Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Mon, 03 Apr 2017 19:27:23 +0700

Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Tác giả: Hồng Diệp Tri Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 2370

Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thêm một tựa truyện thú vị trong thể loại đồng nhân mang lại nhiều trải nghiệm cho đọc giả, truyện Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả của tác giả Hồng Diệp Tri Huyền với nhiều tình tiết đặc sắc và mới lạ. Một chỗ ở tại một Trạch Thần nơi đó đạt được ba lần rút thưởng cùng một lần xuyên việt cơ hội, vận khí bạo rạp hắn quất trúng E cấp da thịt, A cấp kỹ năng, S cấp thiên phú, thế là căn cứ "Năng lực độ nguy hiểm" đinh luật bảo toàn, hắn được đưa vào Hỏa Ảnh thế giới.

Giả định một cái tế bào ở đơn vị thời gian bên trong có thể rút ra đến Năng Lượng vì 1 Jun (đơn vị công), một cái Nhẫn Giả có 130 điềm báo tế bào, bình quân tinh thần lực vì 100, bình quân mỗi cáiC cấp nhẫn thuật tiêu hao Chakra có thể chuyển hóa làm 3. 6× 10^ 6× 100 Jun (đơn vị công), tiêu hao tinh thần lực vì 10, Nhẫn Giả tinh thần lực cùng Tế Bào Năng Lượng mỗi giờ nhưng lấy khôi phục 10%, như vậy xin trả lời phía dưới vấn đề. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc giả tiếp tục theo dõi truyện để có cảm nhận cho riêng mình.

5 Chương mới cập nhật truyện Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

Danh sách chương Một Khoa Học Hỏa Ảnh Nhẫn Giả

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Hòa bình Chủ Nghĩa người, PX---PAIN(ba)03/04/2017
102Chương 102Cái kia ai, giận đưa trang bị ...03/04/2017
103Chương 103Cái kia ai, giận đưa trang bị ...03/04/2017
104Chương 104Cái kia ai, giận đưa trang bị ...03/04/2017
105Chương 105Cái kia ai, giận đưa trang bị ...03/04/2017
106Chương 106Cái kia người nào, giận đưa trang ...03/04/2017
107Chương 107Cái kia người nào, giận đưa trang ...03/04/2017
108Chương 108Cái kia người nào, giận đưa trang ...03/04/2017
109Chương 109Trọng đại tình báo hiến tổ chức ...03/04/2017
110Chương 110Trọng đại tình báo hiến tổ chức ...03/04/2017
111Chương 111Trọng đại tình báo hiến tổ chức ...03/04/2017
112Chương 112Trọng đại tình báo hiến tổ chức ...03/04/2017
113Chương 113Đùa bức người tất có chỗ cường ...03/04/2017
114Chương 114Đùa bức người tất có chỗ cường ...03/04/2017
115Chương 115Đùa bức người tất có chỗ cường ...03/04/2017
116Chương 116Đùa bức người tất có chỗ cường ...03/04/2017
117Chương 117Đùa bức người tất có chỗ cường ...03/04/2017
118Chương 118Nhẫn sinh luôn có việc vặt03/04/2017
119Chương 119Danzo là cái tốt đồng chí (một) ...03/04/2017
120Chương 120Danzo là cái tốt đồng chí (hai) ...03/04/2017
121Chương 121Danzo là cái tốt đồng chí (ba) ...03/04/2017
122Chương 122Danzo là cái tốt đồng chí (bốn) ...03/04/2017
123Chương 123Cấm tiệt đường biên giới (một)03/04/2017
124Chương 124Cấm tiệt đường biên giới (hai)03/04/2017
125Chương 125Cấm tiệt đường biên giới (ba)03/04/2017
126Chương 126Cấm tiệt đường biên giới ( 4) ...03/04/2017
127Chương 127Cấm tiệt đường biên giới ( 5) ...03/04/2017
128Chương 128Tiến vào, Qua Chi Quốc! ( 1) ...03/04/2017
129Chương 129Tiến vào, Qua Chi Quốc! ( 2) ...03/04/2017
130Chương 130Tiến vào, Qua Chi Quốc ( 3) ...03/04/2017
131Chương 131Tiến vào, Qua Chi Quốc ( 4) ...03/04/2017
132Chương 132Tiến vào, Qua Chi Quốc ( 5) ...03/04/2017
133Chương 133Nếu như bẻ gãy hắn... Đao03/04/2017
134Chương 134Có người ám toán ta? ( 1) ...03/04/2017
135Chương 135Có người ám toán ta? 203/04/2017
136Chương 136Đã từng có cái Nyau (một)03/04/2017
137Chương 137Đã từng có một Nyau ( 2) ...03/04/2017
138Chương 138Đã từng có một Nyau ( 3) ...03/04/2017
139Chương 139Minato chớ nên lấp lóe03/04/2017
140Chương 140Minato thực lực bên ngoài đặc thù ...03/04/2017
141Chương 141Định kỳ hồi báo khủng bố tao ...03/04/2017
142Chương 142Người nào đó cùng người nào đó ...03/04/2017
143Chương 143Thảo Ẩn Sách Khải Huyền - Apocalypto ...03/04/2017
144Chương 144Nham Nhẫn đi nơi nào?03/04/2017
145Chương 145Nham Ẩn có 〇 lão 0 Vạn ...03/04/2017
146Chương 146Về mặt chiến lực quân hành tao ...03/04/2017
147Chương 14710... 30 bước giết 1 người03/04/2017
148Chương 148Vui sướng đào vong không thể được ...03/04/2017
149Chương 149Vây giết!03/04/2017
150Chương 150Shiro Yasha, bị vùi dập giữa chợ ...03/04/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp mới đăng