Mục Thần Ký

Sun, 22 Oct 2017 21:33:10 +0700

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5640

Mục Thần Ký Review Rating: 8.60 out of 10 based on 15 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại khư tàn lão thôn già yếu tàn tật bọn họ từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . .

Làm gió xuân bên trong nhộn nhạo nhân vật phản
diện đi!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục nhân vật phản diện chi lộ, ngay tại quật khởi!

5 Chương mới cập nhật truyện Mục Thần Ký

Danh sách chương Mục Thần Ký

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Giáo chủ phu nhân22/10/2017
52Chương 52Chương 52: Bán cái giá tốt ...22/10/2017
53Chương 53Chương 5322/10/2017
54Chương 54Chương 54: Ba trăm sáu mươi phòng ...22/10/2017
55Chương 55Chương 55: Thiên hạ đệ nhất kiếm ...22/10/2017
56Chương 56Chương 56: Đâm22/10/2017
57Chương 57Chương 57: Thanh lâu đường chủ22/10/2017
58Chương 58Chương 58: Thiếu giáo chủ22/10/2017
59Chương 59Chương 59: Ba lần thức tỉnh22/10/2017
60Chương 60Chương 60: Tần Tướng quân cùng Thất ...22/10/2017
61Chương 61Chương 61: Băng triều22/10/2017
62Chương 62Chương 62: Phá ngươi công đức22/10/2017
63Chương 63Chương 63: Thập, thái, khuê22/10/2017
64Chương 64Chương 64: Một trượng khuấy giang sơn ...22/10/2017
65Chương 65Chương 65: Mẫu đơn phiêu hương22/10/2017
66Chương 66Chương 66: Tế sông Thần22/10/2017
67Chương 67Chương 67: Thành Bất Dạ22/10/2017
68Chương 68Chương 68: Đánh xuyên qua một con ...22/10/2017
69Chương 69Chương 69: Chung Linh Dục Tú * ...22/10/2017
70Chương 70Chương 70: Yêu ma quỷ quái22/10/2017
71Chương 71Chương 71: Ta đi giết người22/10/2017
72Chương 72Chương 72: Giết lệnh lang trả tiền ...22/10/2017
73Chương 73Chương 73: Phố hoa ám sát22/10/2017
74Chương 74Chương 74: Long thành đổi chủ ...22/10/2017
75Chương 75Chương 75: Tần Mục sản nghiệp22/10/2017
76Chương 76Chương 76: Hổ lang chi sư ...22/10/2017
77Chương 77Chương 77: Thiên Đồ thái tử ...22/10/2017
78Chương 78Chương 78: Thái dương thuyền22/10/2017
79Chương 79Chương 79: Đại Khư Mục Nhật ...22/10/2017
80Chương 80Chương 80: Thái Dương Thủ22/10/2017
81Chương 81Chương 81: Ám giới22/10/2017
82Chương 82Chương 82: Tần trong Tần Mục ...22/10/2017
83Chương 83Chương 83: Chung cực vũ trang22/10/2017
84Chương 84Chương 84: Trong bóng tối kỳ lạ ...22/10/2017
85Chương 85Chương 85: Vụ hải cô thuyền22/10/2017
86Chương 86Chương 86: Người chết sinh giới22/10/2017
87Chương 87Chương 87: Cạm bẫy22/10/2017
88Chương 88Chương 88: Thiên Ma chúng22/10/2017
89Chương 89Chương 89: Kiếm chống quần ma22/10/2017
90Chương 90Chương 90: Giơ kiếm đầu gối chém ...22/10/2017
91Chương 91Chương 91: Nguyệt Lượng Thủ22/10/2017
92Chương 92Chương 92: Phá quan đi22/10/2017
93Chương 93Chương 93: Thâu Thiên Hoán Nhật22/10/2017
94Chương 94Chương 94: Vẽ rồng điểm mắt22/10/2017
95Chương 95Chương 95: Kiếm Đồ22/10/2017
96Chương 96Chương 96: Kiếm Lý Sơn Hà22/10/2017
97Chương 97Chương 97: Trong nước giọng hát22/10/2017
98Chương 98Chương 98: Mật Thủy22/10/2017
99Chương 99Chương 99: Thánh Nhân chi đạo22/10/2017
100Chương 100Chương 100: Tạo Hóa bảy thiên22/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng