến giờ07/04/2018
98Chương 98Ngươi lạnh không07/04/2018
99Chương 99Gầm thét07/04/2018
100Chương 100Thứ 1 đạo liệt ngân07/04/2018