Nguyên Tôn

Fri, 06 Oct 2017 11:05:32 +0700

Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 10059

Nguyên Tôn Review Rating: 3.50 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta có một ngụm Huyền Hoàng khí, nhưng nuốt thiên địa Nhật Nguyệt Tinh.

5 Chương mới cập nhật truyện Nguyên Tôn

Danh sách chương Nguyên Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Mãng tước nuốt rồng ...06/10/2017
2Chương 02Chương 02: Nguyên Văn06/10/2017
3Chương 03Chương 03: Tô Ấu Vi06/10/2017
4Chương 04Chương 04: Nguyên Văn lực lượng06/10/2017
5Chương 05Chương 05: Tề Nhạc, Liễu Khê06/10/2017
6Chương 06Chương 06: Tổ địa từ đường06/10/2017
7Chương 07Chương 07: Chỗ thần bí06/10/2017
8Chương 08Chương 08: Tìm bát mạch06/10/2017
9Chương 09Chương 09: Bát mạch hiện06/10/2017
10Chương 10Chương 10: Được thụ cơ duyên06/10/2017
11Chương 11Chương 11: Tề Vương khẩu vị06/10/2017
12Chương 12Chương 12: Nguyên thực06/10/2017
13Chương 13Chương 13: Xông mạch06/10/2017
14Chương 14Chương 14: Thần hồn06/10/2017
15Chương 15Chương 15: Hỗn Độn Thần Ma Quan ...06/10/2017
16Chương 16Chương 16: Đào góc tường06/10/2017
17Chương 17Chương 17: Lâm Phong06/10/2017
18Chương 18Chương 18: Văn Võ06/10/2017
19Chương 19Chương 19: Khai mạch06/10/2017
20Chương 20Chương 20: Nguyên thuật06/10/2017
21Chương 21Chương 21: Long Bộ, Long Bi Thủ ...06/10/2017
22Chương 22Chương 22: Đại khảo tiến đến06/10/2017
23Chương 23Chương 23: Sơ lộ tranh vanh06/10/2017
24Chương 24Chương 24: Hiển uy06/10/2017
25Chương 25Chương 25: Chiến Lâm Phong06/10/2017
26Chương 26Chương 26: Quật khởi xu thế06/10/2017
27Chương 27Chương 27: Phủ thử kết thúc06/10/2017
28Chương 28Chương 28: Nhập Giáp viện06/10/2017
29Chương 29Chương 29: Ngọc Linh thác nước06/10/2017
30Chương 30Chương 30: Khai ba mạch06/10/2017
31Chương 31Chương 31: Lập uy06/10/2017
32Chương 32Chương 32: Băng Hỏa Tụ Nguyên Văn ...06/10/2017
33Chương 33Chương 33: Hai nữ tương kiến06/10/2017
34Chương 34Chương 34: Mưu linh thác nước06/10/2017
35Chương 35Chương 35: Ngọc Linh thác nước chi ...06/10/2017
36Chương 36Chương 36: Ám chiêu06/10/2017
37Chương 37Chương 37: Song song đột phá06/10/2017
38Chương 38Chương 38: Hắc Lâm Sơn Mạch06/10/2017
39Chương 39Chương 39: Gặp địch06/10/2017
40Chương 40Chương 40: Chỉ còn cái này06/10/2017
41Chương 41Chương 41: Huyền Mang Thuật06/10/2017
42Chương 42Chương 42: Tam Thập Lục Thú Khai ...06/10/2017
43Chương 43Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật ...06/10/2017
44Chương 44Chương 44: Tô Ấu Vi tiến bộ ...06/10/2017
45Chương 45Chương 45: Phủ thử trước khi06/10/2017
46Chương 46Chương 46: Phủ thử bắt đầu06/10/2017
47Chương 47Chương 47: Khác thường07/10/2017
48Chương 48Chương 48: Kế tiếp07/10/2017
49Chương 49Chương 49: Chiến Liễu Khê07/10/2017
50Chương 50Chương 50: Kinh diễm toàn trường08/10/2017