Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

Sun, 27 May 2018 14:50:29 +0700

Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

Tác giả: Nam Triều Trần

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 726

Ngã Tòng Thiên Thượng Lai Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta từ bầu trời đến
Xuống đất hoa đào khai
Ngàu sau phi thăng đi
Đế huyết đẫm Tiên đài!

5 Chương mới cập nhật truyện Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

Danh sách chương Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Dưỡng kiếm28/05/2018
52Chương 52Tranh kiếm29/05/2018
53Chương 53Truy kiếm29/05/2018
54Chương 54Đoạt kiếm29/05/2018
55Chương 55Phi kiếm29/05/2018
56Chương 56Ấn ký29/05/2018
57Chương 57Đến nhà29/05/2018
58Chương 58Tìm dược29/05/2018
59Chương 59Luyện kiếm29/05/2018
60Chương 60Phong bạo29/05/2018
61Chương 61Ra khỏi thành29/05/2018
62Chương 62Động phủ29/05/2018
63Chương 63Qua cầu29/05/2018
64Chương 64Long Quật29/05/2018
65Chương 65Quan tài29/05/2018
66Chương 66Hoàn hồn29/05/2018
67Chương 67Cơ quan30/05/2018
68Chương 68Khác thường30/05/2018
69Chương 69Tranh bảo30/05/2018
70Chương 70Đại yêu30/05/2018
71Chương 71Hiện thân31/05/2018
72Chương 72Kim Quang01/06/2018
73Chương 73Linh Thổ05/06/2018
74Chương 74Quả tiên05/06/2018
75Chương 75Phân phối05/06/2018
76Chương 76Mắt trận11/06/2018
77Chương 77Phá trận11/06/2018
78Chương 78Linh chủng11/06/2018
79Chương 79Mất tích11/06/2018
80Chương 80Xông trang11/06/2018
81Chương 81Bồi thường11/06/2018
82Chương 82Tu hành11/06/2018
83Chương 83Đuổi giết11/06/2018
84Chương 84Chém giết11/06/2018
85Chương 85Chém giết11/06/2018
86Chương 86Thù lao11/06/2018
87Chương 87Lựa chọn11/06/2018
88Chương 88Trở về núi14/06/2018
89Chương 89Khải trận14/06/2018
90Chương 90Làm ruộng14/06/2018
91Chương 91Gọi là14/06/2018
92Chương 92Cạnh tranh14/06/2018
93Chương 93Bổ nhiệm14/06/2018
94Chương 94Bới móc16/06/2018
95Chương 95Ba kiếm18/06/2018
96Chương 96Giảng bài18/06/2018
97Chương 97Dương Thần19/06/2018
98Chương 98Phá19/06/2018
99Chương 99Thành thần19/06/2018
100Chương 100Sự tình phát22/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng