Ngu Nhạc Xuân Thu

Thu, 07 Sep 2017 15:56:07 +0700

Ngu Nhạc Xuân Thu

Tác giả: Cơ Xoa

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3681

Ngu Nhạc Xuân Thu Review Rating: 6.00 out of 10 based on 6 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Giá không dị giới, võ đạo bách gia.

Người hiện đại nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ tu hành, còn có rất nhiều phương pháp có thể đạt được đồ vật ngươi muốn.

Muốn làm thiếu hiệp người người trên giang hồ truy phủng? Ân, cái này đơn giản, chỉ là phải xem thành ý của ngươi... Ví dụ như để cho sư muội của ngươi đến uống chén rượu?

5 Chương mới cập nhật truyện Ngu Nhạc Xuân Thu

Danh sách chương Ngu Nhạc Xuân Thu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Thánh Ma cách một ý ...07/09/2017
52Chương 52Chương 52: Kịch mở màn 07/09/2017
53Chương 53Chương 53: Một khúc ngừng vũ khí, ...07/09/2017
54Chương 54Chương 54: Thu quan 07/09/2017
55Chương 55Chương 55: Phong Ba Vô Ngân 07/09/2017
56Chương 56Chương 56: Thử giang hồ 07/09/2017
57Chương 57Chương 57: Phong Ba Lâu rất nghèo ...07/09/2017
58Chương 58Chương 58: Người kể chuyện 07/09/2017
59Chương 59Chương 59: Sớm muộn họ Tiết 07/09/2017
60Chương 60Chương 60: Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ ...07/09/2017
61Chương 61Chương 61: Họa lớn trong lòng07/09/2017
62Chương 62Chương 62: Trích tinh xạ nguyệt08/09/2017
63Chương 63Chương 63: Mưa gió sắp đến 08/09/2017
64Chương 64Chương 64: Thiên cơ loạn09/09/2017
65Chương 65Chương 65: Thập diện mai phục 09/09/2017
66Chương 66Chương 66: Khuynh thành cấm kỹ, Bát ...10/09/2017
67Chương 67Chương 67: Hợp Hoan song sứ 10/09/2017
68Chương 68Chương 68: Ma Ngục ngập trời 11/09/2017
69Chương 69Chương 69: Đón ngươi về nhà 11/09/2017
70Chương 70Chương 70: Lận Vô Nhai 12/09/2017
71Chương 71Chương 71: Một kiếm ước hẹn12/09/2017
72Chương 72Chương 72: Thả hổ về rừng 13/09/2017
73Chương 73Chương 73: Nhân gian luyện ngục 13/09/2017
74Chương 74Chương 74: Tương cứu trong lúc hoạn ...13/09/2017
75Chương 75Chương 75: Tỷ thuộc tính 14/09/2017
76Chương 76Chương 76: Cái gọi là thiên cơ ...14/09/2017
77Chương 77Chương 77: Tân tấn 15/09/2017
78Chương 78Chương 78: Người vô thường trong cung ...15/09/2017
79Chương 79Chương 79: Phá rồi lại lập 16/09/2017
80Chương 80Chương 80: Thiên tiểu hoàng văn thứ ...16/09/2017
81Chương 81Chương 81: Tân Tú Phổ triều dâng ...18/09/2017
82Chương 82Chương 82: Đó cũng là ta 18/09/2017
83Chương 83Chương 83: Dẫn xà xuất động 18/09/2017
84Chương 84Chương 84: Truyền tống tin tức, khởi ...19/09/2017
85Chương 85Chương 85: Ám kế không bằng minh ...19/09/2017
86Chương 86Chương 86: Đi săn 19/09/2017
87Chương 87Chương 87: Rắp tâm 20/09/2017
88Chương 88Chương 88: Từ hôn lưu 20/09/2017
89Chương 89Chương 89: Sau này hẵng nói 21/09/2017
90Chương 90Chương 90: Ghen tuông 21/09/2017
91Chương 91Chương 91: Kỳ vương 22/09/2017
92Chương 92Chương 92: Đại nhân nghĩa 23/09/2017
93Chương 93Chương 93: Lưu Uyển Hề 24/09/2017
94Chương 94Chương 94: Ôm ấp sát 24/09/2017
95Chương 95Chương 95: Nhạc Tiểu Thiền dạ tập ...24/09/2017
96Chương 96Chương 96: Phong Liệt Dương phóng hỏa ...24/09/2017
97Chương 97Chương 97: Linh Châu 25/09/2017
98Chương 98Chương 98: Tinh Nguyệt Tông 25/09/2017
99Chương 99Chương 99: Di tinh dịch túc 26/09/2017
100Chương 100Chương 100: Vạn độc tôi thể 26/09/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng