Nhất Ngôn Thông Thiên

Sun, 23 Jul 2017 00:35:57 +0700

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả: Hắc Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter: Mộng Đạo

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 18024

Nhất Ngôn Thông Thiên Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiên có chín tầng, có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

Ta là lợn, Từ Ngôn như thế nói, ta không nuốt cám bã, chỉ ăn rồng hổ.

Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này,
theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.

Đây là truyện mới của Hắc Huyền, Ai là độc giả của Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo thì mời xem nhé.
Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này, theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.
Vì thế mình giới thiệu trước Ngoại truyện của bộ Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo nhé.
Thân!

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Danh sách chương Nhất Ngôn Thông Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương Ngoại truyện 1Ngoại truyện 1: Không có râu ria ...23/07/2017
2Chương Ngoại truyện 2Ngoại truyện 2: Đấu Tiên, Hiên Viên ...23/07/2017
3Chương 1Chương 1: Quỷ sai23/07/2017
4Chương 2Chương 2: Lão Phần Thiên23/07/2017
5Chương 1Quỷ sai23/07/2017
6Chương 2Lão mồ23/07/2017
7Chương 3Làm như không thấy23/07/2017
8Chương 4Phi hoàng23/07/2017
9Chương 5Chương 5: Bạch cốt nhảy múa23/07/2017
10Chương 6Chương 6: Lôi châu23/07/2017
11Chương 7Chương 7: Hy vọng chạy trốn23/07/2017
12Chương 8Chương 8: Mạng nhện23/07/2017
13Chương 9Chương 9: Người tu hành sức mạnh ...23/07/2017
14Chương 10Chương 10: Khốn điểu23/07/2017
15Chương 11Chương 11: Tế phẩm23/07/2017
16Chương 12Chương 12: Thông Thiên lộ23/07/2017
17Chương 13Chương 13: Thượng Thiện Nhược Thủy23/07/2017
18Chương 14Chương 14: Lòng người như quỷ23/07/2017
19Chương 15Chương 15: Cùng lang làm bạn23/07/2017
20Chương 16Chương 16: Ăn hổ trư23/07/2017
21Chương 17Chương 17: Hai chiếc xe ngựa23/07/2017
22Chương 18Chương 18: Đồng hành23/07/2017
23Chương 19Chương 19: Thiên hàng tai bay vạ ...23/07/2017
24Chương 20Chương 20: Không hề có một tiếng ...23/07/2017
25Chương 21Chương 21: Kinh mã23/07/2017
26Chương 22Chương 22: Bán chính mình23/07/2017
27Chương 23Chương 23: Phong chấn động chim hoàng ...23/07/2017
28Chương 24Chương 24: Tiện đường người23/07/2017
29Chương 25Chương 25: Giếng nước cùng nữ nhân ...23/07/2017
30Chương 26Chương 26: Lục mạch câu chuyện23/07/2017
31Chương 27Chương 27: Người chết cơm23/07/2017
32Chương 28Chương 28: Giúp một chuyện23/07/2017
33Chương 29Chương 29: Trong mắt tinh văn23/07/2017
34Chương 30Chương 30: Quái lạ mắt trái23/07/2017
35Chương 31Chương 31: Phía sau núi siêu độ ...23/07/2017
36Chương 32Chương 32: Tam tỷ23/07/2017
37Chương 33Chương 33: Giết lợn23/07/2017
38Chương 34Chương 34: Phỉ trại bên trong hỉ ...23/07/2017
39Chương 35Chương 35: Ăn ngươi trư23/07/2017
40Chương 36Chương 36: Trư sống người chết23/07/2017
41Chương 37Chương 37: Thế gian nhiều ác hổ ...23/07/2017
42Chương 38Chương 38: Câu hôn23/07/2017
43Chương 39Chương 39: Trong địa ngục đoàn tụ ...23/07/2017
44Chương 40Chương 40: Trung thu dê nướng23/07/2017
45Chương 41Chương 41: Cửu đầu xà (thượng)23/07/2017
46Chương 42Chương 42: Cửu đầu xà (trung)23/07/2017
47Chương 43Chương 43: Cửu đầu xà (hạ)23/07/2017
48Chương 44Chương 44: Cần giúp một tay không ...23/07/2017
49Chương 45Chương 45: Hàn Lôi23/07/2017
50Chương 46Chương 46: Trương Hà23/07/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng