Nhất Ngôn Thông Thiên

Sun, 23 Jul 2017 00:35:57 +0700

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả: Hắc Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter: Mộng Đạo

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 13344

Nhất Ngôn Thông Thiên Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiên có chín tầng, có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

Ta là lợn, Từ Ngôn như thế nói, ta không nuốt cám bã, chỉ ăn rồng hổ.

Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này,
theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.

Đây là truyện mới của Hắc Huyền, Ai là độc giả của Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo thì mời xem nhé.
Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này, theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.
Vì thế mình giới thiệu trước Ngoại truyện của bộ Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo nhé.
Thân!

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Danh sách chương Nhất Ngôn Thông Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 97Chương 97: Hung hăng quen rồi23/07/2017
102Chương 98Chương 98: Diêm vương gia23/07/2017
103Chương 99Chương 99: Không tiền cầm mệnh điền ...23/07/2017
104Chương 100Chương 100: Phát tài23/07/2017
105Chương 101Chương 101: Trác Thiên Ưng23/07/2017
106Chương 102Chương 102: Thái Bảo vị trí23/07/2017
107Chương 103Chương 103: Bí tịch võ công23/07/2017
108Chương 104Chương 104: Tự kiêu dương 123/07/2017
109Chương 105Chương 105: Bóng ma trong phòng tối ...23/07/2017
110Chương 106Chương 106: Tẩu hỏa nhập ma23/07/2017
111Chương 107Chương 107: Ngươi chết như thế nào ...23/07/2017
112Chương 108Chương 108: Trong sơn trang ma quỷ ...23/07/2017
113Chương 109Chương 109: Thị phi23/07/2017
114Chương 110Chương 110: Tước Ma Vương23/07/2017
115Chương 111Chương 111: Đòi nợ23/07/2017
116Chương 112Chương 112: Ngọc Lâm Tự23/07/2017
117Chương 113Chương 113: Bụi gai tùng bên trong ...23/07/2017
118Chương 114Chương 114: Khổ nhục kế23/07/2017
119Chương 115Chương 115: Vô trí hòa thượng23/07/2017
120Chương 116Chương 116: Nguy cơ tới cửa23/07/2017
121Chương 117Chương 117: 4 mạch tiên thiên23/07/2017
122Chương 118Chương 118: Thái Bảo diễn võ23/07/2017
123Chương 119Chương 119: Vô dụng tin tức23/07/2017
124Chương 120Chương 120: Man Di dư nghiệt23/07/2017
125Chương 121Chương 121: Thanh Chước Man tộc (trên) ...23/07/2017
126Chương 122Chương 122: Thanh Chước Man tộc (trung) ...23/07/2017
127Chương 123Chương 123: Thanh Chước Man tộc (dưới) ...23/07/2017
128Chương 124Chương 124: Hành Khí Đan23/07/2017
129Chương 125Chương 125: Tránh không khỏi23/07/2017
130Chương 126Chương 126: Ô anh thảo23/07/2017
131Chương 127Chương 127: Trường Di Thành23/07/2017
132Chương 128Chương 128: Xương chén23/07/2017
133Chương 129Chương 129: Theo ta xông lên23/07/2017
134Chương 130Chương 130: Man tộc thiết giáp (trên) ...23/07/2017
135Chương 131Chương 131: Man tộc thiết giáp (trung) ...23/07/2017
136Chương 132Chương 132: Man tộc thiết giáp (dưới) ...23/07/2017
137Chương 133Chương 133: Ngọc Lâm Tự A Thất ...23/07/2017
138Chương 134Chương 134: Gắp lửa bỏ tay người ...23/07/2017
139Chương 135Chương 135: Trác Thiên Ưng sắp xếp ...23/07/2017
140Chương 136Chương 136: Mai gia kiếp nạn23/07/2017
141Chương 137Chương 137: Lạnh bạc23/07/2017
142Chương 138Chương 138: Hỏa thiêu Mai Hương lâu ...23/07/2017
143Chương 139Chương 139: Tân niên nguyện vọng23/07/2017
144Chương 140Chương 140: Mọi người cùng nhau chết ...23/07/2017
145Chương 141Chương 141: Đổ dầu vào lửa23/07/2017
146Chương 142Chương 142: Tên rất hay23/07/2017
147Chương 143Chương 143: Trở về Ngọc Lâm23/07/2017
148Chương 144Chương 144: Lưng còng hòa thượng23/07/2017
149Chương 145Chương 145: Phép che mắt23/07/2017
150Chương 146Chương 146: Ăn thịt người cá23/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử