Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Mon, 03 Apr 2017 19:27:23 +0700

Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Tác giả: Hồng Diệp Tri Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 2358

Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thêm một tựa truyện thú vị trong thể loại đồng nhân mang lại nhiều trải nghiệm cho đọc giả, truyện Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả của tác giả Hồng Diệp Tri Huyền với nhiều tình tiết đặc sắc và mới lạ. Một chỗ ở tại một Trạch Thần nơi đó đạt được ba lần rút thưởng cùng một lần xuyên việt cơ hội, vận khí bạo rạp hắn quất trúng E cấp da thịt, A cấp kỹ năng, S cấp thiên phú, thế là căn cứ "Năng lực độ nguy hiểm" đinh luật bảo toàn, hắn được đưa vào Hỏa Ảnh thế giới.

Giả định một cái tế bào ở đơn vị thời gian bên trong có thể rút ra đến Năng Lượng vì 1 Jun (đơn vị công), một cái Nhẫn Giả có 130 điềm báo tế bào, bình quân tinh thần lực vì 100, bình quân mỗi cáiC cấp nhẫn thuật tiêu hao Chakra có thể chuyển hóa làm 3. 6× 10^ 6× 100 Jun (đơn vị công), tiêu hao tinh thần lực vì 10, Nhẫn Giả tinh thần lực cùng Tế Bào Năng Lượng mỗi giờ nhưng lấy khôi phục 10%, như vậy xin trả lời phía dưới vấn đề. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc giả tiếp tục theo dõi truyện để có cảm nhận cho riêng mình.

5 Chương mới cập nhật truyện Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Danh sách chương Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Thông Linh Thú hợp lý đảm bảo ...03/04/2017
52Chương 51Thông Linh Thú hợp lý đảm bảo ...03/04/2017
53Chương 53Thông Linh Thú hợp lý đảm bảo ...03/04/2017
54Chương 54Nhẫn Hùng đánh thẳng năm đó (một) ...03/04/2017
55Chương 55Nhẫn Hùng đánh thẳng năm đó (hai) ...03/04/2017
56Chương 56Nhẫn Hùng đánh thẳng năm đó (ba) ...03/04/2017
57Chương 57Nhẫn Hùng đánh thẳng năm đó (bốn) ...03/04/2017
58Chương 58Shiro Yasha không đạo đức hành vi ...03/04/2017
59Chương 59Shiro Yasha không đạo đức hành vi ...03/04/2017
60Chương 60Shiro Yasha không đạo đức hành vi ...03/04/2017
61Chương 61Vô phòng không hậu quả Tả Thực ...03/04/2017
62Chương 62Ngưng chiến cùng đồng minh hiệp định ...03/04/2017
63Chương 63Ngưng chiến cùng đồng minh hiệp định ...03/04/2017
64Chương 64Ngưng chiến cùng đồng minh hiệp định ...03/04/2017
65Chương 65Bạch Phát Thiếu NiênX 2 nghiên cứu ...03/04/2017
66Chương 66Cái cuối cùng Senju rời bỏ (thượng) ...03/04/2017
67Chương 67Cái cuối cùng Senju rời bỏ (lần ...03/04/2017
68Chương 68Hỏa Ảnh cùng ba mươi hai Nhẫn ...03/04/2017
69Chương 69Hỏa Ảnh cùng ba mươi hai Nhẫn ...03/04/2017
70Chương 70Hỏa Ảnh cùng ba mươi hai Nhẫn ...03/04/2017
71Chương 71Phạm vi lớn Vô Thanh Sát Nhân ...03/04/2017
72Chương 72Phạm vi lớn Vô Thanh Sát Nhân ...03/04/2017
73Chương 73Người nào đó hành vi hình thức ...03/04/2017
74Chương 74Một mặt Chiến Trường kết thúc cùng ...03/04/2017
75Chương 75Một mặt Chiến Trường kết thúc cùng ...03/04/2017
76Chương 76Tam Nhẫn bên trong một điểm hoàng ...03/04/2017
77Chương 77Tam Nhẫn bên trong một điểm hoàng ...03/04/2017
78Chương 78Thuộc Tính tu hành cùng tiểu đội ...03/04/2017
79Chương 79Thuộc Tính tu hành cùng tiểu đội ...03/04/2017
80Chương 80Thuộc Tính tu hành cùng tiểu đội ...03/04/2017
81Chương 81Thuộc Tính tu hành cùng tiểu đội ...03/04/2017
82Chương 82Thuộc Tính tu hành cùng tiểu đội ...03/04/2017
83Chương 83Phong Ma Shuriken Fuma (một)03/04/2017
84Chương 84Phong Ma Shuriken Fuma (hai)03/04/2017
85Chương 85Phong Ma Shuriken Fuma (ba)03/04/2017
86Chương 86Phong Ma Shuriken Fuma (bốn)03/04/2017
87Chương 87Phong Ma Shuriken Fuma (năm)03/04/2017
88Chương 88Phong Ma Shuriken Fuma (sáu)03/04/2017
89Chương 89Phong Ma Shuriken Fuma (bảy)03/04/2017
90Chương 90Chui vào! Vũ Chi Quốc! (một)03/04/2017
91Chương 91Chui vào! Vũ Chi Quốc! (hai)03/04/2017
92Chương 92Chui vào! Vũ Chi Quốc! (ba)03/04/2017
93Chương 93Chui vào! Vũ Chi Quốc! (bốn)03/04/2017
94Chương 94Huyết Kế Nhẫn Giả sơ tao ngộ ...03/04/2017
95Chương 95Huyết Kế Nhẫn Giả sơ tao ngộ ...03/04/2017
96Chương 96Huyết Kế Nhẫn Giả sơ tao ngộ ...03/04/2017
97Chương 97Huyết Kế Nhẫn Giả sơ tao ngộ ...03/04/2017
98Chương 98Huyết Kế Nhẫn Giả sơ tao ngộ ...03/04/2017
99Chương 99Hòa bình Chủ Nghĩa người, PX---PAIN(một)03/04/2017
100Chương 100Hòa bình Chủ Nghĩa người, PX---PAIN(hai)03/04/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng