Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Mon, 03 Apr 2017 19:27:23 +0700

Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Tác giả: Hồng Diệp Tri Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 4080

Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thêm một tựa truyện thú vị trong thể loại đồng nhân mang lại nhiều trải nghiệm cho đọc giả, truyện Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả của tác giả Hồng Diệp Tri Huyền với nhiều tình tiết đặc sắc và mới lạ. Một chỗ ở tại một Trạch Thần nơi đó đạt được ba lần rút thưởng cùng một lần xuyên việt cơ hội, vận khí bạo rạp hắn quất trúng E cấp da thịt, A cấp kỹ năng, S cấp thiên phú, thế là căn cứ "Năng lực độ nguy hiểm" đinh luật bảo toàn, hắn được đưa vào Hỏa Ảnh thế giới.

Giả định một cái tế bào ở đơn vị thời gian bên trong có thể rút ra đến Năng Lượng vì 1 Jun (đơn vị công), một cái Nhẫn Giả có 130 điềm báo tế bào, bình quân tinh thần lực vì 100, bình quân mỗi cáiC cấp nhẫn thuật tiêu hao Chakra có thể chuyển hóa làm 3. 6× 10^ 6× 100 Jun (đơn vị công), tiêu hao tinh thần lực vì 10, Nhẫn Giả tinh thần lực cùng Tế Bào Năng Lượng mỗi giờ nhưng lấy khôi phục 10%, như vậy xin trả lời phía dưới vấn đề. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc giả tiếp tục theo dõi truyện để có cảm nhận cho riêng mình.

5 Chương mới cập nhật truyện Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Danh sách chương Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Xuyên Việt Giả cùng ngu ngốc Lưỡng ...03/04/2017
2Chương 2Luận đối Huyễn Thuật Nhẫn Giả chính ...03/04/2017
3Chương 3Luận đối Huyễn Thuật Nhẫn Giả chính ...03/04/2017
4Chương 4Miểu sát Thể Thuật Nhẫn Giả khả ...03/04/2017
5Chương 5Miểu sát Thể Thuật Nhẫn Giả khả ...03/04/2017
6Chương 6Nhằm vào Xuyên Việt Giả cao cấp ...03/04/2017
7Chương 7Thiên tài, ngu ngốc cùng thiếu nữ ...03/04/2017
8Chương 8Huyết Hồng Lạt Tiêu nhóm máu Nghiên ...03/04/2017
9Chương 9Huyết Hồng Lạt Tiêu nhóm máu Nghiên ...03/04/2017
10Chương 10IQ tuyến thượng Huấn Luyện Pháp (thượng) ...03/04/2017
11Chương 11IQ tuyến thượng Huấn Luyện Pháp (hạ) ...03/04/2017
12Chương 12Vô Ấn Nhẫn Thuật khai phát phương ...03/04/2017
13Chương 13Vô Ấn Nhẫn Thuật khai phát phương ...03/04/2017
14Chương 14Vô Ấn Nhẫn Thuật khai phát phương ...03/04/2017
15Chương 15Vô Ấn Nhẫn Thuật khai phát phương ...03/04/2017
16Chương 16S cấp Cấm Thuật cho nổ hiệu ...03/04/2017
17Chương 17S cấp Cấm Thuật cho nổ hiệu ...03/04/2017
18Chương 18Ăn cắp hành động lộ tuyến an ...03/04/2017
19Chương 19Ăn cắp hành động lộ tuyến an ...03/04/2017
20Chương 20Ăn cắp hành động lộ tuyến an ...03/04/2017
21Chương 21Đến từ Huyết Giới Chiến Tuyến triệu ...03/04/2017
22Chương 22Đến từ Huyết Giới Chiến Tuyến triệu ...03/04/2017
23Chương 23Nói đến là đến Chiến Trường sơ ...03/04/2017
24Chương 24Nói đến là đến Chiến Trường sơ ...03/04/2017
25Chương 15Nói đến là đến Chiến Trường sơ ...03/04/2017
26Chương 26Nói đến là đến Chiến Trường ban ...03/04/2017
27Chương 27Nhẫn Giả chiến tranh chiến thuật mức ...03/04/2017
28Chương 28Nhẫn Giả chiến tranh chiến thuật mức ...03/04/2017
29Chương 29Nhẫn Giả chiến tranh chiến thuật mức ...03/04/2017
30Chương 30Nhẫn Giả chiến tranh chiến thuật mức ...03/04/2017
31Chương 31Đồng độiA cùng địch nhânB(một)03/04/2017
32Chương 32Đồng độiA cùng địch nhânB(hai)03/04/2017
33Chương 33Đồng độiA cùng địch nhânB(ba)03/04/2017
34Chương 34Đồng độiA cùng địch nhânB(bốn)03/04/2017
35Chương 35Đồng độiA cùng địch nhânB(năm)03/04/2017
36Chương 36Đồng độiA cùng địch nhânB(sáu)03/04/2017
37Chương 37Shiro Yasha hàng sinh (một)03/04/2017
38Chương 38Shiro Yasha hàng sinh (hai)03/04/2017
39Chương 39Shiro Yasha hàng sinh (ba)03/04/2017
40Chương 40Shiro Yasha hàng sinh (bốn)03/04/2017
41Chương 41Shiro Yasha hàng sinh (năm)03/04/2017
42Chương 42Shiro Yasha hàng sinh (sáu)03/04/2017
43Chương 43Đi đường sau phi pháp tao ngộ ...03/04/2017
44Chương 44Đi đường sau phi pháp tao ngộ ...03/04/2017
45Chương 45Đi đường sau phi pháp tao ngộ ...03/04/2017
46Chương 46Đi đường sau phi pháp tao ngộ ...03/04/2017
47Chương 47Đi đường sau phi pháp tao ngộ ...03/04/2017
48Chương 48Đi đường sau phi pháp tao ngộ ...03/04/2017
49Chương 49Thông Linh Thú hợp lý đảm bảo ...03/04/2017
50Chương 50Thông Linh Thú hợp lý đảm bảo ...03/04/2017