Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Thu, 28 Apr 2016 14:34:58 +0700

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Tàng Thư Viện

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 49624

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Review Rating: 8.59 out of 10 based on 37 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng convert của tác giả Nhĩ Căn đó chính là  Nhất niệm thành thương hải , nhất niệm hóa tang điền . nhất niệm trảm thiên ma , nhất niệm tru vạn tiên . duy ngã niệm mãi vĩnh hằng...

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Danh sách chương Nhất Niệm Vĩnh Hằng

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Hắn gọi Bạch Tiểu Thuần28/04/2016
2Chương 2Hỏa phòng bếp 24/05/2016
3Chương 3Sáu câu chân ngôn 24/05/2016
4Chương 4Luyện Linh 24/05/2016
5Chương 5Vạn nhất ném mạng nhỏ làm sao ...24/05/2016
6Chương 6Linh khí phía trên24/05/2016
7Chương 7Quy Văn nhận chủ24/05/2016
8Chương 8Ta và ngươi liều!24/05/2016
9Chương 9Duyên Niên Ích Thọ Đan24/05/2016
10Chương 10Sư huynh đừng đi24/05/2016
11Chương 11Hầu Tiểu Muội24/05/2016
12Chương 12Hàng rào trên tường24/05/2016
13Chương 13Ngươi cũng tới a!24/05/2016
14Chương 14Tam sư huynh? Tam Sư Tỷ?24/05/2016
15Chương 15Bất Tử Trường Sinh Công!24/05/2016
16Chương 16Thận trọng Nhập Vi24/05/2016
17Chương 17Tiểu Ô Quy24/05/2016
18Chương 18Nghển cổ trông chờ bầu không khí! ...24/05/2016
19Chương 19 Bạch Thử Lang truyền thuyết24/05/2016
20Chương 20Đầy đất lông gà24/05/2016
21Chương 21Tiểu Thuần ca ca. . .24/05/2016
22Chương 22Sư tỷ yên tâm!24/05/2016
23Chương 23 ăn trộm gà cuồng ma24/05/2016
24Chương 24Ngươi là ai24/05/2016
25Chương 25Bất Tử Thiết Bì!24/05/2016
26Chương 26Linh Vĩ Kê ăn ngon a?24/05/2016
27Chương 27Cái này. . . Đây là cây ...24/05/2016
28Chương 28Áp lực mới có động lực24/05/2016
29Chương 29biến nặng thành nhẹ nhàng24/05/2016
30Chương 30Tới đi!24/05/2016
31Chương 31Sỉ nhục a!24/05/2016
32Chương 32Vận khí nghịch thiên24/05/2016
33Chương 33 Đánh ngã Bạch Tiểu Thuần!24/05/2016
34Chương 34Thảo mộc nghiền ép24/05/2016
35Chương 35Lại gặp Hứa Bảo Tài24/05/2016
36Chương 36Tiểu Ô Quy xưng bá!24/05/2016
37Chương 37Cử Khinh Nhược Trọng24/05/2016
38Chương 38Tử Khí Hóa Đỉnh24/05/2016
39Chương 39Nghiền ép...24/05/2016
40Chương 40Truy cầu cực hạn24/05/2016
41Chương 41Luyện linh hiệu quả24/05/2016
42Chương 42Lên cấp sát hạch24/05/2016
43Chương 43Rất chậm. . . Rất chậm. . ...24/05/2016
44Chương 44Trời đều đã sáng24/05/2016
45Chương 45Giết chết ngươi không khó!24/05/2016
46Chương 46Chấp Pháp Đường nhiệm vụ!24/05/2016
47Chương 47Tiểu Thuần ra tông môn24/05/2016
48Chương 48Thế giới này24/05/2016
49Chương 49Lạc Trần gia tộc24/05/2016
50Chương 50Đình viện quỷ dị24/05/2016