Mục Thần Ký

Sun, 22 Oct 2017 21:33:10 +0700

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5634

Mục Thần Ký Review Rating: 8.60 out of 10 based on 15 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại khư tàn lão thôn già yếu tàn tật bọn họ từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . .

Làm gió xuân bên trong nhộn nhạo nhân vật phản
diện đi!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục nhân vật phản diện chi lộ, ngay tại quật khởi!

5 Chương mới cập nhật truyện Mục Thần Ký

Danh sách chương Mục Thần Ký

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 198Chương 198: Thiên Ma giáo uy22/10/2017
202Chương 199Chương 199: Dời núi22/10/2017
203Chương 200Chương 200: Đô Thiên ẩn núp22/10/2017
204Chương 201Chương 201: Tống tiền22/10/2017
205Chương 202Chương 202: Trên lồng hấp hấp quốc ...22/10/2017
206Chương 203Chương 203: Đáng tin cậy người què ...22/10/2017
207Chương 204Chương 204: Tần Mục chuyện xấu cũ ...22/10/2017
208Chương 205Chương 205: Một cây lê vàng22/10/2017
209Chương 206Chương 206: Người gọi ma22/10/2017
210Chương 207Chương 207: Gian như quỷ22/10/2017
211Chương 208Chương 208: Thổ Bá Cửu Ước22/10/2017
212Chương 209209 : Khôn Nguyên chi môn22/10/2017
213Chương 210210 : Nhận thua22/10/2017
214Chương 211Chương 211: Thừa Thiên chi môn22/10/2017
215Chương 212Chương 212: Khó tránh khỏi xa cách ...22/10/2017
216Chương 213Chương 213: Trả thù22/10/2017
217Chương 214Chương 214: Vu Tôn Lâu La kinh ...22/10/2017
218Chương 215Chương 215: Chợ đêm diệt môn22/10/2017
219Chương 216Chương 216: Khiên hồn22/10/2017
220Chương 217Chương 217: Phi lễ chớ nhìn22/10/2017
221Chương 218Chương 218: Không thấy ánh mặt trời ...22/10/2017
222Chương 219Chương 219: Thiên tượng công kích22/10/2017
223Chương 220Chương 220: Đạo tặc không ngừng22/10/2017
224Chương 221Chương 221: Kim Cương Vô Năng Thắng ...22/10/2017
225Chương 222Chương 222: Vây quét Thiên Ma Giáo ...22/10/2017
226Chương 223Chương 223: Ngõ cụt22/10/2017
227Chương 224Chương 224: Vì chính đạo22/10/2017
228Chương 225Chương 225: Bức họa trừ tà22/10/2017
229Chương 226Chương 226: Một kiếm mở Hoàng Huyết ...22/10/2017
230Chương 227Chương 227: Khô Tịch lĩnh căn yêu ...22/10/2017
231Chương 228Chương 228: Ta muốn về nhà22/10/2017
232Chương 229Chương 229: Kỷ thứ năm22/10/2017
233Chương 230Chương 230: Làm nhiều việc ác22/10/2017
234Chương 231Chương 231: Giết tăng22/10/2017
235Chương 232Chương 232: Dược sư bình ngói22/10/2017
236Chương 233Chương 233: Thuyền giấy22/10/2017
237Chương 234Chương 234: Đêm tuyết giết người22/10/2017
238Chương 235Chương 235: Tần Mục mượn thuyền22/10/2017
239Chương 236Chương 236: Vô Ưu Hương22/10/2017
240Chương 237Chương 237: Cấm khu22/10/2017
241Chương 238Chương 238: Đến trễ tình mẹ22/10/2017
242Chương 239Chương 239: Càng già càng không đáng ...22/10/2017
243Chương 240Chương 240: Hy vọng mới22/10/2017
244Chương 241Chương 241: Đời sau Nhân Hoàng22/10/2017
245Chương 242Chương 242: Một lần nữa22/10/2017
246Chương 243Chương 243: Thuyết phục22/10/2017
247Chương 244Chương 244: Hại nước hại dân22/10/2017
248Chương 245Chương 245: Trấn Hải Thiên Vương22/10/2017
249Chương 246Chương 246: Như ảo lại thật22/10/2017
250Chương 247Chương 247: Hai mươi chư thiên22/10/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng