Nhất Ngôn Thông Thiên

Sun, 23 Jul 2017 00:35:57 +0700

Nhất Ngôn Thông Thiên

Tác giả: Hắc Huyền

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter: Mộng Đạo

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 13374

Nhất Ngôn Thông Thiên Review Rating: 9.33 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiên có chín tầng, có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

Ta là lợn, Từ Ngôn như thế nói, ta không nuốt cám bã, chỉ ăn rồng hổ.

Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này,
theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.

Đây là truyện mới của Hắc Huyền, Ai là độc giả của Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo thì mời xem nhé.
Mình thì mình khá là thích lão Hắc Huyền này, theo cảm nhận của mình thì có đủ cái võ và cái tình, cũng có phần hài hước, logic vừa phải.
Vì thế mình giới thiệu trước Ngoại truyện của bộ Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo nhé.
Thân!

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Danh sách chương Nhất Ngôn Thông Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 147Chương 147: Thế gian ác tha23/07/2017
152Chương 148Chương 148: Lòng núi địa quật (trên) ...23/07/2017
153Chương 149Chương 149: Lòng núi địa quật (trung) ...23/07/2017
154Chương 150Chương 150: Lòng núi địa quật (dưới) ...23/07/2017
155Chương 151Chương 151: Trả ngươi một trăm cước ...23/07/2017
156Chương 152Chương 152: Giết chút sói con23/07/2017
157Chương 153Chương 153: Cửa động chém giết23/07/2017
158Chương 154Chương 154: Ai xui xẻo23/07/2017
159Chương 155Chương 155: Trì Lai hộ pháp23/07/2017
160Chương 156Chương 156: Sắp chết rồi mà thôi ...23/07/2017
161Chương 157Chương 157: Lập gia đình đi23/07/2017
162Chương 158Chương 158: Phủ thành chủ23/07/2017
163Chương 159Chương 159: Tìm linh ngọc23/07/2017
164Chương 160Chương 160: Nghịch lưu23/07/2017
165Chương 161Chương 161: May mắn còn sống sót ...23/07/2017
166Chương 162Chương 162: Tình thế chắc chắn phải ...23/07/2017
167Chương 163Chương 163: Liên Y23/07/2017
168Chương 164Chương 164: Thánh chỉ đến23/07/2017
169Chương 165Chương 165: Phi Long Quân23/07/2017
170Chương 166Chương 166: Lương đại nhân23/07/2017
171Chương 167Chương 167: Lang gặm cỏ23/07/2017
172Chương 168Chương 168: Đoạt hôn23/07/2017
173Chương 169Chương 169: Vạn năm ngàn năm23/07/2017
174Chương 170Chương 170: Sở Linh Nhi23/07/2017
175Chương 171Chương 171: Phá giáp trùy23/07/2017
176Chương 172Chương 172: Dưới đao giữ lại người ...23/07/2017
177Chương 173Chương 173: Ngươi sẽ thấy ta23/07/2017
178Chương 174Chương 174: Bàn Cửu23/07/2017
179Chương 175Chương 175: Tiêu Công Công23/07/2017
180Chương 176Chương 176: Dòng độc đinh23/07/2017
181Chương 177Chương 177: Hoàng Đế thiết yến23/07/2017
182Chương 178Chương 178: Bàng phủ23/07/2017
183Chương 179Chương 179: Chú rể mới23/07/2017
184Chương 180Chương 180: Ta nhát gan23/07/2017
185Chương 181Chương 181: Bảy bước thành thơ23/07/2017
186Chương 182Chương 182: Nhập động phòng23/07/2017
187Chương 183Chương 183: Song Hoàng23/07/2017
188Chương 184Chương 184: Một đôi oan gia23/07/2017
189Chương 185Chương 185: Hồng nhan họa thủy23/07/2017
190Chương 186Chương 186: Đàm phán23/07/2017
191Chương 187Chương 187: Ma vương đến rồi23/07/2017
192Chương 188Chương 188: Súc sinh lông lá23/07/2017
193Chương 189Chương 189: Nữ hài nước mắt23/07/2017
194Chương 190Chương 190: Bàng gia có quỷ23/07/2017
195Chương 191Chương 191: Tu tiên cảnh giới23/07/2017
196Chương 192Chương 192: Linh cầm23/07/2017
197Chương 193Chương 193: Gặp quỷ đi thôi23/07/2017
198Chương 194Chương 194: Nhã nhặn bại hoại23/07/2017
199Chương 195Chương 195: Bằng mặt không bằng lòng ...23/07/2017
200Chương 196Chương 196: Vạn Hộ Hầu23/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử