Mục Thần Ký

Sun, 22 Oct 2017 21:33:10 +0700

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5637

Mục Thần Ký Review Rating: 8.60 out of 10 based on 15 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại khư tàn lão thôn già yếu tàn tật bọn họ từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . .

Làm gió xuân bên trong nhộn nhạo nhân vật phản
diện đi!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục nhân vật phản diện chi lộ, ngay tại quật khởi!

5 Chương mới cập nhật truyện Mục Thần Ký

Danh sách chương Mục Thần Ký

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 148Chương 148: Say ngất22/10/2017
152Chương 149Chương 149: Võ Hoàng Đế22/10/2017
153Chương 150Chương 150: Phía Bắc Trường Thành Thiên ...22/10/2017
154Chương 151Chương 151: Kỹ nghiệp không tinh22/10/2017
155Chương 152Chương 152: Lâu Lan Hoàng Kim cung ...22/10/2017
156Chương 153Chương 153: Ta, Bá thể22/10/2017
157Chương 154Chương 154: Tiêu diệt ý chí22/10/2017
158Chương 155Chương 155: Phù bảo giải phong22/10/2017
159Chương 156Chương 156: Nguy hiểm ý tưởng22/10/2017
160Chương 157Chương 157: Say ngất Hoàng Kim cung ...22/10/2017
161Chương 158Chương 158: Cùng đi bỏ nhà theo ...22/10/2017
162Chương 159Chương 159: Người mù mắt22/10/2017
163Chương 160Chương 160: Thổi nhăn một trì xuân ...22/10/2017
164Chương 161Chương 161: Của về chủ cũ22/10/2017
165Chương 162Chương 162: Công tử ưa thích22/10/2017
166Chương 163Chương 163: Ban Công Thố22/10/2017
167Chương 164Chương 164: Thánh Nữ22/10/2017
168Chương 165Chương 165: Tam bất hủ22/10/2017
169Chương 166Chương 166: Tiều phu truyền công22/10/2017
170Chương 167Chương 167: Tiễn tổ sư22/10/2017
171Chương 168Chương 168: Các lão đầu tử22/10/2017
172Chương 169Chương 169: Thánh giáo chủ đam mê ...22/10/2017
173Chương 170Chương 170: Công pháp đại nhất thống ...22/10/2017
174Chương 171Chương 171: Đuôi cáo22/10/2017
175Chương 172Chương 172: Qua châu trùng quân22/10/2017
176Chương 173Chương 173: Ta hoàn lương22/10/2017
177Chương 174Chương 174: Nhận nuôi22/10/2017
178Chương 175Chương 175: Chiến pháp chung sức22/10/2017
179Chương 176Chương 176: Cố đại tế tửu22/10/2017
180Chương 177Chương 177: Tri hành hợp nhất22/10/2017
181Chương 178Chương 178: Cửu Chuyển Tam Chứng22/10/2017
182Chương 179Chương 179: Linh Hoàn Đan Đại Bổ ...22/10/2017
183Chương 180Chương 180: Gây khó dễ22/10/2017
184Chương 181Chương 181: Thái Huyền Toán kinh22/10/2017
185Chương 182Chương 182: Nam Cương nước quá sâu ...22/10/2017
186Chương 183Chương 183: Âm phủ tập kích22/10/2017
187Chương 184Chương 184: Điều quỷ khiển thần22/10/2017
188Chương 185Chương 185: Gọi Ma22/10/2017
189Chương 186Chương 186: Tần Mục gọi Ma22/10/2017
190Chương 187Chương 187: Ma Vương giáng lâm22/10/2017
191Chương 188Chương 188: Làm sao có thể phân ...22/10/2017
192Chương 189Chương 189: Một cái hòm gỗ22/10/2017
193Chương 190Chương 190: Người lớn nhà ta22/10/2017
194Chương 191Chương 191: Thật có chút hưng phấn ...22/10/2017
195Chương 192Chương 192: Kém nhất một lần22/10/2017
196Chương 193Chương 193: Hiện ra nguyên hình22/10/2017
197Chương 194Chương 194: Không hài lòng22/10/2017
198Chương 195Chương 195: Gặp gì biết nấy22/10/2017
199Chương 196Chương 196: Vô địch mà tịch mịch ...22/10/2017
200Chương 197Chương 197: Cường giả như mây22/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng