Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Mon, 25 Apr 2016 15:42:11 +0700

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: trung421

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 15936

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Review Rating: 7.13 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Convert của tác giả Nhất Tịch Yên Vũ luôn luôn đi tìm những vũ khí lợi hại nhất, Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính.

Ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc
này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang vẫn trông chờ.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Danh sách chương Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Trở lại cổ đại làm thái giám ...25/04/2016
2Chương 2Sơ ngộ25/04/2016
3Chương 3Một đồng tiền25/04/2016
4Chương 4Huỳnh Hoặc thủ tâm25/04/2016
5Chương 5Trưởng Tôn câu hỏi25/04/2016
6Chương 6Thiên Tử25/04/2016
7Chương 7Xuất cung25/04/2016
8Chương 8Cứu người25/04/2016
9Chương 9Thế cuộc25/04/2016
10Chương 10Hắn nhật gặp lại, không nên lại ...25/04/2016
11Chương 11Một bước mười toán25/04/2016
12Chương 12Có chuyện25/04/2016
13Chương 13Chạy ra hoàng cung25/04/2016
14Chương 14Gặp lại thì khó đừng cũng khó ...25/04/2016
15Chương 15Lăng Yên các25/04/2016
16Chương 16Xà phòng, lại thấy xà phòng25/04/2016
17Chương 17Không may trùng hợp25/04/2016
18Chương 18Hồi cung, không hồi cung?25/04/2016
19Chương 19Trưởng Tôn phát hỏa25/04/2016
20Chương 20Dạ đàm25/04/2016
21Chương 21Xin hỏi, ai tới?25/04/2016
22Chương 22Bỏng chết ngươi cái tôn tử25/04/2016
23Chương 23Người không da mặt25/04/2016
24Chương 24Đàm điều kiện25/04/2016
25Chương 25Ván thứ ba25/04/2016
26Chương 26Phá cục25/04/2016
27Chương 27Trưởng Tôn tức giận25/04/2016
28Chương 28Vũ Quân25/04/2016
29Chương 29Một con hoang lang25/04/2016
30Chương 30Có nữ Diệu Ngữ25/04/2016
31Chương 31Vĩnh dạ thần tử25/04/2016
32Chương 32Võ đạo25/04/2016
33Chương 33Một chiêu tình25/04/2016
34Chương 34Bố Y Hầu25/04/2016
35Chương 35Xe lăn thiếu niên25/04/2016
36Chương 36Giám thị25/04/2016
37Chương 37Bắc hành25/04/2016
38Chương 38Nhuốm máu mặc kiếm25/04/2016
39Chương 39Tuyết dạ25/04/2016
40Chương 40Tuyết dạ sương ninh25/04/2016
41Chương 41Cổ chi di tích25/04/2016
42Chương 42U Minh Địa phủ25/04/2016
43Chương 43Minh25/04/2016
44Chương 44Nam tử mặc áo trắng25/04/2016
45Chương 45Kiếm thành25/04/2016
46Chương 46Viện trưởng25/04/2016
47Chương 47Trở lại Hoàng thành25/04/2016
48Chương 48Này một chiêu kiếm phong tình25/04/2016
49Chương 49Y vĩ gió lạnh25/04/2016
50Chương 50Trưởng Tôn xuất cung25/04/2016

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng