Nhất Ngôn Thông Thiên

Sun, 23 Jul 2017 00:35:57 +0700

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả: Hắc Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter: Mộng Đạo

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 13371

Nhất Ngôn Thông Thiên Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiên có chín tầng, có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

Ta là lợn, Từ Ngôn như thế nói, ta không nuốt cám bã, chỉ ăn rồng hổ.

Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này,
theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.

Đây là truyện mới của Hắc Huyền, Ai là độc giả của Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo thì mời xem nhé.
Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này, theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.
Vì thế mình giới thiệu trước Ngoại truyện của bộ Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo nhé.
Thân!

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Danh sách chương Nhất Ngôn Thông Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 47Chương 47: Ai hạ độc23/07/2017
52Chương 48Chương 48: Nghe âm thanh trong gió ...23/07/2017
53Chương 49Chương 49: Song tước23/07/2017
54Chương 50Chương 50: Hộp gỗ23/07/2017
55Chương 51Chương 51: Lấy độc công độc23/07/2017
56Chương 52Chương 52: Rắn sợ lợn23/07/2017
57Chương 53Chương 53: Thiên nam 16 quốc23/07/2017
58Chương 54Chương 54: Phong Sơn Thành23/07/2017
59Chương 55Chương 55: Mai gia23/07/2017
60Chương 56Chương 56: Nha hoàn Tiểu Thúy23/07/2017
61Chương 57Chương 57: Lòng người dễ thay đổi ...23/07/2017
62Chương 58Chương 58: Hối hôn23/07/2017
63Chương 59Chương 59: Mua đường ăn đi23/07/2017
64Chương 60Chương 60: Mai Hương lâu23/07/2017
65Chương 61Chương 61: Từ Ngôn lời thề23/07/2017
66Chương 62Chương 62: Vương Bát Chỉ23/07/2017
67Chương 63Chương 63: Mặt mũi có thể ăn ...23/07/2017
68Chương 64Chương 64: Trúc cơ đan23/07/2017
69Chương 65Chương 65: Quỷ môn mở23/07/2017
70Chương 66Chương 66: Thiên tiết mùi hoa23/07/2017
71Chương 67Chương 67: Thất Tinh Kiếm Phổ23/07/2017
72Chương 68Chương 68: Lục địa hành chu23/07/2017
73Chương 69Chương 69: Có sát khí23/07/2017
74Chương 70Chương 70: Lòng người không cổ23/07/2017
75Chương 71Chương 71: Bảo mã tác dụng23/07/2017
76Chương 72Chương 72: Môn phái nhiệm vụ23/07/2017
77Chương 73Chương 73: Bốn xe lễ hỏi23/07/2017
78Chương 74Chương 74: Cầu hôn23/07/2017
79Chương 75Chương 75: Kế hoãn binh23/07/2017
80Chương 76Chương 76: Mã Vương trấn23/07/2017
81Chương 77Chương 77: Chính phái tập hợp23/07/2017
82Chương 78Chương 78: Ngân Quan Xà23/07/2017
83Chương 79Chương 79: Ngân Quan ánh vàng23/07/2017
84Chương 80Chương 80: Tư thế không đúng23/07/2017
85Chương 81Chương 81: Yêu cùng huyết luân23/07/2017
86Chương 82Chương 82: Cẩm y khỏa rắn23/07/2017
87Chương 83Chương 83: Chỉ Phiến Môn23/07/2017
88Chương 84Chương 84: Bạch Ưng23/07/2017
89Chương 85Chương 85: Non xanh còn đó23/07/2017
90Chương 86Chương 86: Nằm ở trong cuộc23/07/2017
91Chương 87Chương 87: Trên đường đi gặp23/07/2017
92Chương 88Chương 88: Không đường bản thân đi ...23/07/2017
93Chương 89Chương 89: Thử kiếm bia đá23/07/2017
94Chương 90Chương 90: Phá năm mạch Từ Ngôn ...23/07/2017
95Chương 91Chương 91: Đấu tiên thiên (trên)23/07/2017
96Chương 92Chương 92: Đấu tiên thiên (trung)23/07/2017
97Chương 93Chương 93: Đấu tiên thiên (dưới)23/07/2017
98Chương 94Chương 94: Chiến Tiêu Mộng23/07/2017
99Chương 95Chương 95: Binh bất yếm trá23/07/2017
100Chương 96Chương 96: Ăn cơm trắng23/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử