Mục Thần Ký

Sun, 22 Oct 2017 21:33:10 +0700

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1644

Mục Thần Ký Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại khư tàn lão thôn già yếu tàn tật bọn họ từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . .

Làm gió xuân bên trong nhộn nhạo nhân vật phản
diện đi!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục nhân vật phản diện chi lộ, ngay tại quật khởi!

5 Chương mới cập nhật truyện Mục Thần Ký

Danh sách chương Mục Thần Ký

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
301Chương 296Chương 296: Thần kiếm04/11/2017
302Chương 297Chương 297: Vô Ưu kiếm05/11/2017
303Chương 298Chương 298: Bạch Bức05/11/2017
304Chương 299Chương 299: Kỳ quái đồ vật06/11/2017
305Chương 300Chương 300: Quỷ dị Minh cốc06/11/2017
306Chương 301Chương 301: Rất nghèo khó07/11/2017
307Chương 302Chương 302: Minh cốc vực sâu07/11/2017
308Chương 303Chương 303: Bá thể cự nhân08/11/2017
309Chương 304Chương 304: Trong tranh lão nhân09/11/2017
310Chương 305Chương 305: Thần rắn10/11/2017
311Chương 306Chương 306: Bẫy rập11/11/2017
312Chương 307Chương 307: Càng là vô sỉ11/11/2017
313Chương 308Chương 308: Lẫn nhau phá đám12/11/2017
314Chương 309Chương 309: Đại Tôn sáng suốt12/11/2017
315Chương 310Chương 310: Thần bí hành lang13/11/2017
316Chương 311Chương 311: Người trong cây (Canh [3]! ...13/11/2017
317Chương 312Chương 312: Trấn Tinh quân13/11/2017
318Chương 313Chương 313: Cha cùng con13/11/2017
319Chương 314Chương 314: Công pháp gia truyền14/11/2017
320Chương 315Chương 315: Muốn hỏng việc14/11/2017
321Chương 316Chương 316: Hồn trở về này15/11/2017
322Chương 317Chương 317: Không có nghĩa sĩ15/11/2017
323Chương 318Chương 318: Vu pháp bái hồn16/11/2017
324Chương 319Chương 319: Việc nhà16/11/2017
325Chương 320Chương 320: Thị phi17/11/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng