Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Mon, 25 Apr 2016 15:42:11 +0700

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converted by: trung421

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 11304

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Review Rating: 7.13 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám Convert của tác giả Nhất Tịch Yên Vũ luôn luôn đi tìm những vũ khí lợi hại nhất, Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính.

Ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc
này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang vẫn trông chờ.

5 Chương mới cập nhật truyện Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

Danh sách chương Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
951Chương 954Diêm La truyền thừa01/06/2017
952Chương 955Ma Chủ đích thân tới01/06/2017
953Chương 956Thiên Ngữ có bi01/06/2017
954Chương 957Để tâm lương khổ01/06/2017
955Chương 958Thiên Nộ01/06/2017
956Chương 959Thiên Ngữ giả01/06/2017
957Chương 960Cảnh giới thứ tư01/06/2017
958Chương 961Địa Phủ Diêm Quân01/06/2017
959Chương 962Tâm cơ01/06/2017
960Chương 963Phong vân sắp nổi lên01/06/2017
961Chương 964Tri Mệnh trở về01/06/2017
962Chương 965Thiên hạ chú ý01/06/2017
963Chương 966Tru ma01/06/2017
964Chương 967Nguyệt thần02/06/2017
965Chương 968Thần vẫn03/06/2017
966Chương 969Đại tế ty09/06/2017
967Chương 970Huyết hoa09/06/2017
968Chương 971Ma Cung đệ nhất thánh khí09/06/2017
969Chương 972Ma vẫn09/06/2017
970Chương 973Ma Cung Thánh Ti09/06/2017
971Chương 974Giao dịch09/06/2017
972Chương 975Quyết định09/06/2017
973Chương 976Thiên hạ duy kiếm Tri Mệnh hầu ...09/06/2017
974Chương 977Biến bên trong chi biến10/06/2017
975Chương 978Trường kiếm phong sao11/06/2017
976Chương 979Tận thế chi kiếp12/06/2017
977Chương 980Thành hoang chi kiếm13/06/2017
978Chương 981Vương giả xuất hiện14/06/2017
979Chương 982Vương kiếm17/06/2017
980Chương 983Công tử Tiểu Bạch17/06/2017
981Chương 984Khổng Tước17/06/2017
982Chương 985Ngoại lệ18/06/2017
983Chương 986Kiếm trên cực cảnh19/06/2017
984Chương 987Nguyên thủy ma cảnh20/06/2017
985Chương 988Húc Nhật Vương21/06/2017
986Chương 989Xà nữ Hồng Cẩm22/06/2017
987Chương 990Từng người mang ý xấu riêng23/06/2017
988Chương 991Đông Vũ, Hạ Chí24/06/2017
989Chương 992Thu nô25/06/2017
990Chương 993Hạ Chí man mát26/06/2017
991Chương 994Vương giả đến27/06/2017
992Chương 995Đông Vũ tiệm hàn29/06/2017
993Chương 996Ước định29/06/2017
994Chương 997Rời thành30/06/2017
995Chương 998Không cần nói cho người khác30/06/2017
996Chương 999Phượng Hoàng02/07/2017
997Chương 1000Bộ tộc Phượng Hoàng02/07/2017
998Chương 1001Phượng chủ03/07/2017
999Chương 1002Thất Diệu, Bát Hoang04/07/2017
1000Chương 1003Thiên Bằng05/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng