Nguyên Tôn

Fri, 06 Oct 2017 11:05:32 +0700

Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5436

Nguyên Tôn Review Rating: 1.25 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ta có một ngụm Huyền Hoàng khí, nhưng nuốt thiên địa Nhật Nguyệt Tinh.

5 Chương mới cập nhật truyện Nguyên Tôn

Danh sách chương Nguyên Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 149Ngồi thu ngư ông lợi25/11/2017
152Chương 150Tiểu Thiên Nguyên Thuật Đại Phong Lôi ...26/11/2017
153Chương 151Thánh Bia26/11/2017
154Chương 152Khí trùng thiên quan26/11/2017
155Chương 153Dùng đo đạc nguyên khí28/11/2017
156Chương 154Kim sắc Huyền Mãng Lân28/11/2017
157Chương 155Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền29/11/2017
158Chương 156Mãng Thôn Ma Luân29/11/2017
159Chương 157Thu hoạch29/11/2017
160Chương 158Hợp tác30/11/2017
161Chương 159Vây quét30/11/2017
162Chương 160Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương01/12/2017
163Chương 160Phong Lôi thành Yêu Yêu tổn ...01/12/2017
164Chương 161Đuổi giết01/12/2017
165Chương 163Vô tình gặp được02/12/2017
166Chương 164Lục La mưu Kim ao03/12/2017
167Chương 165Đông Huyền đột kích04/12/2017
168Chương 166Chúc Anh05/12/2017
169Chương 167Đấu Chúc Anh05/12/2017
170Chương 168Gặp lại07/12/2017
171Chương 169Võ Hoàng sát ý08/12/2017
172Chương 170Chặn giết08/12/2017
173Chương 169Vũ Hoàng sát ý08/12/2017
174Chương 172Thôn Thôn tức giận09/12/2017
175Chương 173Thánh Bia lưu danh10/12/2017
176Chương 174Kim trì11/12/2017
177Chương 175Thánh văn11/12/2017
178Chương 176Thực lực đại tiến12/12/2017
179Chương 177Thánh Tháp12/12/2017
180Chương 178Hội tụ13/12/2017
181Chương 179Tiến Thánh Tháp13/12/2017
182Chương 180Thanh sắc nước lũ14/12/2017
183Chương 181Đều lộ ra thần thông14/12/2017
184Chương 182Đuổi theo15/12/2017
185Chương 183Cứu giúp15/12/2017
186Chương 184Thánh Thê bệ đá16/12/2017
187Chương 185Long hấp16/12/2017
188Chương 186Sóng xanh ngăn thánh lộ17/12/2017
189Chương 187Trèo lên Vân Tiêu18/12/2017
190Chương 188Song Long hội18/12/2017
191Chương 189Huyền Mãng nuốt Kim Ô19/12/2017
192Chương 190Dùng mệnh tương bác20/12/2017
193Chương 191Thiên Nguyên Thuật20/12/2017
194Chương 192Thiên Quy kết giới22/12/2017
195Chương 193Thánh văn lực lượng22/12/2017
196Chương 194Long biến22/12/2017
197Chương 195Xích Long tức22/12/2017
198Chương 196Cái thứ nhất22/12/2017
199Chương 197Song Long đấu, thắng cùng bại22/12/2017
200Chương 198Phân Thánh Long khí23/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng