Nại Cách Lý Chi Hồn (Negri chi hồn)

Mon, 11 Jun 2018 20:53:41 +0700

Nại Cách Lý Chi Hồn (Negri chi hồn)

Tác giả: Hư Minh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1098

Nại Cách Lý Chi Hồn (Negri chi hồn) Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lắng nghe ta triệu hoán đi! Vĩnh Tội chi Long, Báo Thù chi Linh, Tai Ách chi Chủ, Hoạ Loạn chi Nguyên, Không Thuần Khiết chi Hoạ, . . . Vĩ đại Negri a, của ngài người hầu gọi về ngài!
Trong bóng tối, người nào đó đang thấp giọng ngâm xướng, hắn lộ ra nụ cười, hắn biết hắn cuối cùng rồi sẽ cùng thần hòa làm một thể.
Mà hết thảy
tất cả, đều bắt nguồn từ tại một cái bị lừa gạt đến dị giới, bị mất Nhân Vật Chính Vầng Sáng tàn hồn.

5 Chương mới cập nhật truyện Nại Cách Lý Chi Hồn (Negri chi hồn)

Danh sách chương Nại Cách Lý Chi Hồn (Negri chi hồn)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Negri (ba)11/06/2018
52Chương 52Negri (bốn)11/06/2018
53Chương 53Negri (năm)11/06/2018
54Chương 54Negri (sáu)11/06/2018
55Chương 55Negri (bảy)11/06/2018
56Chương 56Negri (tám)11/06/2018
57Chương 57Negri (⑨)11/06/2018
58Chương 58Negri (xong)11/06/2018
59Chương 59Quỷ Nhân cùng người lây11/06/2018
60Chương 60Jack • Hans11/06/2018
61Chương 61Đến tiếp sau11/06/2018
62Chương 62Bảy năm chiến tranh11/06/2018
63Chương 63Cieux bà bà11/06/2018
64Chương 64Ses11/06/2018
65Chương 65Vương nữ11/06/2018
66Chương 66Les Lawal11/06/2018
67Chương 67Cầm kiếm thiếu nữ11/06/2018
68Chương 68Quái vật chi sách11/06/2018
69Chương 69Cầu khấn nguyện trở về hắc uyên ...11/06/2018
70Chương 70Nghi thức11/06/2018
71Chương 71Đáp lễ11/06/2018
72Chương 72Căn bản không có hi vọng cùng ...11/06/2018
73Chương 73Không lường được Ellis11/06/2018
74Chương 74Giáng lâm11/06/2018
75Chương 75Long ngữ11/06/2018
76Chương 76Ban đầu lửa bên trong đi ra ...11/06/2018
77Chương 77Anh hùng chi long11/06/2018
78Chương 78Phù Thi trùng11/06/2018
79Chương 79Kiếm11/06/2018
80Chương 80Ba năm chiến tranh11/06/2018
81Chương 81Lùi bước cùng đàm phán11/06/2018
82Chương 82Chúng ta là kỵ sĩ11/06/2018
83Chương 83Có mấy người không xứng đáng đến ...11/06/2018
84Chương 84Cất bước ở chính xác trên đường ...11/06/2018
85Chương 85Vương đối với vương11/06/2018
86Chương 86Đế quốc chi chương11/06/2018
87Chương 87Ta là vương!11/06/2018
88Chương 88"Thủ Thi Quỷ" thánh cốc11/06/2018
89Chương 89Nguyện Quận chúa vinh quang thường tại ...11/06/2018
90Chương 90Nhận thần che chở Thần Ân giáo ...11/06/2018
91Chương 91Thần yêu thế nhân11/06/2018
92Chương 92Thần Ân hủy diệt11/06/2018
93Chương 93Người khổng lồ di cốt11/06/2018
94Chương 94Ban đầu lửa (một) lên giá cầu ...11/06/2018
95Chương 95Ban đầu lửa (hai) lên giá cầu ...11/06/2018
96Chương 96Ban đầu lửa (ba) lên giá cầu ...11/06/2018
97Chương 97Ban đầu lửa (bốn) lên giá cầu ...11/06/2018
98Chương 98Ban đầu lửa (năm) lên giá cầu ...11/06/2018
99Chương 99Ban đầu lửa (sáu) cầu đặt mua ...11/06/2018
100Chương 100Ban đầu lửa (bảy) cầu đặt mua ...11/06/2018