Ngu Nhạc Xuân Thu

Thu, 07 Sep 2017 15:56:07 +0700

Ngu Nhạc Xuân Thu

Tác giả: Cơ Xoa

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3678

Ngu Nhạc Xuân Thu Review Rating: 6.00 out of 10 based on 6 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Giá không dị giới, võ đạo bách gia.

Người hiện đại nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ tu hành, còn có rất nhiều phương pháp có thể đạt được đồ vật ngươi muốn.

Muốn làm thiếu hiệp người người trên giang hồ truy phủng? Ân, cái này đơn giản, chỉ là phải xem thành ý của ngươi... Ví dụ như để cho sư muội của ngươi đến uống chén rượu?

5 Chương mới cập nhật truyện Ngu Nhạc Xuân Thu

Danh sách chương Ngu Nhạc Xuân Thu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Chương 201: Làm cái tin tức lớn ...14/11/2017
202Chương 202Chương 202: Cạm bẫy14/11/2017
203Chương 203Chương 203: Ta sẽ giết người 15/11/2017
204Chương 204Chương 204: Một kiếm quang hàn 15/11/2017
205Chương 205Chương 205: Họ của ngươi 16/11/2017
206Chương 206Chương 206: Khi Thiên chi cục 16/11/2017
207Chương 207Chương 207: Mệnh trung chú định 17/11/2017
208Chương 208208 ----o0o---- 03/12/2017
209Chương 209Chương 209: Không khoa học 03/12/2017
210Chương 210Chương 210: Ta và ngươi sánh vai ...03/12/2017
211Chương 211Chương 211: Vì người mình yêu mà ...03/12/2017
212Chương 212Chương 212: Lấy lại danh dự 03/12/2017
213Chương 213Chương 213: Tửu lệnh 03/12/2017
214Chương 214Chương 214: Nghịch lý 03/12/2017
215Chương 215Chương 215: Kiếm Ly Nhập Đạo 03/12/2017
216Chương 216Chương 216: Xoá cùng sửa 05/12/2017
217Chương 217Chương 217: Làm chính mình là tốt ...05/12/2017
218Chương 218Chương 218: Lần này lúng túng rồi ...05/12/2017
219Chương 219Chương 219: Gặp vương 05/12/2017
220Chương 220Chương 220: Nữ nhi có đẹp không? ...05/12/2017
221Chương 221Chương 221: Tử trấn 05/12/2017
222Chương 222Chương 222: Mới đến Lộ Châu 05/12/2017
223Chương 223Chương 223: Thiên Hương Lâu 10/12/2017
224Chương 224Chương 224: Yến hội 10/12/2017
225Chương 225Chương 225: Cái này không giống Võ ...10/12/2017
226Chương 226Chương 226: Ra sân10/12/2017
227Chương 227Chương 227: Nhân vật chính 10/12/2017
228Chương 228Chương 228: Ghen ghét là ma quỷ ...10/12/2017
229Chương 229Chương 229: Uống cạn phong lưu 10/12/2017
230Chương 230Chương 230: Không phục 10/12/2017
231Chương 231Chương 231: Ánh trăng gần trong gang ...10/12/2017
232Chương 232Chương 232: Nhân gian thịnh cảnh 10/12/2017
233Chương 233Chương 233: Dạy học 15/12/2017
234Chương 234Chương 234: Vô Cữu Tự 15/12/2017
235Chương 235Chương 235: Thiền 15/12/2017
236Chương 236Chương 236: Không 15/12/2017
237Chương 237Chương 237: Miệng pháo chiến 15/12/2017
238Chương 238Chương 238: Miệng pháo đại hoạch toàn ...15/12/2017
239Chương 239Chương 239: Ai quan tâm kiếm cùng ...15/12/2017
240Chương 240Chương 240: Lưỡng trọng thiên địa 15/12/2017
241Chương 241Chương 241: Khinh Vu 15/12/2017
242Chương 242Chương 242: Cứu người chính là tự ...15/12/2017
243Chương 243Chương 243: Trách nhiệm 16/12/2017
244Chương 244Chương 244: Không chịu quay đầu lại ...16/12/2017
245Chương 245Chương 245: Kỹ thuật trạch? 16/12/2017
246Chương 246Chương 246: Thắng lợi của trạch 16/12/2017
247Chương 247Chương 247: Lá bài thứ nhất 17/12/2017
248Chương 248Chương 248: Lá bài thứ hai 17/12/2017
249Chương 249Chương 249: Đăng Thiên Lộ 20/12/2017
250Chương 250Chương 250: Lá bài thứ ba 20/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng