Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Mon, 25 Apr 2016 15:42:11 +0700

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: trung421

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 11307

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Review Rating: 7.13 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Convert của tác giả Nhất Tịch Yên Vũ luôn luôn đi tìm những vũ khí lợi hại nhất, Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính.

Ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc
này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang vẫn trông chờ.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Danh sách chương Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Đi về phía đông25/04/2016
52Chương 52Thiên thư25/04/2016
53Chương 53Đánh nhau25/04/2016
54Chương 54Yến thân vương25/04/2016
55Chương 55Nghiền ép25/04/2016
56Chương 56Đoạt kiếm25/04/2016
57Chương 57Giết người25/04/2016
58Chương 58Dài nhất một đêm25/04/2016
59Chương 59Chuyển thiên đan25/04/2016
60Chương 60A Man25/04/2016
61Chương 61Mạnh nhất kiếm25/04/2016
62Chương 62Man cung có cô gái mới lớn ...25/04/2016
63Chương 63Kiếm thành kiếm25/04/2016
64Chương 64Đánh người25/04/2016
65Chương 65Tiếng gõ cửa25/04/2016
66Chương 66Vi phủ25/04/2016
67Chương 67Quý Ngọc hầu25/04/2016
68Chương 68Nổ Vũ Hầu phủ25/04/2016
69Chương 69Đột nhiên tới kiếm25/04/2016
70Chương 70Lăng tinh hoa25/04/2016
71Chương 71Về nhà25/04/2016
72Chương 72Ngọn lửa chiến tranh vô tình25/04/2016
73Chương 73Tỉnh lại hai người25/04/2016
74Chương 74Tin dữ25/04/2016
75Chương 75Trong doanh trại đối đáp25/04/2016
76Chương 76Trong gió rét một mũi tên25/04/2016
77Chương 77Một phong thư25/04/2016
78Chương 78Thiên hạ thái bình25/04/2016
79Chương 79Kinh Lôi25/04/2016
80Chương 80Quân sư, quân thần25/04/2016
81Chương 81Truyền kỳ25/04/2016
82Chương 82Đại Hạ nguy cơ25/04/2016
83Chương 83Chọn rể25/04/2016
84Chương 84Buổi tối25/04/2016
85Chương 85Giăng đèn kết hoa25/04/2016
86Chương 86Nàng lại không phải A Man25/04/2016
87Chương 89Tình gia25/04/2016
88Chương 90Khách khanh25/04/2016
89Chương 91Mặc kiếm25/04/2016
90Chương 92Trốn! !25/04/2016
91Chương 93Minh Nguyệt25/04/2016
92Chương 94Bàn tay lớn dắt tay nhỏ25/04/2016
93Chương 95Thiên hạ khiếp sợ25/04/2016
94Chương 96Lửa giận25/04/2016
95Chương 97Chính nghĩa phật giả25/04/2016
96Chương 98Thanh Hà Hầu25/04/2016
97Chương 99Kỳ chu sơn mạch25/04/2016
98Chương 100Cơ Thái Thức25/04/2016
99Chương 101Kinh thiên biến25/04/2016
100Chương 102Thao Thiết25/04/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng