Ngã Đích Nông Trường Năng Đề Hiện

Tác giả: Ngã Tựu Thị Long

Chương 48: 3 thành công ty cổ phần?

Đầu tiên, mục trường động vật nhỏ kim ngạch rõ ràng muốn cao một chút, hồi báo Kim Tệ khẳng định cũng sẽ cao một chút, cho nên tài chính trước đầu tư mục trường.

1, ở chuồng động vật tối đa có thể nuôi dưỡng 10 con, hiện tại đã có 2 con cừu non cùng 2 con dê rừng, còn có thể lại mua 6 con, liền mua trước mắt đẳng cấp có thể mua được đắt tiền nhất thú con hươu sao.

Hươu sao là 30 tiếng đồng hồ thời kỳ trưởng thành, mỗi đầu 3000 nguyên, muốn sung 18000 Kim Tệ.

2, ở ổ động vật tối đa có thể nuôi dưỡng 9 con, hiện tại không lấy, liền nuôi dưỡng đắt tiền nhất con rùa đen, mỗi con 2800 nguyên, muốn sung 25200 Kim Tệ.

Đã ngoài cùng một chỗ là 43200 nguyên rồi, về phần cỏ nuôi súc vật cùng tiền thuê, có thể theo vừa kiếm được 440 Kim Tệ ở bên trong khấu trừ.

Tiếp theo là nông trường tài chính cần:

Trước đó trồng 11 gốc hoa đào mùa thứ nhất đã thành thục, trước thu hoạch, bán ra đạt được 120 Kim Tệ, giữ lại mùa thứ hai, chờ sản mật ong hoa đào, còn có 6 khối một mực nhu nhược thứ đồ vật.

Lãng phí đáng xấu hổ, cho nên Vương Hán mua trước mắt có thể mua được đắt tiền nhất hạt giống dưa lưới vàng, 1 gốc chỉ cần 47 nguyên, đồng dạng là 30 tiếng đồng hồ thời kì sinh trưởng, chỉ cần 282 Kim Tệ.

Sung 300 Kim Tệ, hơn đương minh, sau tiền thuê hai ngày.

Lần nữa là ao cá tài chính cần.

Cái này trước mắt vẫn chỉ là đệ 3 cấp cổ xưa thuyền đắm, chỉ có một con trai (ngọc), không có cá bột, có thể nuôi dưỡng 9 con cá.

Trước kia tuyệt đại đa số đạo cụ cùng cá ăn, Con trai(ngọc) thịt đều yếu điểm khoán cùng Q tệ, ao cá thăng cấp càng cần nữa hợp thành một loại cá đèn xanh Đế Vương cùng một loại khác cá Kỳ Lân Thần Tiên, cái này hai loại cá, hoặc là dựa vào rút thưởng rút ra mảnh vỡ đạt được, hoặc là dựa vào thành cá ghép thành đôi mà tùy cơ hội đạt được.

/*Dzung Kiều : cá đèn xanh Đế Vương

cá Kỳ Lân Thần Tiên */

Nhưng rút thưởng mỗi ngày chỉ có miễn phí năm lần, nhiều hơn nữa muốn một lần hao tổn dùng 200 trân châu, cho nên Vương Hán không có lại tăng cấp, trai (ngọc) cũng đình chỉ sinh trưởng.

Hiện tại ao cá chỉ cần Kim Tệ, giống nhau là dựa vào nạp tiền đạt được, Vương Hán liền chuẩn bị mua Con trai(ngọc) thịt.

Con trai(ngọc) thịt đẳng cấp có bốn loại:

Thứ nhất, 5 Kim Tệ, khiến trai (ngọc) tiếp tục sản xuất trân châu 1 tiếng đồng hồ.

Thứ hai, 10 Kim Tệ, tiếp tục sản xuất trân châu 6 tiếng đồng hồ;

Thứ ba, 20 Kim Tệ, tiếp tục sản xuất trân châu 12 tiếng đồng hồ;

Thứ tư, 30 Kim Tệ, tiếp tục sản xuất trân châu 24 tiếng đồng hồ.

Sau đó muốn thu mật ong, vạn nhất ong mật lại bạo động, nông trường cùng mục trường đều muốn nửa đóng chặt lại 24 tiếng đồng hồ, cho nên Vương Hán không chút do dự lựa chọn đắt tiền nhất Con trai(ngọc) thịt, nạp tiền 30 Kim Tệ, uy uy cái này đơn giản là cực đói mà đình chỉ sinh trưởng trai (ngọc), khiến nó trong tương lai 24 tiếng đồng hồ nội đều có thể tiếp tục sản trân châu.

60 phút chung có thể sản xuất một viên trân châu nước ngọt, xa hơn sau còn có thể tự động sản. Một khỏa trân châu như trực tiếp tại hệ thống ở bên trong bán ra, có thể lấy được 10 Kim Tệ, quang là như thế này có thể lợi nhuận 210 Kim Tệ, huống chi nó còn có thể vật dụng thực tế hóa, tại trong hiện thực chế tác trân châu mặt màng.

Đương nhiên, cái này nuôi trân châu mặt màng hiệu quả được không, còn chờ thí nghiệm.

Vương Hán lập tức mua trước mắt có thể mua được đắt tiền nhất cá bươm bướm, thời kỳ trưởng thành 30 tiếng đồng hồ, 1 con 85 Kim Tệ, lại mua 18 phần cá ăn, duy nhất một lần sung 1000 Kim Tệ, mua Con trai(ngọc) thịt, mua cá mầm, mua cá thịt, dùng không hết hơn mười Kim Tệ trước hết đặt ở nơi nào.

Như vậy, chi phiếu ở bên trong còn có 42200 nguyên tiền.

Hôm nay tạm thời hoa không quá đi, chỉ có thể đợi ngày mai, 2 con cừu non cùng 2 con dê rừng thời kì sinh trưởng đã qua, bán đi ra ngoài dọn ra dư thừa không gian, đến lúc đó lại mua hươu sao rồi.

Vương Hán tiếc nuối điểm kích ao cá ở bên trong cửa hàng giao diện, mở ra trong đó vạch rút thưởng, bắt đầu hôm nay năm lần miễn phí rút thưởng.

Lần thứ nhất rút thưởng, mảnh vỡ cá Kỳ Lân Thần Tiên X3.

Không tệ, 5 cái mảnh vỡ cá Kỳ Lân Thần Tiên có thể hợp thành 1 con cá Kỳ Lân Thần Tiên, không lãng phí.

Vương Hán tiếp tục rút thưởng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, đều là đạt được loại mảnh vỡ cá này.

"Cmn, bố cũng không tin, một mực rút không đến mảnh vỡ cá đèn xanh Đế Vương!" Vương Hán có chút giận.

Ta muốn hai loại cá mới có thể thăng cấp a, ngươi quang cho ta rút cái này một loại mảnh vỡ, là buộc ta dùng trân châu đến rút sao?

Cũng may lần thứ năm rút thưởng, rốt cục được 3 phần mảnh vỡ cá đèn xanh Đế Vương.

Vương Hán ám nhả ra khí, nhưng ngắm ngắm vậy thăng cấp giao diện, hay vẫn là tiếc nuối thở dài.

Không đủ, loại này cá đồng dạng muốn 12 phần mảnh vỡ mới có thể hợp thành 2 đầu cả cá, hiện tại liền 1 con đều hợp không thành được, chớ nói chi là 2 con rồi, muốn tiếp tục rút phải hao tổn trân châu, có thể là của mình trân châu cũng không đủ.

Về phần dựa vào lai giống đến đạt được cá đèn xanh Đế Vương, cũng không phải là không thể được, nhưng hiện tại ao cá ở bên trong không có thành cá a!

Hết cách rồi, chỉ có thể tạm không thăng cấp ao cá rồi.

Rời khỏi cái giao diện này, Vương Hán một lần nữa đi mặt khác hảo hữu chỗ đó ghép nhà lợi nhuận kinh nghiệm.

Trước đó có thể kình thêm hảo hữu, hiệu quả đến bây giờ liền thể hiện ra rồi, rất nhanh nông trường kinh nghiệm liền tăng hơn 400, mục trường kinh nghiệm cũng tăng hơn 100, nông trường cũng thì thôi, nhưng mục trường hiện hữu kinh nghiệm, cách đám tiếp theo thăng cấp chỉ có hơn 300, vài ngày có thể tích lũy đã đủ rồi.

Vì vậy, Vương Hán lần nữa mở ra tổ ong.

Mẹ nó trước đó lần thứ nhất bị ngươi lợi hại chích một lần, khiến cho nông trường cùng mục trường nửa đóng chặt lại, lần này ta trước trồng, nuôi dưỡng, lại đến đào mật, đóng chặt lại liền đóng chặt lại a, dù sao trên sổ sách còn có chút tiền đủ nhân đôi tiền thuê.

Hơn nữa, ai có thể xác định ta lúc này đây liền nhất định sẽ lại bị chích? Nói không chừng nhân phẩm ta tốt, lúc này thành công nữa nha?

Vương Hán rất nhanh nhấn xuống thùng nuôi ong phía dưới thu khóa.

Đương nhiên, điểm ở dưới thời điểm, Vương Hán tim là treo lên, là khẩn trương, bất quá càng nhiều nữa, là biệt lấy một cỗ hỏa.

Lại đề lên ngón tay lúc, hắn càng là vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp.

Không muốn chích, 10 triệu không muốn chích. . .

"A!" Ngón út đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, cứ việc trong nội tâm sớm có chuẩn bị tư tưởng, Vương Hán hay vẫn là nhịn không được kêu thảm nhảy dựng lên, tia chớp rút tay về, đem ngón út phóng tới trong miệng cuồng mút.

Mẹ nó đứa nhỏ này rõ ràng lại chích chính mình 1 chút! ! !

Quá mức!

Thật quá mức!

Rõ ràng liền chích chính mình hai lần rồi!

Cái này nông trường cùi bắp, nuôi ong liền nuôi ong a, làm sao muốn chích người?

Bố chỉ là muốn làm điểm mật ong, cũng không phải muốn làm ong nhộng! !

/*Dzung Kiều : */

"Làm sao vậy làm sao vậy?" Còn ở phòng khách xem tivi Lưu Ngọc Phân bối rối xông tới.

Vương Hán nhe răng khóe miệng dựng thẳng lên bắt đầu sưng đỏ ngón giữa: "Bị con ong chích 1 chút!"

Lưu Ngọc Phân nhìn kỹ, đau lòng chửi bới một câu, cấp cấp phóng đi phòng bếp: "Ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi làm nước muối! Cái này cái gì phá cửa sổ mảnh vải, ong vò vẽ cũng đỡ không nổi."

Bình thường trong sân cũng thường xuyên có ong vò vẽ bay tới bay lui, Lưu Ngọc Phân căn bản liền không có hoài nghi.

Chịu đựng ngón giữa vậy nóng bỏng đau đớn, Vương Hán nghiến răng nghiến lợi ấn mở màn hình điện thoại di động.

Một đoạn khinh bỉ màu vàng kiểu chữ đập vào mi mắt: "Đau nhức a? Rất đau a? Đáng đời, ai bảo ngươi nhỏ mọn như vậy, muốn cho con ngựa chạy, còn không chịu uy con ngựa thảo? Đáng yêu ong mật nhỏ không muốn làm miễn phí lao công! ! !"

Ta hôn mê, đứa nhỏ này lại có thể biết kháng nghị!

Đằng sau còn có một lật giấy khóa, Vương Hán gấp rút điểm xuống, lại là một đoạn màu vàng nhắc nhở: "Đáng thương kim chủ a, xem tại ngươi mỗi ngày vất vả làm việc tay chân phân thượng, đáng yêu ong mật nhỏ tình bạn nhắc nhở, mỗi ngày cho nhất định ăn lượng tổ ong phấn hoa, có thể tăng lên ong mật nhỏ thân mật độ, khiến bị chích tỷ lệ sâu sắc giảm xuống a!"

Được rồi, ta hiểu được, ngươi chính là muốn ta nạp tiền, nạp tiền, nạp tiền!

Hơn nữa cái này tổ ong gảy a, liền tính toán mỗi ngày cho ong mật nhỏ cho tổ ong ăn phấn hoa, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn bị ong chích.

Ta đi ngươi ngon lắm! ! !

Vương Hán chính trợn mắt nhìn, gặp Lưu Ngọc Phân bưng một chậu nước muối cấp cấp xông tới, lập tức tắt màn hình điện thoại di động, ngoan ngoãn duỗi ra ngón giữa.

Lúc này lại bị ong chích, nông trường-mục trường Chim cánh cụt sẽ bị cưỡng bức nửa đóng cửa, chính mình hay vẫn là nghỉ ngơi một chút a!

Dùng khăn mặt mềm mại thấm ướt nước muối sau đó, Lưu Ngọc Phân đau lòng tại Vương Hán trên ngón giữa rửa a rửa, thiếu chút nữa không có tẩy đi một lớp da mới không cam lòng lo lắng dừng lại: "Còn đau không?"

Vương Hán lập tức lắc đầu: "Nhiều rồi, không có việc gì rồi, ngươi gấp rút đi!"

"Thật không có chuyện?" Lưu Ngọc Phân cầm lấy hắn như trước sưng đỏ ngón giữa tỉ mỉ xem.

"Đau là có chút đau nhức, nhưng cách khác mới tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi." Vương Hán gượng cười. Ngày hôm qua kinh nghiệm cho thấy, chỉ là đau nhức cả đêm mà thôi.

Lưu Ngọc Phân lúc này mới thôi, lại tìm kiếm khắp nơi "Gây tai hoạ ong vò vẽ?" : "Vậy con ong đâu này? Được đuổi đi ra, nếu không còn có thể lại chích người."

"A, ta đã đuổi đi ra rồi." Vương Hán trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.

Lưu Ngọc Phân không quá yên tâm, còn phải lại tìm, Vương Hán điện thoại đột nhiên vang lên.

Gặp biểu hiện là Tiền Tử Hào điện báo, Vương Hán gấp rút ý bảo mẹ đi ra ngoài, chính mình nhanh chóng chuyển được.

"Anh, ngươi lợi hại a, thị trưởng Hồ đều sợ hãi ngươi!" Tiền Tử Hào tại trong điện thoại rất sợ hãi thán phục.

Vương Hán thật bất ngờ: "Tin tức của ngươi rất nhanh nhẹn a! Bất quá, không phải thị trưởng Hồ sợ ta, hắn chỉ là chủ trì công đạo."

"Bớt ra vẻ a!" Tiền Tử Hào khinh bỉ: "Ta cái này điện thoại cũng không ghi âm, thị trưởng Hồ nghe không được."

Nói thực ra, Tiền Tử Hào vừa rồi theo Triệu Hòa Phương trong miệng biết được bệnh viện trải qua lúc, đều có chút không dám tin.

Nhưng là, quả thật, Cao gia nhượng bộ rồi, cũng quả thật, Hồ Căn Toàn hướng Vương Hán xin lỗi rồi, dù là chỉ là thay chị hắn xin lỗi.

Cho nên, Tiền Tử Hào rất may mắn chính mình trước đó không chỉ có tại Chu Tiêu Nghĩa trước mặt ủng hộ Vương Hán, đã ở Cao gia mặt người trước ủng hộ Vương Hán.

Tin tưởng về sau hồi báo hội càng phong phú.

Vương Hán cười hắc hắc: "Ta cũng không nghĩ tới, Cao gia người là thị trưởng Hồ thân thích."

"Ha ha! Cậu ta mới vừa nói, cho ngươi chị ngày mai nhớ rõ đi bọn hắn công ty ký hợp đồng."

"Đi! Ta thuận tiện đem xe trả lại cho ngươi." Vương Hán một ngụm đáp ứng.

"Nhớ rõ đưa ta dưa hấu!"

"Quên không được, nhưng chỉ có một!"

"Một cái cũng được!"

"Ngươi cái ham ăn!"

. . .

Vừa cắt đứt Tiền Tử Hào điện thoại, Lưu Ngọc Phân đi tới: "Ba của ngươi bảo ngươi đi ra ngoài, có việc thảo luận."

"Chuyện gì à?" Vương Hán mạc minh kỳ diệu theo sát nàng trở về phòng khách.

Vương Nhất Dân đã tắm rửa qua, chính vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng ngồi ở trên ghế sa lon, thấy hắn nhân tiện nói: "Bác cả của ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói lần này nhờ có ngươi nhận thức thị trưởng Hồ, bức lui Cao gia người, hơn nữa rất nhiều tiền nợ cũng là ngươi ra mặt mới thuận lợi đòi lại đến, cho nên, hắn muốn đem vườn trái cây ba thành công ty cổ phần chuyển cho ngươi."

Lưu Ngọc Phân lập tức ngơ ngẩn.

Vương Hán cũng ngơ ngẩn.

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =